inprimatu egileen aurkibidea
Etxegarai, Karmelo
 
Izena:  Etxegarai, Karmelo

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
148  bertso/olerki       1 [2] 
 

—1— A. Sebastian Mendiburukoaren eriotzaren 101-garren urteurrenean, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 57

—2— Aita Santu Leon XIII-garrenari, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 359

—3— Aita Santuari, bere urrezko eztayetan, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 491

—4— Ama Birjiña Aranzazu-koari, Aranzazu. 42 (1961 ) 215-216

—5— Ama Birjiña Aranzazu-koari, Aranzazu. 13 (1933, 141.zk.) 49-51

—6— Ama Birjiña Aranzazu-koari, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 82-84

—7— Ama Birjiña Gualdalupe-koari, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 10

—8— Ama Birjiña Karmen-goari, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 53

—9— Ama Birjiñaren berrionak, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 427-428

—10— Ama euskarari, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 391-395

—11— Ama euskarari, La Vasconia - La Baskonia. 28 (1921, 1002.zk.) 470-471

—12— Ama euskera! Biotz gureko!, El Bidasoa. 13 (1957, 620.zk.) [37]

—13— Ama euskera! Biotz gureko!, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 291

—14— Amerikatik, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 356

—15— Argi baten billa, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 460

—16— Aritz maiteari, La Vasconia - La Baskonia. 34 (1927, 1217.zk.) 464

—17— Aritz maiteari. (Amalauduna), Euskal-Erria. 10 (1884 ) 240

—18— Armetan daukazkitzun kate sendoak, Euzko Deya. 7 (1945, 224.zk.) 2

—19— Arrechinaga. (Amalauduna), Euskal-Erria. 10 (1884 ) 157

—20— Arrigorriaga, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 533-535

—21— Selgas, José Artisteak eta malkoak, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 159-160 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—22— Artzaiya, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 352-353

—23— Azuzenak. On Bizente Arana jaunari, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 273

—24— Bakarrik!, Eskual Herria. 2 (1894, 28.zk.) 1

—25— Bakarrik! (Nere adiskide maite Franzisko Lopez eta Alen jauna-ri), Euskal-Erria. 24 (1891 ) 89

—26— Baserriko zoriona, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 389-393

—27— Bat?, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 480

—28— Biolchoa, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 557

—29— Biotzeko kantua, La unión vascongada. 3 (1893, 650.zk.) 1

—30— Biotzeko kantua, La Vasconia - La Baskonia. 1 (1894, 21.zk.) 251

—31— Biotzeko kantua, Euskal-Erria. 29 (1893 ) 466

—32— Selgas, José Biursari argidotarraren oroitzari, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 210-212 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—33— Coll y Vehí, J. Biyotz donetiyari, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 284 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—34— Hartzenbusch, Juan Eugenio Changurrua, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 183 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—35— Chistulari gaixoa!, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 327

—36— Choriandra (Neska Justacho Enrile ta Arzak-ri), Euskal-Erria. 9 (1883 ) 16

—37— D'Abbadie-ri, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 330-336

—38— Echendea. (Amalauduna), Euskal-Erria. 10 (1884 ) 143

—39— Eguna eta gaba, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 310

—40— Eguzkia sartzean, La Vasconia - La Baskonia. 12 (1905, 422.zk.) 406

—41— Eguzkia sartzean, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 544

—42— Rubio y Ors, Joaquin Eguzkiaren sarrera, Eskual Herria. 5 (1897, 38.zk.) 4 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—43— Eguzkiaren sarrera, Eskual Herria. 2 (1894, 43[34].zk.) 1

—44— Eguzkiaren sarrera, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 519-520

—45— Eguzkiaren sarreran, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 210-211

—46— Eguzkiya-ren irteera, Euskal-Esnalea. 15 (1925, 264.zk.) 230-234

—47— Eguzkiya-ren irteera, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 494-495

—48— Erbestetu baten aubenak, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 402

—49— Erramua eta ganaberak. On Antonio Arzac jaunari, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 19

—50— Errechiñol baten arrenkurak, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 115

—51— Erronkal, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 428-430

—52— Errosariyoa, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 304

—53— Selgas, José Errueza - Birtutea, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 104-111 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—54— Eskariya, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 340

—55— Euskal-Erriri, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 374-375

—56— Euskal-aingeruchoak, Eskual Herria. 5 (1896, 17.zk.) 1

—57— Euskal-aingeruchoak, Eskual Herria. 5 (1896, 17.zk.) 1

—58— Euskal-aingeruchoak, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 222

—59— Euskal-erria, Euskal-Erria. 25 (1891 ) 65-68

—60— Euskal-erriari, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 144

—61— Euskal-erriyari, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 265

—62— Euskal-erriyari, Tierra Vasca. 1 (1933, 19.zk.) 4

—63— Euskaldunak, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 212-213

—64— Euskaldunak eta Kartagotarrak, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 525-528

—65— Euskaldunei, Revista Euskara. 6 (1883 ) 274-276

—66— Euskaldunei, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 202-204

—67— Euskara amari, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 55-56

—68— Ez bildur izan!, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 47

—69— Gabon-kantak, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 544

—70— Gabon-kantak, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 529

—71— Gabon-kantak, La Vasconia - La Baskonia. 6 (1898, 188.zk.) 95

—72— Garo-epaiterako kanta, Euskal-Erria. 25 (1891 ) 415-416

—73— Garo-tartean. (Nere biotzeko adiskide Domingo Agirre-koari), Euskal-Erria. 25 (1891 ) 111-112

—74— Gernikako aritzari. On Jose Manterola jaunari, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 113-115

—75— Goazen Markiñara, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 282

—76— Intz tantoa, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 182

—77— Selgas, José Iso!, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 303-304 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—78— Itsas-bazterrean, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 530-534

—79— Itsas-gizonen kanta Ama Birjiña Iziar-koari, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 278-280

—80— Ixilikan dijoa, Argia. 5 (1925, 239.zk.) 1

—81— Izarraizpean, Euskal-Erria. 25 (1891 ) 150-151

—82— Izarraizpean, Eskual Herria. 2 (1894, 27.zk.) 1

—83— Iziar-ko Birjiñari. Euskarichoa, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 145-151

—84— Iziarko Birjiñari, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 473

—85— Bussi, Luigi Jesus Aurrari, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 182-183 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—86— Jesus jayo da!, Euskal-Erria. 11 (1884 ) 556

—87— Jesus!, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 63

—88— Jesus-en Biotzari, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 560

—89— Jesus-en Biotzari, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 566

—90— Jose Materola-ri, Euskal-Erria. 12 (1885 ) 162

—91— Karidadea, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 155-156

—92— Karidadea, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 448.zk.) 249

—93— Karidadea! Españiko negarren chukatzallea, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 44-45

—94— Larramendi-ri. Ikuskera bat, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 394-396

—95— Hartzenbusch, Juan Eugenio Libertade dirudiena, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 286 (Eusk.: Karmelo Echegaray)

—96— Lorea eta gizona. (Amalauduna), Euskal-Erria. 10 (1884 ) 254

—97— Machin Mungiya-koari, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 173-177

—98— Manterola-ri, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 162

—99— Manterola-ri, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 162

—100— Manterola-ri, Eskual Herria. 5 (1897, 21.zk.) 4

148 bertso/olerki       1 [2]