inprimatu egileen aurkibidea
Otaegi, Klaudio
 
Izena:  Otaegi, Klaudio

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
91  bertso/olerki      
 

—1— Adiskide baten oroitza, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 374

—2— Adiskide baten oroitza, Dantzari. (1968, 9.zk.) 28

—3— Agustin Santuaren pasadizo bat, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 183

—4— Aita Sebastian Mendiburu-koen lendabiziko euntean, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 58

—5— Lopez Garcia, B. Ama urrikaltsua, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 263-264 (Eusk.: Klaudio Otaegi)

—6— Amalauduna, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 389

—7— Amerikatik. Oroitzak eta zizpuruak, Eskual Herria. 2 (1893, 2.zk.) 3

—8— Amerikatik. Oroitzak eta zizpuruak, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 231-232

—9— Amets on bat, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 358-60

—10— Anima garbi baten esaera lasaia, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 294-295

—11— Antonio isuak, dio morroyari, Revista Euskara. 2 (1879 ) 208

—12— Arbolari oroipena, Hondarrabia. (1989, 35.zk.) 9

—13— Arbolari oroipena, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 279-281

—14— Arrantzalearen bizimodua, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 39-41

—15— Arratoi zar bat tranpan eroria, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 196

—16— Arrenkura egokiak, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 28-29

—17— Artzaia eta otsoa, Revista Euskara. 2 (1879 ) 207-208

—18— Asto baten ipuia, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 368

—19— Astoa baña astoagoko astazai bat, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 240

—20— Aterik aña maratill, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 288

—21— Aurra eta chanela, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 444

—22— Aurra eta micheleta, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 174-175

—23— Bi dama dira Donostiako, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 283

—24— Bilinch doakabeari!, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 547-549

—25— Biursate damugarria, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 101-104

—26— Buenos Airesen diran euskaldun leyalai, Revista Euskara. 2 (1879 ) 382-384

—27— Calderoni, amalauduna, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 40

—28— Chori baten eskerrak, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 565-566

—29— Chori baten gorgorak (Amalauduna), La Vasconia - La Baskonia. 1 (1884, 194,12.zk.) 139

—30— Cosme Damian Churruka jaunaren otoitzari, Euskal-Erria. 5 (1882 ) 201-208

—31— Danzajolasa, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 379

—32— Donostiari. Enara-kabi baten berriak, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 38-40

—33— Edale garbia, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 160

—34— Campoamor, Ramón de Egiazko amorioa, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 40 (Eusk.: Klaudio Otaegi)

—35— Elkar gaitezen denok Napar-euskaldunok!, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 76-79

—36— Elkar gaitezen denok Napar-euskaldunok!, Revista Euskara. 4 (1881 ) 325-332

—37— Eranzuera egoki bat, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 304

—38— Erbia kantari, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 256

—39— Erregiña maiteari, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 132

—40— Euskarari kantachoa, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 460-461

—41— Gabon kantak, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 542

—42— Navarro Villoslada, Francisco Gogartea, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 289-294 (Eusk.: Klaudio Otaegi)

—43— Guadalupeko Ama Birjiñari, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 203-205

—44— Guadalupeko Ama Birjiñari, Revista Euskara. 4 (1881 ) 88-91

—45— Gure Ama gaberik ez gintezke bizi, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 269-272

—46— Gure Ama gaberik ez gintezke bizi, Revista Euskara. 6 (1883 ) 296-300

—47— IV.garren itanasia, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 192

—48— IV.garren itanasiaren askantza, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 212

—49— Inozenzia, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 469

—50— Inozenzia. Neshka Justacho Enrile ta Arzac-i, La Vasconia - La Baskonia. 8 (1901, 280.zk.) 334

—51— Ipuia, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 321-324

—52— Itz-jostallua, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 264

—53— Jale on bi, Euskal-Erria. 2 (1881 ) 168

—54— Jauregia eta echola, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 498-501

—55— Kanpora emendik, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 554-555

—56— Kastigu bat, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 408-409

—57— Konseju bat, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 69-70

—58— Kukurruku!, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 64

—59— Lau arbolacho, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 491

—60— Letradu bati zion baserritar batek, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 196

—61— Luis Luciano Bonaparte, principe argidotar eta chit jakintsuari, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 187-188

—62— Lumatu baña len egaatu nai, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 405-407

—63— Machin arzukoren azaña bat, Euskal-Erria. 5 (1882 ) 220-223

—64— Magaliren kantua, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 30-32

—65— Maizter baten ateraldiak, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 24-25

—66— Maizter baten ateraldiak, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 23-24

—67— Markinako euskal-pestai diosala, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 427-429

—68— Negua. On Santiago Meabe jaunari, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 23-24

—69— Okendo-ri, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 248

—70— On Jose Umaren jauna-ri, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 101

—71— On Juan Iturralde eta Suit, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 155-156

—72— Ondarrabiako arrantzaleen bizimodu gaitza, Revista Euskara. 3 (1880 ) 123-125

—73— Ondarrabiko cherkoa 1638-an, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 438-443

—74— Or pagatzalle on bat, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 31

—75— Pedro Calderon Barcarengori kantachoa, Euskal-Erria. 3 (1881 ) 32-35

—76— San Francisco Jabierko Indietako Apostoluari alabanzak, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 455-459

—77— San Francisco Jabierko Indietako Apostoluari alabanzak, Revista Euskara. 6 (1883 ) 24-28

—78— Umaran jaunari bere egunean, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 248

—79— Umaran jaunari diosala, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 41-42

—80— Urdietako Juan ernaniarra, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 326-328

—81— Urrikaldu pobreaz!, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 465

—82— V.garren itanasia, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 228

—83— Zenbat jostallu munduak baditu!, Euskalduna. 4 (1899, 156.zk.) 270

—84— Zenbat jostallu munduak baditu!, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 383-384

—85— Zitalkeria, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 432-433

—86— Zor pagatzalle on bat, La Vasconia - La Baskonia. 15 (1908, 527.zk.) 371

—87— Zoriontasuna, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 293-296

—88— Zoriontasuna, Revista Euskara. 6 (1883 ) 221-224

—89— Zubietako umantai, La Vasconia - La Baskonia. 15 (1908, 528.zk.) 388

—90— Zubietako umantai, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 55-59

—91— Zubietako umantai, Tierra Vasca. 1 (1933, 12.zk.) 4

91 bertso/olerki