inprimatu
Lengo illean iritxia naiz
Izenburua:
Lengo illean iritxia naiz
Sinadura:
Matxain, Manuel
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Matxain, Manuel

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1969
Argitalpenaren urtea:
Alea:
352.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Lengo illean iritxia naiz

 

Matxain, Manuel

 

 -1-

 

 Lengo illean iritxia naiz

 lenago aldiz Zeraiņ'a,

 nork esan neri erri au zala

 ain paketsu ta apaņa?

 Bertan bizi da nere lagun bat

 bertso-jartzalle bikaņa,

 neretzat batzuk moldatu ditu

 ez nitun merezi baņa.

 

 -2-

 

 Zure bertsoak etorri dira

 lengo ŦZERUKO ARGIA'nŧ,

 bolatokiko berri emanaz

 oso euskera garbian.

 Gogoan daukat zer esan zendun

 Joxe, zure itzaldian,

 jolas oberik etzala iņun

 ogeigarren gizaldian.

 

 -3-

 

 Naiz pena eman au esateak

 ezin ixilik gelditu,

 gaurko gazteak,geienak beintzat,

 futbolak txoratzen ditu.

 Zelai aundiak danak gaņezka,

 jenderik ezin kabitu,

 urrezko mina txarra eztute

 agintariak arkitu.

 

 -4-

 

 Futbolera juan, antxe bullaka,

 lepoko zain danak eten,

 berak eztira konturatuko

 zein gaizki ematen duten.

 Galdutakoan oien ondoan

 ezta atsegin egoten,

 erradiotik entzuten ditut

 Jesukristonak esaten.

 

 -5-

 

 Zorionean, danak eztira

 lengoak bezelakuak,

 laguntzalleak ere ba-ditu

 gure erriko jokuak.

 Bolatokia aparta egin;

 berak pagatu gastuak,

 kostako ziran ango txapela

 ta kopa zillarrezkuak.

 

 -6-

 

 Laborde jaunak bolaren alde

 egiņak dituan gauzak,

 bertso batzutan danak esaten

 eztira oso errezak.

 Aurrera ere orren barruan

 indarrik badu arnasak,

 laguntza ona izango dute

 Euskalerriko jolasak.

 

 -7-

 

 Zeraiņ'en ondo ikusi gendun

 biotzez maite duana,

 bera izan zan ainbeste sari

 bertan ipiņi zuana.

 Egia esan, etzait damutu

 neroni orruntz juana,

 daukadan kopik ederrena da

 ortik ekarri nuana.

 

 -8-

 

 Zertan esaten didazu, Joxe,

 neri maixu ta errege,

 eztan gauzarik etzait gustatzen

 aitatzerikan beņere.

 Eta aurrera etzaidazula

 bialdu oinbeste lore,

 zoritxarrean, ni gabe emen

 naikoak daude len ere.

 

 -9-

 

 Azken aldeko bertso batean

 Joxe, esaten dezunez,

 gure Jainkoak ipiņi nindun

 ni gaņezka zorionez.

 Jaunari asko zor diot eta,

 gabaz ezpada egunez,

 bost bat minutu pasatzen ditut

 berari esker emanez.

 

 -10-

 

 Ustegabean dijoaz emen

 orduak eta egunak,

 ta laister utzi bearrean naiz

 mundu ontako jardunak.

 Baņa oraindik sasoi onean

 zaudete nere lagunak,

 al badezute ez utzi galtzen

 gure jolas euskaldunak.

 


inprimatu