inprimatu
Aita Llano, zuk, artikulu bat
Izenburua:
Aita Llano, zuk, artikulu bat
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1967
Argitalpenaren urtea:
Alea:
251.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Aita Llano, zuk, aratikulu bat

 

Matxain, Manuel

 

 -1-

 

 Aita Llano, zuk, artikulu bat

 idatzi dezu lenguan,

 «Zeruko Argia'n» etorri da-ta,

 pozik irakurri nuan.

 «Txe Gebara'ren» berri egoki

 bertan ematen zenduan,

 esanaz: berak zer ikasbide

 guziontzat eman duan.

 

 -2-

 

 Lenengo aitak Jaunaren aurka

 altxa ziran egunetik,

 agindu zuan danok ogia

 jango gendula lanetik.

 Orretarako ipiñi zuan

 aukera ederra danetik,

 Adan da Eba Paradisoan

 jarri zituan unetik.

 

 -3-

 

 Eguneroko ogian truke

 ipiñi bazuan lana,

 orain arte nik ondo bete det

 berak agindu zuana.

 Aurrera ere saiatuko naiz

 egiten bere esana,

 naiz ta gaizkien ikusi beti

 geien egiten duana.

 

 -4-

 

 Kristo mundura etorri zala

 ba-dira bi milla urte,

 beñere baño okerrago gaur

 gaudela esango nuke.

 Langille askok irabazia

 beren izerdien truke,

 beste batzuek litxarkerian

 geiena gastatzen dute.

 

 -5-

 

 Batzuek beti ler egiten da,

 beste batzuk guri-guri,

 mundu eder au aberatsentzat

 egiña dala dirudi.

 Injustizien aurka norbaitek

 ematen badu arpegi,

 «Komunistaren» izenarekin

 bataiatzen dute ori.

 

 -6-

 

 Anaitasuna nola ari dan

 mundu onetan urritzen,

 Aita Santua apuratzea

 ez naiz batere arritzen.

 Batzuk igeri geiegian da,

 besteak goseak iltzen,

 Jesukristo'ren dotriñak eztu

 orrelakorik agintzen.

 

 -7-

 

 Ordua da-ta, beldurrik gabe

 egia esan bear du,

 Kristautasuna geronen kulpaz

 ez ote dan asko galdu?

 Rusia'n ere komunismorik

 etzan oraindik azaldu,

 gizonak ditun eskubideak

 ezpazituzten zapaldu.

 

 -8-

 

 Nagusi batek bere txakurra

 erdi goseak badauka,

 tripa pixka bat bete artean

 gogor egiten du saunka.

 Janaren partez makil batekin

 ematen badio, «kanka»,

 erruki det nik berak lenengo

 arrapatzen duan anka.

 

 -9-

 

 Txakurren gisa gizona ere,

 makillaz ibiltzen bada,

 seguru egon joko duala

 berak nora edo ara.

 Pertsona eztago ixiltzerikan

 animalien erara,

 orretxen aurka altxata il da

 Amerika'n «Txe Gebara».

 

 -10-

 

 Utzi zituan bere guraso

 diruak eta karrera,

 beartsuaren eskubideak

 atera nairik aurrera.

 Lagun txar batek galdua baitu

 Judas'ek Kristo'n antzera,

 amabi tiro artuta gero

 or sartu dute lurpera.

 

 -11-

 

 Batzuek ori oso gustora

 etzuten ikusten baña,

 lagun urkoa nork maite zuan

 arek maite zuan aña?

 Bere eriotzak utzia digu

 gaur ikasbide bikaña,

 zoritxarrean, au da munduak

 ematen duan ordaña.

 

 -12-

 

 Komodidade danak utzita,

 ortxe, mendi tontorrean,

 ibili zera urte batzutan

 oso modu gogorrean.

 Lagun urkoa maitatzea da

 gauzik onena lurrean,

 azken orduan lasai jartzeko

 Jaungoikoaren aurrean!

 


inprimatu