Jose Mendiage
   (1845-1937)
   Haren bizia eta
   haren kantuak

 

     Prestatzailea: Piarres Xarriton

     Etor

     1992