inprimatu
Susto ederra eman nieten
Izenburua:
Susto ederra eman nieten
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1973
Argitalpenaren urtea:
Alea:
527.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Susto ederra eman nieten

 

Matxain Aiete, Manuel

 

 -1-

 

 Susto ederra eman nieten

 lengo batean etxian,

 sano ta ondo oiñez irten da

 bueltatu berriz kotxian.

 Aspaldi ontan «barizarekin»

 nenbillen baldar antxian,

 amabost egun igaro ditut

 gaixorik «Residentzian».

 

 -2-

 

 Zaiña lertzea peligrosoa

 dala askok nola dioten,

 artu eta ni operatzera

 laister eraman ninduten.

 Berez berritxu xamarra dana

 gaitz da ixilik egoten,

 kirofanoan onoko bertso

 kaxkar au bota nioten.

 

 -3-

 

 «Lasaitasun bat izugarria

 daukat nere barrenean,

 nere burua ikusten baitet

 txit oso esku onean;

 ordua da-ta, mediku jaunok,

 asi zaitezte lanean,

 bazkari eder bat egingo degu

 ondo jartzen naizenean».

 

 -4-

 

 Pena bat daukat: jakintsu baten

 eran idatzi eziña,

 bear bezela nik eskertzeko

 Perez Iñigo'k egiña.

 Bultoz aundia etzera baiña

 bai langillea ta piña,

 ordubetean kendu didazu

 neronen ankeko miña.

 

 -5-

 

 Anka bat neukan txit itxusia,

 baldarra eta astuna,

 arrigarria ordubetean

 berakin egin dezuna;

 buru argia, esku bizkorrak,

 ben-benetako zalduna,

 zoriontsua zure eskutan

 ni jarri nintzan eguna!

 

 -6-

 

 Gauzak ederki kontatzen dira

 emen ikusi ta gero,

 nik ain ederki ipintzerikan

 ez nuen beintzat espero.

 Egia da-ta, aitortu bear,

 ni operatu ezkero,

 iruditzen zait ote nagoen

 ogei bat urte gaztego.

 

 -7-

 

 Laguntzailletzat berekin dauka

 Julen Bereziartua,

 an Azpeiti'ko parajerikan

 ederrenean sortua;

 au ere dago Euskalerrian

 fama aundia artua,

 asko baigera jasotakoak

 oien lanaren frutua.

 

 -8-

 

 Biok apalak ta langilleak,

 biok sendagille onak,

 au ao batez aitortutzen du

 zuen eskutan egonak;

 eztituzute zuek billatzen

 tituluak eta sonak,

 baizik zuentzat nekeak eta

 besterentzat zorionak.

 

 -9-

 

 Gaur enfermerak goraltzeko nik

 uxatuak ditut lotsak,

 toki gutxitan ikusi ditut

 orrelako neska-motzak.

 Leku oietan enpliatzeko

 oiek dira aproposak,

 aingeru baten irudia ta

 danak oso kariñosak.

 

 -10-

 

 Urte batzuek igaro bear

 enfermera ikasteko,

 ondorenean Jainkoak jakin

 zenbat gauza ikusteko;

 min daukanari miñak arindu,

 triste dagona pozteko,

 azer nolako opizioa

 zerua irabazteko!

 

 -11-

 

 Gau-erdian or korrika datoz

 gaixoaren ingurura,

 al dan azkarren kendu naiean

 daukan barruko tristura;

 beti gogoan eduki nunbait

 Kristo'ren agindu ura:

 «lagun urkoa maiteko dala

 geure buruen modura».

 

 -12-

 

 Bertso onekin ematen diot

 gaurkoari bukaera,

 ta kontseju bat noa oraintxe

 gazteari ematera:

 bear duenak neska umilla,

 ona eta biotz-bera,

 pentsatu gabe artu dezala

 gaur bertatik enfermera.

 


inprimatu