inprimatu
Eskola gutxi izan det beti
Izenburua:
Eskola gutxi izan det beti
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1966
Argitalpenaren urtea:
Alea:
196.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Eskola gutxi izan det beti

 

Matxain, Manuel

 

 -1-

 

 Eskola gutxi izan det beti,

 oso motela mingaña,

 auxe bai dala gaztetan nuan

 alperkerian ordaña.

 Orain berriro pixka pixka bat

 saiatu izan naiz baña,

 eztet ikasi bertso batzuek

 tajuz moldatzeko aña.

 

 -2-

 

 Bi illabete izango dira

 izan nuala gustua,

 boda batean ezagutzeko

 gizon bat jator askua.

 Orain idazle argia degu,

 len abeslari prestua,

 mundu guzia korritu duan

 euskaldun egiazkua.

 

 -3-

 

 Berreun lagun izango giñan

 bazkaritako orduan,

 umore onik etzan paltatu

 gure artean orduan.

 Nik Isidoro de Fagoaga

 eduki nuan onduan,

 gizon umillak oraindik ere

 topatzen dira munduan.

 

 -4-

 

 Ixilik nola ikusten nuan

 alako lagunartian,

 euskera berak entenditzen zun,

 galdetu nion kolpian.

 Erantzun zidan, Baztan aldeko

 izkuntza goxo batian:

 -«Euskera etzait neri aztuko

 bizirik nagon artian».

 

 -5-

 

 Erri txikia ta euskalduna

 da Naparrua'ko Bera,

 orgullu aundiz esan dit neri

 an jaioa dala bera.

 Gaur ikutua izango det nik

 Isidoro'n biotz bera,

 negar malko bat ixuri zaio

 beintzat masallean beera.

 

 -6-

 

 Gaztea zala bere erritik

 irtena zan Fagoaga,

 mundu guziko antzokietan

 geroztik ezaguna da.

 Abeslarien bizimodua,

 ez ustearren zalla da,

 ta batez ere iritxitzeko

 ori igo zan mallara.

 

 -7-

 

 Orain idazle argia degu,

 len abeslari izana,

 Euskalerrian izena toki

 askotara eramana.

 Diruarekin ezta pagatzen

 gaur egiten duan lana,

 mundu guzian irakurtzen da

 berak idazten duana.

 

 -8-

 

 Bere aurrean konturatu naiz

 nere jakinduri motzez,

 egia dana gaur aitortzeko

 enaiz ni egongo lotsez.

 Gizon azkarra eta umilla.

 ezta konpormatzen itzez

 berak idatzi dun liburu bat

 dedikatu dit biotzez.

 

 -9-

 

 Liburua da, iñor bada-ta

 gizonarentzat laguna,

 galduak gaude nere ustetan,

 ori galtzen dan eguna.

 Zuri ordaña bialtzea zan

 gaur nere eginkizuna,

 baña nun daukat zuk idazteko

 daukazun erreztasuna?

 

 -10-

 

 Ba-dakizu zuk zer gertatzen dan

 orain Fagoaga, sarri,

 len eskolara joan ezkeranok

 gaude jakinduriz urri.

 Zuri eskerrak eman naiean

 orra amar bertso berri,

 zuk ere zerbait izan dezazun

 beti nere oroigarri.

 


inprimatu