inprimatu
Euskaldunak
Izenburua:
Euskaldunak
Sinadura:
Echegaray, Karmelo
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Etxegarai, Karmelo

Argitalpena:
Euskal-Erria.
Urtea:
1887
Argitalpenaren urtea:
17
Alea:
Orrialdea:
212-213

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Euskaldunak

 

Echegaray, Karmelo

 

 ¡O anai maite, Bidasoatik

 Aronz dezuna kabiya,

 Lapurdiko lur gozatsuetan

 Zerana jayo ta aziya!

 ¿Egiya ez da or eta emen

 Bat dala Euskal-erriya?

 ¿Alferrik dala berezitzeko

 Gizonaren nai guztiya?

 

 Or eta emen ¿ez da bat bera

 Euskaldun denen Fedea?

 ¿Ez da bat denok maitatzen degun

 Maitagarrizko Legea?

 Ez da guztiyen izkuntz gozoa

 Euskera ezti maitea?

 Or eta emen ¿ez da esaten

 Euskeraz Aita gurea?

 

 Odol bat degu: denok gerade

 Kabi batean sortuak;

 Or eta emen berdiñak dira

 Oitura bedeinkatunk;

 Berdiñak dira barren-barrenen

 Ditugun sentimentuak;

 Berdiñak gure biyotzetatik

 Irtetzen diran lantuak.

 

 ¡Bai! Euskaldunak gera, bai, denok

 Den-denok gera anaiyak;

 Or Euskaldunen kantuak ditu

 Aditzen Larrun aundiyak;

 Kant' oyek berak esnaturikan

 Emen oyarzun guztiyak,

 Euskal-mintzatzen, or eta emen,

 Asitzen dira mendiyak.

 

 Itsaso baten orroak dira

 Or nola emen entzuten,

 Esan nai balu bezela, nola

 Sustrai batetik gatozen;

 Den-denok zuaitz bat bera degu

 Biyotz-biyotzez maitatzen,

 Agertutzeko Aitor zarrari

 Nola diogun jarraitzen.

 

 Aritza-esan zuen Aitorrek-

 Zazute beti maitatu,

 Nai badezute nik erakutsi

 Dedan bezela bizitu:

 Eta Uztaritzen orko Euskaldunak

 Aritza zuen goratu,

 Eta emengoa Gernikan aritz

 Baten aurrean auspeztu.

 

 Chit igeskorrak dira gizonen

 Uste ta pensamentuak;

 Laster gelditzen dira lurpean

 Berakiñ obiratuak:

 Ala gizonak usteagatik

 Gaudela berezituak,

 Zuek eta gu gordeko gaitu

 Beti Jaunak anaituak.

 


inprimatu