inprimatu
Auster eguna nola zan atzo
Izenburua:
Auster eguna nola zan atzo
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1966
Argitalpenaren urtea:
Alea:
181.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Auster eguna nola zan atzo

 

Matxain, Manuel

 

 1

 

 Auster eguna nola zan atzo

 beste urtetako gisan,

 zazpiretako meza entzun nun

 gure auzoko elizan.

 Aitona xar bat nere ondoan

 naiko lanekin jarri zan,

 andik irtenda orduerdi bat

 berakin egondu nintzan.

 

 2

 

 Laguntza eske bezela etorri

 zitzaidan nere ondora,

 biok elduta atera gisan

 elizatikan kanpora.

 Negua da-ta, presko xamarra

 egonagatik denbora,

 bere esanak entzuten antxe

 egondu nintzan gustora.

 

 3

 

 Larogei urte beteko ditut

 aita San Jose bezperan,

 geientsuenak pasatua naiz

 nere animan galeran.

 Auster eguna azer ederki

 jarria billatzen dedan,

 gizon guziok gogoratzeko

 zeņen gauza gutxi geran.

 

 4

 

 Berak dionez, gazte denboran,

 omen zan oso arrua,

 mendekoari burla egiteko

 izaten zuen gogua.

 Bere erruak ezagututa

 gaur makurtzen du burua,

 gizona zenbat umillago dan

 ordun da aundiagua!

 

 5

 

 Gazte denbora igaroa da

 bere ustetan dotore,

 berak etxean ezpaizun palta

 nai zuenetik ezere.

 Txanpon botilla beti gaņezka,

 nai ezik jatena ere,

 morroiak berriz trago bat ardo

 etzuten izan beņere.

 

 6

 

 Gaur gauza onek sortzen dizkio

 kezka aundiak barruan,

 naiz damututa benetan egon

 Magdalena'ren moduan.

 Jaunari kontu eman bearra

 ia iritxi dan orduan,

 gogoratu da bide txarretik

 ibili zala orduan.

 

 7

 

 Berandu baņa, konturatu da,

 gurutzeko oņaziak,

 izan zirala munduko gizon

 guziongatik pasiak.

 Danok aztuta gabiltzalako

 Kristo'ren erakutsiak,

 aitonak dio, sortzen dirala

 emengo oker guziak.

 

 8

 

 Erriak eta gizon asko gaur

 estalita urre gorriz,

 ta beste batzuk ogi koxkor bat

 sortu eziņikan berriz.

 Lagun urkoa bear bezela

 lurrean maiteko balitz,

 guk eskenduke egon bearrik

 negarrez ainbeste aldiz.

 

 9

 

 Eztet esango jakintsu oiek

 gaur dabiltzanikan oker,

 goi alde ortan billatu nairik

 Marte, Venus da Jupiter.

 Auxe dalako egoten naiz ni

 pentsatzen millaka bider,

 emen lurrean ez ote dagon

 konpontzekorikan ezer.

 

 10

 

 O, jakintsuok, apalki nator

 zuengana ni galdian,

 aurrerapenak gizonak alkar

 iltzeko sortu al dian.

 Gerraren otsa berriro ere

 daukagu naiko aldian,

 zer konpondua ba-dala uste det

 oraintxe Viet-Nam aldian.

 

 11

 

 Nik au esanda, Ŧatzeratuaŧ,

 askok esango didate,

 neri or goiko ibili oiek

 etzaizkit gustatzen bate.

 Txit ondo dago eskuratzea

 Venus, Jupiter da Marte,

 baņa ez emen ainbeste aurtxo

 goseak dauden bitarte.

 

 12

 

 Lenengo beintzat jarri gaitezen

 lurralde oni begira,

 aurrerapenak guk eramanaz

 premian dauden tokira.

 Tripa beteta, aurtxo negarrak

 iņoiz ixiltzen badira,

 ordun da ordua abiatzeko

 emendikan illargira.

 


inprimatu