inprimatu
Donostia'ko txoko batean
Izenburua:
Donostia'ko txoko batean
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1965
Argitalpenaren urtea:
28
Alea:
145.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Donostia'ko txoko batean

 

Matxain, Manuel

 

 -1-

 

 Donostia'ko txoko batean

 juntatu gera sei lagun,

 Jaunari esker, azer nolako

 apetitua daukagun!

 Sesiñ, odolki, aza berriak,

 beste iru lakai babarrun,

 Geienak janda, Joxe Martiñ'ei

 ez du askorik ezagun.

 

 -2-

 

 Alde batean iru plakoak,

 bestetikan iru lorik,

 Jan kontu ortan ez dago, noski,

 igarrak bezelakorik.

 Joxe Martiñ au txit aparta da,

 ez dago orrelakorik!

 Jainkoa lagun etxean artu

 olako apopillorik

 

 -3-

 

 Aiñ arrituta utziak ditu

 txoko ontako jendiak,

 Berak bakarrik janak baititu

 ateratako erdiak.

 Tripa aundirik ez dauka baña

 nunbait or ditu gordiak,

 Zer komeriak izango ditun

 ari artzen dun andriak.

 

 -4-

 

 Danen ondoren eskatu digu

 kafia ta frantzes kopa,

 Bere buruari gauza txarrik

 beñere ez dio opa.

 Berak dionez oraindik ere

 erdi goseak dago-ta,

 Aztutzearren dantzan asi da

 maian gañera igota.

 

 -5-

 

 Batzuk ez dakit zer apetitu

 arraio izaten duten,

 Joxe Martiñ'i gaxotuta ere

 ez omen zaiola joaten.

 Kontuk atera soldautzan ori

 nola asiko zan jaten,

 Amabost egun pasa baño len

 etxera bialdu zuten.

 

 -6-

 

 Geroztik berak artu omen zun

 jale gogorraren fama,

 Naiz lenagotik arruinatuta

 eduki aita ta ama.

 Berak dionez gazte denbora

 gose batean darama,

 Amaika «zerrak» artuko luke

 orretxen daukan entrama.

 

 -7-

 

 Ortzak ederrak dauzkala esanda

 ez det esango gezurrik,

 Iñor ez dago orrek bezela

 garbitzen dunik ezurrik.

 Besterik ezta pasatzen bada

 jornalarekin bakarrik,

 Berak ez dauka estomagua

 perforatzeko beldurrik.

 

 -8-

 

 Azer laguna ekarri degun

 gurekin ostaturaño,

 Jaten zuala aitzera banun

 bañan ez ainbesteraño.

 Eltze aundi bat babarrun janik

 txit betea puntaraño,

 Lau txerri azten errezago da

 tripa ori betetzen baño.

 


inprimatu