inprimatu egileen aurkibidea
Matxain, Manuel
 
Izena:  Matxain, Manuel

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
83  bertso/olerki      
 

—1— Aiete'ko jaietan, Zeruko Argia. (1969, 341.zk.) 2

—2— Aieteri, Zeruko Argia. (1976, 693.zk.) 32

—3— Aita Llano, zuk, artikulu bat, Zeruko Argia. (1967, 251.zk.) 6

—4— Aita Salbadore Mitxelenari, Zeruko Argia. (1966, 152.zk.) 6

—5— Aitondu naiz, Zeruko Argia. (1978, 767-768.zk.) 40

—6— Ala izan dedilla, Zeruko Argia. (1976, 686.zk.) 15

—7— Allenderen alargun eta Txileri, Zeruko Argia. (1973, 554.zk.) 2

—8— Aņorgako «Jolas-Etxea»-ri, Zeruko Argia. (1972, 494-495.zk.) 2

—9— Artetxe joan zaigu, Zeruko Argia. (1971, 451.zk.) 2

—10— Au mundua, Zeruko Argia. (1974, 576.zk.) 2

—11— Auster eguna nola zan atzo, Zeruko Argia. (1966, 181.zk.) 6

—12— Azken berdiņa, Zeruko Argia. (1972, 510.zk.) 2

—13— Bertso berri batzuek, Zeruko Argia. (1968, 271.zk.) 2

—14— Bertso berriak, Zeruko Argia. (1970, 362.zk.) 2

—15— Bertso berriak, Zeruko Argia. (1970, 369.zk.) 2

—16— Bertso berriak, Zeruko Argia. (1970, 366.zk.) 2

—17— Bide berriak, Zeruko Argia. (1975, 633.zk.) 2

—18— Bikila-ri, Zeruko Argia. (1973, 561.zk.) 2

—19— Bizimodu estua, Zeruko Argia. (1974, 610.zk.) 8

—20— D.Zezilio Agirreri, Zeruko Argia. (1971, 409.zk.) 2

—21— Danok dakigu Adan da Eba'k, Zeruko Argia. 28 (1965, 126.zk.) 6

—22— Donosti'ko alkate berriari, Goiz-argi. 20 (1979, 437-438.zk.) 29

—23— Donostia'ko txoko batean, Zeruko Argia. 28 (1965, 145.zk.) 6

—24— Donostiako txoko polit bat, Zeruko Argia. (1971, 447.zk.) 7

—25— Egindako ametsa, Zeruko Argia. (1971, 413.zk.) 2

—26— Egun auetan pelota dabil, Goiz-argi. 16 (1975, 259.zk.) 3 (Zat.)

—27— Emakume bat neri, Zeruko Argia. (1971, 426.zk.) 2

—28— Enbeita eta bertsolariak ispilu, Zeruko Argia. (1974, 570.zk.) 2

—29— Eriotza, politika eta Europa, Zeruko Argia. (1976, 669.zk.) 32

—30— Ernani'ko Arrieta gazteari, Goiz-argi. 20 (1979, 463.zk.) 23

—31— Erroma'ko bixitari, Zeruko Argia. (1967, 209.zk.) 6

—32— Esker onez, Zeruko Argia. (1977, 730.zk.) 40

—33— Eskola gutxi izan det beti, Zeruko Argia. (1966, 196.zk.) 6

—34— Esku batean daukat, Zeruko Argia. (1967, 213.zk.) 6

—35— Eskudero Prokuradoreari, Zeruko Argia. (1971, 427.zk.) 2

—36— Europa batua ta gu, Zeruko Argia. (1974, 618.zk.) 2

—37— Euskaldunberri dan Pedro Mari Okariz-i, Zeruko Argia. (1972, 468.zk.) 2

—38— Ez gaitu gustora utzi, Zeruko Argia. (1976, 674.zk.) 32

—39— Ez ote partidu geiegi, Zeruko Argia. (1977, 735.zk.) 40

—40— Gabon tristeak, Zeruko Argia. (1973, 564.zk.) 2

—41— Garai batean gure izkuntza, Goiz-argi. 9 (1968, 99.zk.) 5

—42— Garbi ikusten da pakezalea, Agur. 4 (1973, 107.zk.) 3

—43— Gazteak eta zarrak danak ez dira txarrak, Zeruko Argia. (1973, 533.zk.) 11

—44— Gizaldi onen irurogei ta, Zeruko Argia. (1972, 483.zk.) 2

—45— Irurogei ta bost urte dira, Zeruko Argia. (1966, 169.zk.) 6

—46— Jesus Eskibel, Zeruko Argia. (1974, 596-597.zk.) 2

—47— Jose Artetxe idazle argiari, Zeruko Argia. (1968, 293.zk.) 2

—48— Jose Artetxe idazle ona, Deia. 5 (1981, 1328.zk.) 3

—49— Kennedy zanari, Zeruko Argia. 27 (1964, 66.zk.) 4

—50— Kennedy'ren eriotza, Zeruko Argia. (1968, 277.zk.) 2

—51— Kontu trixteak datoz, Zeruko Argia. (1967, 202.zk.) 6

—52— Lanaren mende nabil, Zeruko Argia. (1967, 234.zk.) 6

—53— Lasarteko laisterketa, Donostia aldian. (1986, 14.zk.) 33

—54— Lazkao Txikiri, Zeruko Argia. (1976, 672.zk.) 32

—55— Lengo illean iritxia naiz, Zeruko Argia. (1969, 352.zk.) 2

—56— Maiorazko baten kontuak, Zeruko Argia. (1969, 335.zk.) 2

—57— Manterola-ri, Zeruko Argia. (1973, 561.zk.) 2

—58— Manuel Lasarteren omenaldia dala-ta..., Zeruko Argia. (1971, 417.zk.) 2

—59— Marmarrak, Zeruko Argia. (1974, 601.zk.) 2

—60— Matxainen gorabeerak, Zeruko Argia. (1975, 643.zk.) 2

—61— Mendaro txirristaka, Zeruko Argia. (1974, 608.zk.) 2

—62— Milla zortzireun da ogeitamabost, Zeruko Argia. (1966, 154.zk.) 6

—63— Mineroen bizitza, Zeruko Argia. (1969, 346.zk.) 2

—64— Nagusi-morroien alkarrizketa, Zeruko Argia. (1969, 318.zk.) 2

—65— Naikoa da, Goiz-argi. 21 (1980, 475.zk.) 22

—66— Nere naia, Egin. (1984, 2110.zk.) 26

—67— Ogeita zortzi mutill, Zeruko Argia. (1966, 191.zk.) 6

—68— Ondarrabi ta Pedreņa, Zeruko Argia. 28 (1965, 138.zk.) 6

—69— Orain berrogei urte gu nola, Zeruko Argia. (1967, 244.zk.) 6

—70— Ostegun santu egunarekin, Zeruko Argia. (1969, 326.zk.) 2

—71— Pake urtea, Zeruko Argia. (1974, 587.zk.) 2

—72— Pelota elkartea, Zeruko Argia. (1975, 648.zk.) 2

—73— Pelota, deportea, latiņa, Zeruko Argia. (1975, 651.zk.) 2

—74— Pernando'ri, Zeruko Argia. 27 (1964, 80.zk.) 4

—75— Pobreak eta aberatsak, Zeruko Argia. (1975, 627.zk.) 2

—76— Seta gaiztoa, Zeruko Argia. (1973, 541-542.zk.) 2

—77— Susto ederra eman nieten, Zeruko Argia. (1973, 527.zk.) 2

—78— Urrezko eztaiak, Zeruko Argia. (1974, 613.zk.) 11

—79— Urrezko eztaiak, Zeruko Argia. (1974, 616.zk.) 14

—80— Urte au ere aurreratu da, Zeruko Argia. (1971, 460.zk.) 2

—81— Zorionak Iza, Zeruko Argia. (1975, 620.zk.) 2

—82— Zorioneko futbola, Zeruko Argia. (1974, 575.zk.) 2

—83— Zorioneko streackin, Zeruko Argia. (1974, 579.zk.) 2

83 bertso/olerki