inprimatu
Au da nere erriya
Izenburua:
Au da nere erriya
Sinadura:
Larramendi, Iñaki (Bera'tar Bat)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Larramendi, Iñaki

Argitalpena:
El Bidasoa.
Urtea:
1957
Argitalpenaren urtea:
13
Alea:
597.zk.
Orrialdea:
[10]

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Au da nere erriya

 

Larramendi, Ignacio

 

 Erri ttiki pollit bat,

 Bera deitzen zayo,

 Jaungoikuan mesedez

 Emen nitzen yayo.

 Erri pollito franko

 Ludiyan badago.

 Bera bezin pollitik

 Iñontxo eztago.

 

 Battu Eliza ederrak

 Jauna goratzeko,

 Battu Ikast-itxiak

 Burua argitzeko,

 Battu lantegi onak

 Dirua biltzeko,

 Battu besta-tokiyak

 Denak alaitzeko.

 

 Abets itxiak dittu

 Toki zelayetan,

 Baserriyak, galantak,

 Mendi egaletan,

 Diru pilla ederrak

 Bere lau Bankutan,

 Bake eta zori ona

 Alde guztiyetan.

 

 Zelai eta lur onaz

 Da lembizikua,

 Azinda egokiyaz

 Berdin gabekua,

 Sagardi ta zugaitzaz

 Ongi ornittua,

 Beratarrak badugu

 Zerekin poztua.

 

 Bide zabal ugari

 Erri ta mendiyan,

 Emen gabiliz beribill

 Eta su gurdiyan,

 Iñoiz asten bagara

 Kampora abiyan,

 Jesus erran orduka,

 Gaude Donostiyan.

 

 Pozkariyoz beterik

 Biar dizut erran,

 Erri pollit unetan

 Ezta goserikan

 Ikusgarriyak dire

 Gure sukaldetan

 Xerrikiyak xintxillik

 Itxe guziyetan.

 

 Bera eta Alzote

 Auzo nagusiyak,

 Bi motatan egiñak,

 Biyek egokiyak,

 ibill-toki ederraz

 Elkartuak biyak,

 Erriko yende dena

 Biltzeko tokiyak.

 

 Igande eta bertze

 Besta guziyetan,

 Emen bildutzen gara

 Bi auzo oyetan.

 Batzuek oi dute dantzan,

 Bertziak pillotan,

 Aunitz, mattetasunan,

 Goxoro izketan.

 

 Erri edergarriya

 Dugu Bidasua,

 Urrungo tokiyetan

 Ongi aipatua,

 Arrayarik onenak

 Dute mattatua,

 Zembait diru ta poza

 Guri garraitua.

 

 Izokiyak badire

 Bidaso unetan,

 Kilua saldu dute

 Berreun pezetatan,

 Nai badu yan bezate,

 Errege itxetan,

 Diru ori sartzen da

 Gure sakeletan.

 

 Bertze edertasuna

 Larungo mendiya,

 Zembattek badakitte

 Emengo berriya,

 Milloika da yendia

 Unek ekarriya,

 Bertatik ikusten da

 Ludiyan erdiya.

 

 Erresuman muga da,

 Mendiyan erdiya,

 España da alde bat,

 Bertzia Franziya,

 Ikusten da Bayona,

 Berdin Donostiya,

 Mendi goizalientzat

 Da zoregarriya.

 

 Arrotzikan badago

 Bertzuak aditzen,

 Ziur nago, dagozi,

 Berako zaletzen.

 Atozte len-biño-len,

 Ez egon luzatzen,

 Beran bizi eztenak

 Eztaki bizitzen.

 

 Agur bero-bero bat

 Kontak amaitzian,

 Poztu beratar onak

 Nerekiñ batian.

 Bizi gattezen beti

 Alai ta bakian,

 Zeruratzeko deya

 Etorri artian.

 


inprimatu