zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
401 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] 
 

—1— Aldabe, Joakin, "Agur, gazte, laxter arte", El Bidasoa. 3 (1966 143.zk.) 5

—2— Basurko, Juan, "Aldapa"-ko lagun arte maiteari, El Bidasoa. 3 (1947 79.zk.) [3]

—3— Aldabe, Joakin, "Camping", El Bidasoa. 17 (1961 827.zk.) [8]

—4— Basurko, Juan, "Irun'go atseguiña", El Bidasoa. 12 (1956 568.zk.) [73]

—5— Abendaritz, "Juncal"eko Ama laztana!, El Bidasoa. 13 (1957 620.zk.) [106]

—6— S., "Orixe" jakintsua il da!, El Bidasoa. 17 (1961 836.zk.) [9]

—7— "Txulufrina ta arrosa", El Bidasoa. 17 (1961 823.zk.) [1] (Zat.?)

—8— Aldabe, Joakin, 1967 urteko estropak, altxa gora biyotzak, El Bidasoa. 4 (1967 193.zk.) 6-7

—9— A la kinkirrinera, El Bidasoa. 16 (1960 787.zk.) [10]

—10— Aldabe, Joakin, Abendua, El Bidasoa. 12 (1956 590.zk.) [10]

—11— Abenduko illaren ogei ta labian, El Bidasoa. 16 (1960 763.zk.) [3]

—12— Basurko, Juan, Agur "Irun'go Atsegiña", El Bidasoa. 13 (1957 613.zk.) [4]

—13— Agur nere biotzeko amatxo maitea, El Bidasoa. 16 (1960 783.zk.) [10]

—14— Aldabe, Joakin, Agur, aiton maitia, El Bidasoa. 16 (1960 780.zk.) [11]

—15— Alzola Gerediaga, Nikolas (Altzarte, Anai Balentin Berriotxoa, Berriotxoa Anai, Bitaño, Markue, Oxiñondo'ko Txoria), Agur, nere Erria, El Bidasoa. 14 (1958 697.zk.) [2]

—16— Sagarzazu Sagarzazu, Klaudio (Satarka, GAR), Agur..., El Bidasoa. 11 (1955 526.zk.) [8]

—17— Onaindia Baseta, Santiago (Igotz, Jagoba...), Agurra, El Bidasoa. 11 (1955 538.zk.) [5]

—18— Ai ai ai mutilla, El Bidasoa. (1960 767.zk.) [2]

—19— Basurko, Juan, Aita Santuaren omenez, El Bidasoa. 12 (1956 552.zk.) [3]

—20— Aita semiak aitzen giñan, El Bidasoa. 15 (1959 725.zk.) [14]

—21— Aldabe, Joakin, Aita!, El Bidasoa. 12 (1956 571.zk.) [8]

—22— Erritarra, Aitor'en izkuntz zarra, El Bidasoa. 4 (1967 185.zk.) 3

—23— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Aitzgorri'ri, El Bidasoa. 15 (1959 742.zk.) [10]

—24— Aizak i mutill mañontzi, El Bidasoa. 15 (1959 723.zk.) [10]

—25— Lazkoz, J., Aizkolari, El Bidasoa. 17 (1961 814.zk.) [10]

—26— Sagarzazu Sagarzazu, Klaudio (Satarka, GAR), Alaitu gaitezen, El Bidasoa. 17 (1961 821.zk.) [10]

—27— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Aldabe, El Bidasoa. 13 (1957 645.zk.) [2]

—28— Alzola Gerediaga, Nikolas (Altzarte, Anai Balentin Berriotxoa, Berriotxoa Anai, Bitaño, Markue, Oxiñondo'ko Txoria), Aldapa-gora illuna, El Bidasoa. 16 (1960 767.zk.) [2]

—29— Aldapeko, El Bidasoa. 15 (1959 718.zk.) [10]

—30— Aldabe, Joakin, Altxa, gizonak, zuen burua!, El Bidasoa. 16 (1960 798.zk.) [10]

—31— Eceizabarrena, Manuel, Alundiko lendakari, El Bidasoa. 16 (1960 756.zk.) [9]

—32— Ama eskondu, El Bidasoa. 15 (1959 721.zk.) [10]

—33— Echegaray, Karmelo, Ama euskera! Biotz gureko!, El Bidasoa. 13 (1957 620.zk.) [37]

—34— Sagarzazu Sagarzazu, Klaudio (Satarka, GAR), Ama maitea, alaitu zaite, El Bidasoa. 16 (1960 803.zk.) [11]

—35— Sagarzazu Sagarzazu, Klaudio (Satarka, GAR), Ama samindua, El Bidasoa. 14 (1958 659.zk.) [7]

—36— Aldabe, Joakin, Ama!, El Bidasoa. 15 (1959 728.zk.) [10]

—37— Amak egin niñuen, El Bidasoa. 15 (1959 730.zk.) [10]

—38— Basurko, Juan, Amets bat, El Bidasoa. 11 (1955 516.zk.) [8]

—39— Amonak ekarri ditu, El Bidasoa. 16 (1960 774.zk.) [10]

—40— Aldabe, Joakin, Amonatxo!, El Bidasoa. 12 (1956 582.zk.) [2]

—41— Anderriko plazan, El Bidasoa. 15 (1959 740.zk.) [2]

—42— Andre Madalen, El Bidasoa. 15 (1959 723.zk.) [10]

—43— Andre baten kontua, El Bidasoa. 16 (1960 756.zk.) [10]

—44— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Andre serora, El Bidasoa. 17 (1961 804.zk.) [9]

—45— Andre-gizon baten kanta, El Bidasoa. 15 (1959 714.zk.) [8]

—46— Antoniyo ez ukatu, El Bidasoa. 15 (1959 738.zk.) [10]

—47— Apellidua Olazabal det, El Bidasoa. 16 (1960 761.zk.) [10] (Ik. Lujanbio Retegi, Jose Manuel ?)

—48— Basurko, Juan, Aramendi'tar Zelestino'ri, El Bidasoa. 13 (1957 616.zk.) [5]

—49— Arantzazuko Amabirjiñaren kantak, El Bidasoa. 15 (1959 715.zk.) [10]

—50— Arbol aundi bat da Gernika'n, El Bidasoa. 16 (1960 753.zk.) [10]

—51— Arboletan den ederra da gereziyaren azala, El Bidasoa. 16 (1960 78[5].zk.) [10]

—52— Izenge, Ardo kanta, El Bidasoa. 12 (1956 582.zk.) [8]

—53— Ormaetxea Pellejero, Nikolas, Argia bera, El Bidasoa. 3 (1966 150.zk.) 5 (Zat.?)

—54— Tagore, Rabindranath, Argia, argi nerea!..., El Bidasoa. 17 (1961 820.zk.) [10] (Eusk.: J.A.Loidi)

—55— Aritzen al duzute, El Bidasoa. 16 (1960 776.zk.) [10]

—56— Olaechea, Martin, Armada eder bat ekarri digu, El Bidasoa. 15 (1959 724.zk.) [59]

—57— Aldabe, Joakin, Arrantzalia, ez bearrez dago asia, El Bidasoa. 4 (1967 183bis.zk.) 3

—58— Aldabe, Joakin, Arrats atsegiña, El Bidasoa. 2 (1956 575.zk.) [7]

—59— Aldabe, Joakin, Arrats illun gabekua, El Bidasoa. 15 (1959 749.zk.) [10]

—60— García Lorca, Federico, Arrosa, El Bidasoa. 14 (1958 678.zk.) [2] (Eusk.: Pagogaña)

—61— S., Arrosa-lora, El Bidasoa. 14 (1958 672.zk.) [23]

—62— Artzai pobre batzuek, El Bidasoa. 16 (1960 772.zk.) [10]

—63— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Artzai zaarra, El Bidasoa. 17 (1961 815.zk.) [10]

—64— Ator mutil etxera, El Bidasoa. 15 (1959 748.zk.) [10]

—65— Aldabe, Joakin, Atoz, Jauna ta ez luzatu,arren!, El Bidasoa. 12 (1956 593.zk.) [2]

—66— Sagarzazu Sagarzazu, Klaudio (Satarka, GAR), Atoz, maite, El Bidasoa. 17 (1961 812.zk.) [10]

—67— Aldabe, Joakin, Atsegiñako zaizkit zuzentasunezko obrak, ezpañetako otoitz epel guztiak bañ, El Bidasoa. 3 (1966 153.zk.) 4

—68— Atso zar zar bat tabernan dago, El Bidasoa. 15 (1959 739.zk.) [10]

—69— Atta San Antoniyo'ren modua, El Bidasoa. 15 (1959 726.zk.) [10]

—70— Larramendi, Iñaki (Bera'tar Bat), Au da nere erriya, El Bidasoa. 13 (1957 597.zk.) [10]

—71— Arzak, Antonio, Au mundua!, El Bidasoa. 12 (1956 589.zk.) [10]

—72— Aldabe, Joakin, Auldadiaren medioz zutik egoteko gauz ezdanarentzat: ollo salda. Estropak g, El Bidasoa. 4 (1967 157.zk.) 5

—73— Potorro, Aupa Ondarrabitarrak!, El Bidasoa. 4 (1967 183.zk.) [30]

—74— Aldabe, Joakin, Aupa, Orio'ko estropalariak, El Bidasoa. 16 (1960 786.zk.) [10]

—75— Aldabe, Joakin, Aupa, estropak!, El Bidasoa. 12 (1956 577.zk.) [2]

—76— Aur ttiki batena, El Bidasoa. 15 (1959 714.zk.) [8]

—77— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Aurra baratzean, El Bidasoa. 14 (1958 663.zk.) [10]

—78— Aurrak korruan jostatzeko kantak, El Bidasoa. 15 (1959 734.zk.) [10]

—79— Aurrak sokan saltoka jostatzeko kantatzen zuten kanta, El Bidasoa. 15 (1959 730.zk.) [10]

—80— Aurten gure erriyan, El Bidasoa. 15 (1959 738.zk.) [10]

—81— Aurtengo urtian bada, El Bidasoa. 15 (1959 721.zk.) [10]

—82— Aurtxo ttikiya negarrez dago, El Bidasoa. 15 (1959 708.zk.) [10]

—83— Lekuona, Manuel, Aurtxoa txoratzen, El Bidasoa. 16 (1960 777.zk.) [64]

—84— Axerko, El Bidasoa. 15 (1959 721.zk.) [10]

—85— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Ayamendi, El Bidasoa. 15 (1959 712.zk.) [6]

—86— Aldabe, Joakin, Azken otoitz beruak, El Bidasoa. 14 (1958 692.zk.) [10]

—87— Basurko, Juan, Azkue jauna nor zan?, El Bidasoa. 13 (1957 601.zk.) [5]

—88— Aldabe, Joakin, Baguaz, El Bidasoa. 13 (1957 595.zk.) [10]

—89— Basurko, Juan, Baratza zabal batean, El Bidasoa. 12 (1956 582.zk.) [7]

—90— Baratzeko pikuak irutxurten ditu, El Bidasoa. 16 (1960 764.zk.) [10]

—91— Barko txiki bat pintatu, El Bidasoa. 15 (1959 749.zk.) [10]

—92— Barko xar xar bat, El Bidasoa. 16 (1960 751.zk.) [10]

—93— Aldabe, Joakin, Basarri, El Bidasoa. 17 (1961 829.zk.) [65]

—94— Thalamas Labandibar, Juan (Pagogaña), Baserria, El Bidasoa. 16 (1960 770.zk.) [2]

—95— Arrutza Egia, Mikel (Arrugain, Urratza), Baserritarra eta lorea, El Bidasoa. 17 (1961 837.zk.) [10]

—96— Olabeaga Aldanondo, Iñaki (Txotx), Basurko zanari, El Bidasoa. 14 (1958 648.zk.) [2]

—97— Baten bizitza kanta dezadan, El Bidasoa. 16 (1960 765.zk.) [10]

—98— Kutx (Olabeaga Anaia), Baxurko zana, El Bidasoa. 14 (1958 651.zk.) [2]

—99— Lazkoz, J., Belen aldera, El Bidasoa. 1 (1964 52.zk.) 1

—100— Sarasola, Pas., Belen-jaia amets!, El Bidasoa. 14 (1958 657.zk.) [2]

401 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5]