inprimatu egileen aurkibidea
Arana, Jose Inazio
 
Izena:  Arana, Jose Inazio

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
82  bertso/olerki      
 

—1— 1491-1492. Granada kristau-gudariz inguratua, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 124-125

—2— 1521. Graziyaren garaimena San Inacio-gan, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 121-122

—3— Agur Maria, Ama gurea, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 475

—4— Aiņgeru bat geiyago, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 403

—5— Aita Agustin Cardaberaz zan, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 237

—6— Aita Larramendi euskaldun paregabeari Andoain-darren kantak, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 562-565

—7— Aita San Ignacio-ri, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 68

—8— Aita San Migel-Goiaingeru excelsis-koari, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 410

—9— Aita Santu Leon XIII-ri, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 135-136

—10— Aizkibel-mendiko Guadalupe-ra igotzeko kantachoa, laukoetan, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 207

—11— Aloņapeko agerkera, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 117-118

—12— Ama Birjiņa Anziņakuari erregua, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 509

—13— Ama Birjiņa eta Isabel doneraren alkarekustea, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 12

—14— Ama Birjiņaren biotz garbi maitagarriari, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 450

—15— Ama Birjiņaren edertasunaren gaņean. Luis eta Joxecho-ren izketa edo jolasa, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 122-123

—16— Ama Birjiņaren kantaldiya edo Magnificat euskeraz, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 442

—17— Ama Birjiņaren sorrera garbiari, Euskal-Erria. 25 (1891 ) 543

—18— Ama Birjiņari. Kantaera, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 90

—19— Ama Donzella Begoņa-koari euskara-kantia, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 102-104

—20— Andra Maria Erdoiza-koa, Zeruko Argia. 27 (1964, 69.zk.) 2

—21— Andra Maria Erdoiza-koa, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 538

—22— Antigua-ko eliza berriaren oroimena, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 514

—23— Artzai-kantachoa, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 563

—24— Astarloa jakindunari kantaeria, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 393-394

—25— Azken agurra Ama Birjiņari, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 484

—26— Batayoko aginduak, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 333-334

—27— Batayoko aginduen berritzea, eta lenbiziko komunioaren oroimena, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 339

—28— Belen-go izarchoa, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 14

—29— Birjiņa Amaren edertasuna, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 11

—30— Don Cosme Churruca-ri. Amalauduna, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 83

—31— Erregu-kantak San Ignazio Loyola-koari 1886-an, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 209

—32— Euskal ichasoac, Jainkoari alabanza, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 207

—33— Euskal-Errico erromeriyaz (Bizcaico euskeran), Euskal-Erria. 3 (1881 ) 285-287

—34— Euskaldun izkribalarien gaņean, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 15-17

—35— Euskaldun pare-gabeari, Zeruko Argia. (1966, 153.zk.) 16

—36— Gabon-kantac, Jesus jayo-berriari, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 289

—37— Guadalumendiko kantaera. Mantupea eta gurutzepea, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 84-86

—38— Guadalumendiko kantaera. Mantupea eta gurutzepea, Euskalzale. 3 (1899 ) 282-283

—39— Guadalupe-ko iturriaren bendizioa, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 104

—40— Guadalupe-ko iturriaren bendizioa, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 17

—41— Ichasoko izar Ama Birjiņa edo «Ave Maris stella» euskeraz, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 166

—42— Illerri-done edo kanpo santuetako obizde ta gaiņizkira batzuek, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 363

—43— Illerri-done edo kanpo santuetako obizde ta gaiņizkira batzuek, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 367-370

—44— Illerri-done edo kanpo santuetako obizde ta gaiņizkira batzuek, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 383

—45— Illerri-done edo kanpo santuetako obizde ta gaiņizkira batzuek, Euskalzale. 2 (1898 ) 348

—46— Illerri-done edo kanpo santuetako obizde ta gaiņizkira batzuek, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 408-409

—47— Illerri-done edo kanpo santuetako obizde ta gaiņizkira batzuek, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 368-371

—48— Jesus, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 80

—49— Jesus gurutzilzatuari, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 287

—50— Jesus'en Fistuera, Eskual Herria. 5 (1897, 21.zk.) 4

—51— Jesus-ec gurutzean esandaco zazpi itzac, Euskal-Erria. 6 (1882 ) 3-5

—52— Jesus-en Biotzeko lanzakada, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 12

—53— Jesus-en biotzari, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 242-243

—54— Jesus-en pixtuera, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 351

—55— Kanta-erreguba San Jose-ri, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 245-247

—56— Kantachoa Jesus-en biotzari, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 551

—57— Klaudio euskal-kantari zana, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 158

—58— Leenengo komulgatzea, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 333-334

—59— Leenengo komulgatzea, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 338

—60— Lisboa-tar Luis Kamoens-eresilari aundiari, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 324

—61— Lurrean ta zeruban alabanzak nunnai, Jesus ta Maria-ren biotz sagraduai, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 523

—62— Maiatzeko illa ta arrosa, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 361

—63— Maiatzeko lore-kantak, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 402-403

—64— Maria garbi-garbia, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 526

—65— Marichu zerura, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 402-403

—66— O Jesus... Biyotza!, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 36

—67— On Jose Manterola-ri. San Jose egunian, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 348

—68— On Pedro euskaldun aundiari, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 37

—69— Orduņa-ko Ama Birjiņa-ri kantachoa, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 507

—70— Oso garbiya sorreran, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 498

—71— Pistuera, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 260

—72— Pozezko itzak (C.O. ta M-ri), Euskal-Erria. 20 (1889 ) 460-461

—73— San Bizente Paul-en gozo-kantak, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 58

—74— San Franziskori gozitneurtuak, Eskual Herria. 5 (1897, 21.zk.) 4

—75— San Ignacio-ren marcha berria, La Vasconia - La Baskonia. 1 (1894, 30.zk.) 361

—76— San Ignacio-ren marcha berria, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 102

—77— San Ignacio-ren zeruratzeari, laukoak, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 200

—78— San Inazio Loyola-coaren ibilneurria edo marchea, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 84-89

—79— San Jose-ri kantachoa, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 197

—80— Santu berriyai eleiza berriyak, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 58-59

—81— Uriarte euskerazalearen eriotzan, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 474

—82— Zertako jayo, Euzkadi. 17 (1929, 5321.zk.) 5 (Zat.)

82 bertso/olerki