inprimatu
Seta gaiztoa
Izenburua:
Seta gaiztoa
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1973
Argitalpenaren urtea:
Alea:
541-542.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Seta gaiztoa

 

Matxain

 

 -1-

 

 Pena aundi bat sartua daukat

 biotzaren barruraño,

 setak ekarri gaitula ia

 izkuntza ondatzeraño.

 Jakin bezate aurtxo txikitik

 aitonik zarreneraño

 setak uztea obea dala

 euskera galtzea baño.

 

 -2-

 

 O, Euskalerri biotzekoa!

 zugana nator kantuan,

 ia pixka bat lasaitzen naizen

 zedozer esandakuan.

 Kezka batekin nabil neroni

 etxean eta kantuan,

 gu euskaldunok era onetan

 zeiñek ipini gaituan.

 

 -3-

 

 Deabruren bat buztan luzea

 sartu da gure tartean

 nai eztuana gu euskaldunok

 ibiltzerikan pakean.

 Mundu triste au igaro bear

 dozenerdi bat urtean

 ta ale oiek daramazkigu

 burrukan anai artean.

 

 -4-

 

 Oso «txorrotxak» izango dira

 deabru orren adarrak,

 sakabanatu gaitu ederki

 geran euskaldun bakarrak.

 Perretxikuen gisa gaur nunnai

 sortzen zaizkigu bakarrak,

 alkarren aurka enpliatzeko

 al dira gure indarrak?

 

 -5-

 

 Bide txarretik goazela gu

 gaur ezin gentzake uka,

 «atxe» dalata anai guziok

 emen gabiltza muturka,

 gure etsaiak irriparrezka

 esanaz  «au dek au mauka»,

 lau periodiku Euskalerrian

 ta denak alkarren aurka.

 

 -6-

 

 Milla euskaldun dauden tokian

 daude milla oponiyo,

 baiña alare ez aserretu

 letra bat dala meriyo.

 Guk gai onetan joka dezagun

 gizonki eta seriyo,

 urak pasata presa egiteak

 eztualako baliyo.

 

 -7-

 

 «Atxe» zaleak zeratenak ta

 ta etzeratenak berdin;

 al dan guzia idatzi baiña

 iñori eman gabe min.

 Nai dezutenak Zeruko Argian

 besteak berriz Goiz Argin.

 An edo emen neri berdin zait

 baiña pakean lan egin.

 

 -8-

 

 Atxekin edo atxerik gabe

 pakean ari gaitian

 al dan guzia beti idazten

 gure euskera maitian.

 Nik ondo dakit ezin dirala

 gauzak konpondu kolpian

 denboraz, noski, sartuko dira

 bai, urak beren tokian.

 

 -9-

 

 Ur zikiñean pozik egiten

 du deabruak arrantza

 ta euskerari kendu nai dio

 lenbailen azken arnasa.

 Ori gertatu baiño lenago

 berari moztu isatsa,

 ez dezan berak geiago nastu

 euskaldunaren baratza.

 

 -10-

 

 Zerbait idazten degunak gera

 ia bi milla euskaldun,

 atxekin edo atxerik gabe

 danok bear degu lagun.

 Askatasuna ta justizien

 alde beti gogor jardun

 ia onela erri zar au guk

 pixka bat moldatzen degun.

 


inprimatu