inprimatu
Eriotza, politika eta Europa
Izenburua:
Eriotza, politika eta Europa
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1976
Argitalpenaren urtea:
Alea:
669.zk.
Orrialdea:
32

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Eriotza, politika eta Europa

 

Matxain

 

 -1-

 

 Mundu ontara sortu giņanok

 joan egin bear derrigor

 igualdadea jarria dago

 dudik ez det egiten or...

 Atzo zein il zan guk badakigu

 ta biar ez dakigu nor

 Jaunan deiari erantzun gabe

 ez da geldituko iņor.

 

 -2-

 

 Beti burrukan ikusten ditut

 ainbat gizon da naziyo

 mundu ontako aberastasun

 batzuk dirala meriyo

 zertako dira urrezko joyak

 kotxe eta palaziyo

 azken orduan oik ez badute

 ezertarako baliyo?

 

 -3-

 

 Il bear degu zibil, militar

 errege ta erregiņak

 guziok gera emendik pasa

 da zerudako egiņak

 jornalerorik eskasena ta

 politikorik aundiņak

 azken orduan Kriston aurrean

 izango gera berdiņak.

 

 -4-

 

 Ez dauka iņork eriotz beltza

 atzeratzeko dirurik

 gizonak ezin berari jarri

 egunik eta ordurik

 bere segatxo beldurgarria

 bizkar gaiņean arturik

 ez da munduan bera oraindik

 iritxi ez dan lekurik.

 

 -5-

 

 Orain ez dago garai batean

 aiņa santu eta santa

 emen gogotik ugaldu dana

 degu gezurra ta tranpa

 Alkar maitatzen asi gaitezen

 arrokeriak laga ta

 eriotz beltza guzion billa

 aurki etorriko da ta.

 

 -6-

 

 Mundu triste su igaro bear

 dozenerdibat urtean

 eta guziok daramazkigu

 burruka gogor batean

 aurrera ere ez gera noski

 emen biziko pakean

 lagun urkoa errespetatzen

 ikusten degun artean.

 

 -7-

 

 Diperenteak bear ditugu

 gizon batzuen ideak

 diperenteak diran bezela

 zelai bateko loreak,

 Txit ondo dago guk maitatzea

 geien bakoitzak bereak

 baiņa beiņere zapaldu gabe

 Iņoren eskubideak.

 

 -8-

 

 Anai arrebak ez gaizki artu

 iņork neronen esanik

 gure artean ez dago iņor

 pekataria ez danik,

 ta ez det uste auxe esanda

 deskuidatuko naizenak

 munduan ez da beti arrazoi

 Izaten duan gizonik.

 

 -9-

 

 Errepublikan aldekoa naiz

 egiten det aitormena

 baiņa jarri dan erregeakin

 badaukat itxaropena

 bere itzari begiratuta

 dago oso nabarmena

 berriro laster izango dala

 presoentzat barkamena.

 

 -10-

 

 Itxas arruan oso zailla da

 ontzia ibiltzea bare

 naiz barruan mariņel onak

 batzuk ipiņi ta ere

 gure erregeak lenen pausoak

 eman ditu oso trebe

 ia portura irixten geran

 odolik ixuri gabe.

 

 -11 -

 

 Agintarien indarra dago

 erritarraren botuan

 ori ederki igartzen diat

 neronek nere tontuan

 au da gauza bat beti eduki

 bear deguna kontuan

 denborarekin guk nai badegu

 sartu Europa batuan.

 

 -12-

 

 Agintariak bide ortara

 bildu bearra daukate

 gaur ejenploak eskatzen dira

 itz danak daude sobrante

 Seguru egon gu Europatik

 egongo gera aparte

 demokrazi bat egiazkoa

 ipintzen degun bitarte.

 


inprimatu