inprimatu egileen aurkibidea
Olea, Inozentzio
 
Izena:  Olea, Inozentzio

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
81  bertso/olerki      
 

—1— "Mixeriari", Zeruko Argia. (1966, 200.zk.) 6

—2— Agertu-naia, Goiz-argi. 19 (1978, 403.zk.) 23

—3— Agur, seme!..., Olerti. (1965, 1965 I-II Ikurrin) 62-64

—4— Aita santuak ikusirikan, Zeruko Argia. (1967, 224.zk.) 6

—5— Alkar galdu bearra, Zeruko Argia. (1984, 1036.zk.) 41

—6— Amodioa, Goiz-argi. 17 (1976, 309.zk.) 4

—7— Ara zorionean, Zeruko Argia. (1966, 187.zk.) 6

—8— Arantzazu'n, Goiz-argi. 18 (1977, 337.zk.) 21

—9— Arantzazu'ra bidea, Aranzazu. (1984, 630.zk.) 19

—10— Argentinatik eldu zaizkigu, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. [24] (1973, 94.zk.) 111-112

—11— Atzo alai ta gaur triste, Hots. 2 (1984, 21.zk.) 7

—12— Au bizimodua...!, Zeruko Argia. (1966, 174.zk.) 6

—13— Au bizimodua...!, Olerti. (1964, 1964 I-II Etorkia) 76-78

—14— Au saltsa!, Goiz-argi. 14 (1973, 178.zk.) 3

—15— Aurten ere juan da, Zeruko Argia. (1967, 248.zk.) 6

—16— Ayek basoak, ayek soroak, Agur. 3 (1972, 44.zk.) 7

—17— Baso mardulak txorien babes, Agur. 3 (1972, 51.zk.) 7

—18— Begira, Goiz-argi. 18 (1977, 359.zk.) 23

—19— Bergara ta Bergaratarrak, Ariz-ondo. 2 (1977, 4.zk.) 24

—20— Bertso berriak, Zeruko Argia. (1970, 364.zk.) 2

—21— Bertso berriak jarri nai ditut, Zeruko Argia. (1966, 158.zk.) 6

—22— Bertsoak, Goiz-argi. 19 (1978, 416.zk.) 21

—23— Bertsolariak eta konstituzioa, Goiz-argi. 19 (1978, 414.zk.) 13

—24— Deabruaren bat badago beti, Zeruko Argia. (1972, 491.zk.) 6

—25— Denbora pasa inguratzian, Zeruko Argia. (1966, 199.zk.) 6

—26— Eiztari batzuentzat jarriak, Goiz-argi. 16 (1975, 264.zk.) 2

—27— Eiztariak, Olerti. (1967, 1967 III-IV Geldi ta itsu) 79-82

—28— Emakumearen askatasuna, Zeruko Argia. (1967, 210.zk.) 6

—29— Emen igaro nitun, Hots. 1 (1983, 2.zk.) 11

—30— Euskalerrian sarri izaten, Zeruko Argia. (1967, 216.zk.) 6

—31— Gabonak, Goiz-argi. 26 (1986, 557-558.zk.) 7

—32— Gaur berri asko jakiten dira, Zeruko Argia. (1967, 235.zk.) 6

—33— Gazigarriak, Goiz-argi. 15 (1974, 217.zk.) 2

—34— Gaztediaren alde, Zeruko Argia. (1973, 530.zk.) 15

—35— Gaztediari, Goiz-argi. 14 (1973, 172.zk.) 2

—36— Gipuzkoarrak eta Bizkaiera, Goiz-argi. 16 (1975, 260.zk.) 2

—37— Gizona beti barruan daukan, Zeruko Argia. (1967, 240.zk.) 6

—38— Goizeko otoitza, Goiz-argi. 17 (1976, 305.zk.) 9

—39— Gona motzak, Eguna. 3 (1988, 213.zk.) 27

—40— Gure lagun artean, Zeruko Argia. (1966, 166.zk.) 6

—41— Gure lurra, Hots. 1 (1983, 7.zk.) 16

—42— Irristada, Goiz-argi. 19 (1878, 410-411.zk.) 23

—43— Itxaropenez betea eta, Goiz-argi. 16 (1975, 250.zk.) 2

—44— Ixilik eziñ egon naiz eta, Zeruko Argia. (1967, 205.zk.) 6

—45— Jakin dedanez laxter ditugu, Zeruko Argia. (1968, 258.zk.) 6

—46— Jartzen bagera bukatu zaigun, Zeruko Argia. (1968, 254.zk.) 6

—47— Joxe Olaizola ill da..., Zeruko Argia. (1969, 330.zk.) 2

—48— Karrika-zozoari txirt-txartada batzuk, Agur. 3 (1972, 53.zk.) 4

—49— Lazkao-Txiki, Goiz-argi. 17 (1976, 277.zk.) 2

—50— Legazpi'ko erretoreari bertsoak, Goiz-argi. 20 (1979, 445.zk.) 24

—51— Lengo batean lagun zar baten, Goiz-argi. 21 (1980, 482.zk.) 22

—52— Lengoan egin degu, Zeruko Argia. (1967, 221.zk.) 6

—53— Loiolako erri-irratia ixteko arrixkuan...?, Zeruko Argia. 28 (1965, 123.zk.) 6

—54— Milla beatzireun ta irurogei, Euzko Deya. 24 (1966, 314.zk.) 40

—55— Milla beatzireun ta irurogei, Zeruko Argia. (1972, 477.zk.) 2

—56— Milla beatzireun ta irurogei, Zeruko Argia. (1966, 162.zk.) 6

—57— Milla beatzireun ta irurogei, Goiz-argi. 16 (1975, 235.zk.) 2

—58— Mundu ontantxe gertatzen dira, Zeruko Argia. (1972, 469.zk.) 2

—59— Nai eta nai ez bertso berriak, Zeruko Argia. (1966, 179.zk.) 6

—60— Naikoa diagu..., Goiz-argi. 18 (1977, 330-331.zk.) 32

—61— Naparroa, Príncipe de Viana. 13 (1978, 138-140.zk.) 9

—62— Negu beltzari bizkar emanda, Zeruko Argia. (1968, 269.zk.) 7

—63— Nekez bederik bere garaian, Zeruko Argia. (1972, 488-[489].zk.) 2

—64— Nere jaiotetxeari, Zeruko Argia. (1966, 182.zk.) 6

—65— Nik ezagunak ditut, Hots. 1 (1983, 2.zk.) 11

—66— O, Gipuzkoako Probintziko, Zeruko Argia. (1972, 473.zk.) 2

—67— O, Mattiñ, biotz biotzekoa, Zeruko Argia. (1972, 463.zk.) 2

—68— Oraindik egun gutxi dirala, Zeruko Argia. (1967, 231.zk.) 6

—69— Oraingo bertso berriak, Zeruko Argia. (1966, 192.zk.) 6

—70— Orra gaur ere sortu bertsoak, Zeruko Argia. (1966, 171.zk.) 6

—71— Patxi Altuna'ri, Zeruko Argia. (1969, 328.zk.) 2

—72— Pelota eta pelota jokua, Goiz-argi. 16 (1975, 255.zk.) 2

—73— Pentsaketan, Goiz-argi. 17 (1976, 315.zk.) 19

—74— Pentsaketan, Elgar. 41 (1976, 280.zk.) 12

—75— Pentsamentuak, Goiz-argi. 15 (1974, 205.zk.) 2

—76— Sortatxo bat bertso berri, Zeruko Argia. (1966, 150.zk.) 6

—77— Usterik gutxiena, Zeruko Argia. (1968, 264.zk.) 6

—78— Xalbador, Eguna. 2 (1987, 203.zk.) 25

—79— Xalbador, Zeruko Argia. (1969, 344.zk.) 2

—80— Zar-Sariak, Saski - naski. (1986, 31zk.) 66-67

—81— Zerbait esaten asita ere, Goiz-argi. 15 (1974, 188.zk.) 2

81 bertso/olerki