inprimatu
Eskudero Prokuradoreari
Izenburua:
Eskudero Prokuradoreari
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1971
Argitalpenaren urtea:
Alea:
427.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Eskudero prokuradoreari

 

Matxain, Manuel

 

 -1-

 

 Bi milla urte Jesus maitea

 jetxi ziņala Zerutik

 zenbat gerrata, zenbat naigabe

 ez dira izan ordutik

 auxe bakarra eskatzen dizut

 Jauna biotz-biotzetik

 anaitasuna jarri dedilla

 gauza guzien gaiņetik.

 

 -2-

 

 Kriston dotriņa ez betetzeak

 sortzen ditu emen gerrak

 ortikan datoz nere ustetan

 mundu ontako okerrak

 azkenengoan neronek ere

 pasa nituan ederrak

 paseak pasa dexente nabil

 Jaungoikoari eskerrak.

 

 -3-

 

 Ogei bat urte nituan ekiņ

 ziotenean gerrari,

 kinta garaian nenguan eta

 jarraitu bear berari.

 Errepublikan alde ibilli

 nintzan Bizkayan gudari,

 zer irabazi gutxi zegoan

 ta zer galdua ugari.

 

 -4-

 

 Iru urtean burrukan jardun

 ta azkenik errenditu,

 gerra onenak ere ondoren

 tristeak izaten ditu.

 Millaka anai bertan il ziran

 beste asko elbarritu,

 gizon oietzaz, orain artean

 ez da iņor errukitu.

 

 -5-

 

 Eskudero jaun agurgarria

 zugana nator apalki,

 Madrid aldean zu itzegiņa

 zeralako txit egoki,

 oraiņartean gu aintzakotzat

 iņok ez gaitu eduki,

 guk ez genduan nunbait merezi

 besteak ainbat erruki.

 

 -6-

 

 Nik ondo dakit zu goratzeko

 ainbat almen ez dedala,

 baiņa eskerrak gaur eman bear

 zuri nola edo ala;

 ikusten bai det zorionean

 zu konturatu zerala,

 txuri ta gorri, ezker da eskubi,

 danok anaiak gerala.

 

 -7-

 

 Itz auek dira, Eskudero jaun

 agurgarriak esanak,

 gure anaiak ba-dira emen

 Rusian gerran izanak.

 lur aietatik elbarrituta

 onuntz etorri ziranak.

 zorionean gogoan dauzka

 gaur gobernu alemanak.

 

 -8-

 

 Erri guziak egiten dira

 mutilatuaren jabe,

 Errepublikan gudarik daude

 iņundik anparu gabe,

 ori dalata gobernuari

 auxe egin zion galde,

 ez ote leiken zedozer egin

 gure anai oien alde.

 

 -9-

 

 Lagun urkoai guk emen nola

 artzen diegun neurria

 guri ere gero artuko zaigu

 ta au da izugarria

 ez begiratu koloreari

 txuria edo gorria

 kontrarioai on egitea

 ori da txalogarria.

 

 -10-

 

 Anaitasuna dala uste det

 pakea lortzeko giltza

 ta ortik kanpo emen gizonak

 alper alperrik gabiltza

 Eskudero da gure Eskudero

 Bera gure alde mintza,

 merezi du ta gure eskerrik

 sutsuenak artu bitza.

 


inprimatu