inprimatu egileen aurkibidea
Jautarkol (Jauregi, Koldo)
 
Izena:  Jauregi, Koldo

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
267  bertso/olerki       1 [2] [3] 
 

—1— Agate Deun abestiak, Argia. 13 (1933, 618.zk.) 3

—2— Agintarien baimenarekin, Euzkadi. 21 (1933, 6287.zk.) 8

—3— Agur Aberriya!, Euzkadi. 3 (1915, 951.zk.) 1

—4— Agur, ene sor-lekua, Aranzazu. 41 (1960 ) 192b

—5— Aingerutxoak, La Vasconia - La Baskonia. 39 (1932, 1393.zk.) 388

—6— Aingerutxoak, Zeruko Argia. 10 (1928, 118.zk.) 340

—7— Aingerutxoak, Realidad. 7 (1932, 35.zk.) 15

—8— Aingerutxoak, Oarso_ Renteria. (1972, 10.zk.) 51

—9— Aitonak bere illobatxuari, Argia. 4 (1924, 152.zk.) 1

—10— Aitonak bere illobatxuari, Zeruko Argia. (1968, 275.zk.) 2

—11— Aitonaren otoitza, Argia. 3 (1923, 93.zk.) 1

—12— Aitonaren otoitza, Zeruko Argia. 3 (1921, 36.zk.) 169

—13— Aitonaren otoitza, Aranzazu. 11 (1931, 117.zk.) 48

—14— Aizkorri'ren oņetan, Euskal-Esnalea. 17 (1927, 282.zk.) 125-128

—15— Alai ta pakean, Aranzazu. (1977 ) 361a

—16— Alarguna!, Zeruko Argia. 3 (1921, 33.zk.) 118-119

—17— Alargunaren negarrak, Zeruko Argia. 1 (1919, 7.zk.) 113-114

—18— Alargunaren negarrak, Laurak bat. (1923, artx.-Apir.) 306

—19— Alargunaren negarrak, Argia. 3 (1923, 99.zk.) 1

—20— Becquer, Gustavo Adolfo Aldizka arkitu oi-det, Euzkadi. 23 (1935, 7014.zk.) 12 (Eusk.: Jautarkol)

—21— Ama Maria'ri, Zeruko Argia. 10 (1928, 113.zk.) 260

—22— Ama Maria'ri. Lore ederrenak, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 3 (1915, 30.zk.) 235

—23— Ama Maria'ri. Lore ederrenak, Euskal-Erria. 78 (1918 ) 256

—24— Ama Sortzez Garbiari, Zeruko Argia. 21 (1956, 25.zk.) 18-19

—25— Ama Sortzez Garbiari, Aranzazu. 34 (1954 ) 388-389

—26— Ama gaxoa, Zeruko Argia. 6 (1924, 62.zk.) 215

—27— Amatxo bati, Zeruko Argia. 10 (1928, 119.zk.) 356

—28— Amonatxo ezkaleak esan dit..., Euzkadi. 23 (1935, 7141.zk.) 12

—29— Amonatxoa... Eskean, Zeruko Argia. 19 (1954, 1-2.zk.) 5

—30— Amonatxoa... Eskean, Euzkadi. 15 (1927, 4649.zk.) 3

—31— Anai-Agurra, Euzko-Gogoa. (1952, 1/2) 10

—32— Anai-agurra, Euzko Deya. 4 (1984, zk.) 18

—33— Anai-agurra, Zeruko Argia. 20 (1955, 14.zk.) 166

—34— Anai-arteko Gudate-ondorean, Euzko-Gogoa. (1952, 1/2) 10

—35— Anai-arteko Gudatean, Euzko-Gogoa. (1952, 1/2) 9

—36— Anima salbatu, Olerti. (1960, 1960 II) 77-78

—37— Antzekia, Zeruko Argia. 8 (1926, 93.zk.) 720-721

—38— Apaiz egin zaneko bere 50'garren urtean, XI'garren Pio Aita Santuari, Zeruko Argia. 12 (1930, 133.zk.) 7

—39— Aralar, Zeruko Argia. 9 (1927, 103.zk.) 106-107

—40— Aralar, Euskal-Esnalea. 16 (1926, 271.zk.) 132-134

—41— Artzai Ona ta Bildotsak, Zeruko Argia. 12 (1930, 142.zk.) 148

—42— Artzai-neska, Argia. 2 (1922, 81.zk.) 1

—43— Artzai-neska, La Vasconia - La Baskonia. 34 (1927, 1212.zk.) 376

—44— Artzai-neska, Zeruko Argia. 5 (1923, 56.zk.) 124

—45— Artzai-neska, Argia. 7 (1927, 340.zk.) 1

—46— Artzaiarena, Zeruko Argia. 4 (1922, 45.zk.) 138

—47— Artzaiarena, Euzkadi. 10 (1922, 3068.zk.) 138

—48— Artzaitxoa, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 281.zk.) 142

—49— Artzaitxoa, Zeruko Argia. 4 (1922, 42.zk.) 86

—50— Artzaitxoa, Argia. 2 (1922, 85.zk.) 1

—51— Artzaitxoa, La Vasconia - La Baskonia. 34 (1927, 1222.zk.) 540

—52— Artzaitxoa, Euzkadi. 14 (1926, 4377.zk.) 6

—53— Asis'ko Eskalea, Zeruko Argia. 8 (1926, [95].zk.) 769-770

—54— Ator, maiteņo, Zeruko Argia. 15 (1933, 169.zk.) 4

—55— Ator, maiteņo. "Lauaxeta"ri biotz-biotzez, Euzkadi. 20 (1932, 6203.zk.) 8

—56— Atoz, Jesus ona, Zeruko Argia. 10 (1928, 114.zk.) 280-281

—57— Atozkit!, Argia. 4 (1924, 185.zk.) 1

—58— Atozkit!, Zeruko Argia. 2 (1920, 21.zk.) 132-133

—59— Atzerriyan, Euzkadi. 3 (1915, 934.zk.) 1

—60— Aurtxo batek Maria'ri, Zeruko Argia. 9 (1927, 101.zk.) 68

—61— Aurtxo batek Maria'ri, Zeruko Argia. 20 (1955, 17.zk.) 211

—62— Gautier, Theophile Azkeneko ostoa, Euzkadi. 18 (1930, 5574.zk.) 5 (Eusk.: Jautarkol)

—63— Azkenengo ostoa, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 19 (1931, 211.zk.) 22

—64— Bai erri gaxoa...!, Laurak bat. (1930, 21.zk.) 5

—65— Bai erri gaxoa...!, La Vasconia - La Baskonia. 41 (1933, 1428.zk.) 4

—66— Bai erri gaxoa...!, Euzkadi. 15 (1927, 4617.zk.) 1

—67— Bai erri gazoa...!, Zeruko Argia. 9 (1927, 107.zk.) 167

—68— Bakarne, Zeruko Argia. 1 (1919, 2.zk.) 23

—69— Bakarne, Argia. 2 (1922, 83.zk.) 1

—70— Bakarne, Zeruko Argia. (1980, 888.zk.) 34

—71— Barne-izketa, Euzko-Gogoa. (1952, 7/8) 4

—72— Barne-mintzoak, Olerti. (1962, 1962 I-II Zortzikote) 14-22

—73— Barren-izketak, Euzkadi. 18 (1930, 5589.zk.) 5

—74— Barren-izketak, Yakintza. 1 (1933, 2.zk.) 91

—75— Barren-izketak, Zeruko Argia. 13 (1931, 149.zk.) 69

—76— Baserrira itzulpena, Zeruko Argia. 15 (1933, 170.zk.) 21-22

—77— Baserrira itzulpena, Euzkadi. 20 (1932, 6259.zk.) 8

—78— Baserrira izulpena, Egan. (1950, 2) 13-15

—79— Begira nazazu, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 4 (1916, 40.zk.) 316

—80— Belen'en, Zeruko Argia. 17 (1935, 193.zk.) 12

—81— Belen'en, Izaskun. 7 (1953, 73.zk.) 6

—82— Belen'en, Euzko-Gogoa. (1952, 7/8) 2

—83— Belen'en, Euzko-Gogoa. (1952, 5/6) 4

—84— Belen-Jetseemani, Euzkadi. 23 (1935, 6963.zk.) 12

—85— Bergara'ko Jesus Gurutzetuari, Euskal-Esnalea. 16 (1926, 274.zk.) 199

—86— Bergara'ko Jesus Gurutzetuari, Ariz-ondo. 1 (1976, 2.zk.) 87

—87— Bertso gaxoak...!, Gautxori. (1929, 1.zk.) [21-22]

—88— Bertso gaxoak...!, Argia. 7 (1927, 331.zk.) 3

—89— Bertso gaxoak...!, Argia'ren egutegia. 13 (1934 ) 42-43

—90— Bertso gaxoak...!, Euzkadi. 15 (1927, 4615.zk.) 5

—91— Bertso gaxoak...!, Zeruko Argia. 9 (1927, 104.zk.) 117

—92— Bertso gaxoak...!, Oarso_ Renteria. (1971, 9.zk.) 10

—93— Beti zure erri, Olerti. (1961, 1961 I) 11-13

—94— Beti zurekin, Zeruko Argia. 1 (1919, 9.zk.) 145-146

—95— Beti zurekin, Argia. 8 (1928, 360.zk.) 1

—96— Bi umetxo, Zeruko Argia. 19 (1954, 10.zk.) 100

—97— Bidean, Argia. 3 (1923, 94.zk.) 1

—98— Bidez-bide, Karmel. (1983, 1) 53-56

—99— Biozkadak, Renteria. (1926, 9.zk.) [27]

—100— Biozkadak, Zeruko Argia. 2 (1920, 23.zk.) 157

267 bertso/olerki       1 [2] [3]