inprimatu egileen aurkibidea
Txirrita (Lujanbio, Jose Manuel)
 
Izena:  Lujanbio, Jose Manuel

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
219  bertso/olerki      [1]  2 [3] 
 

—101— Hogei ta bi urtetarako, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 8

—102— Hogeita hamar urte daukazkit, Eguna. 4 (1989, 258.zk.) 33

—103— I1 da Canovas, Juan da Canovas, Zer. (1990, 137.zk.) 10

—104— Ijituak, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 68-71

—105— Ijituarenak, Bertsolaria. 1 (1932, 21.zk.) 136

—106— Il da Canovas, juan da Canovas, Deia. 12 (1988, 3778.zk.) 10

—107— Il da Canovas, juan da Canovas, Society of basque studies in America. (1989, 9) 22 (Zat.?)

—108— Inbentu ederra egin digute, Euzko Deya. 4 (1939, 165.zk.) 2

—109— Iru gizon pikaro, Deia. 12 (1988, 3778.zk.) 10

—110— Iru gizon pikaro, Euzkadi. 10 (1922, 3080.zk.) 1

—111— Irun'go bi aitonari, El Bidasoa. 12 (1956, 589.zk.) [10]

—112— Irurogei ta amabost urte, Deia. 3 (1979, 618.zk.) 2

—113— Irurogei ta amasei urte, Deia. 8 (1984, 2175.zk.) 16

—114— Itsasuan zer gertatzen dan, Goiz-argi. 15 (1974, 216.zk.) 3

—115— Itsasuan zer gertatzen dan, Anaitasuna. (1973, 253.zk.) 4

—116— Itxastarrei, Agur. 1 (1970, 5.zk.) 4

—117— Jaungoikoak egun on, Gure erria. (1963, 80.zk.) 1

—118— Jaungoikoak egun on, Gure erria. (1963, 77.zk.) 1

—119— Jaungoikoak egun on, Gure erria. (1963, 78.zk.) 1

—120— Jaungoikoari errezatutzen, Eibar. (1982, 242.zk.) 6

—121— Jaungoikoari errezatutzen, Aranzazu. 26 (1946, 276.zk.) 288

—122— Jose Zapirain-i, Euskal-Erria. 71 (1914 ) 217

—123— Juan Jose Udarregi, Goiz-argi. 14 (1973, 171.zk.) 4

—124— Kantabria-ko itxas-gizonai oroipen bat, Bertsolaria. 1 (1932, 50.zk.) 303 , 306

—125— Kapatikan atera digu, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2 (Zat.?)

—126— Kintak jarrita ondorenian, Deia. 6 (1982, 1673.zk.) 11

—127— Kolka txarraren azpiyan dauden, Anaitasuna. (1973, 253.zk.) 4

—128— Laguntza on bat eskatzen diot, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 148

—129— Lapur txikiak kastigatzeko, Goiz-argi. 15 (1974, 216.zk.) 3

—130— Larogei urte gaiņean ditut, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 146

—131— Larogei urte gaiņean ditut, Society of basque studies in America. (1989, 9) 22 (Zat.?)

—132— Larogei urte gaiņean ditut, Euzko Deya. 10 (1948, 346.zk.) 7 (Zat.?)

—133— Larogei urte gaiņean ditut, Euzko Deya. 4 (1939, 167.zk.) 2 (Zat.?)

—134— Larogei urte gaiņean ditut, Sustraia. (1983, 11.zk.) 19 (Zat.?)

—135— Larogei urte gaiņean ditut, Aranzazu. 26 (1946, 276.zk.) 287 (Zat.?)

—136— Larogei urte gaiņean ditut, Punto y hora de Euskal Herria. (1983, 327.zk.) 50 (Zat.?)

—137— Lenengo etsaiak erromatarrak, Euzko Deya. 4 (1939, [166].zk.) 3

—138— Lopetegi'tar on Jose Maria'ri, Bidasoan. (1984, abendua) 51

—139— Lopetegi'tar on Jose Maria'ri, Bertsolaria. 1 (1931, 13.zk.) 78

—140— Lujanbio adiskide, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 152

—141— Meza emanda, sermoiak egin, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2 (Zat.?)

—142— Milla zortzireun irurogeita, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 8

—143— Milla zortzireun irurogeita, Euzko Deya. 4 (1939, [166].zk.) 3

—144— Milla zortzireun irurogeita, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 17

—145— Milla zortzireun irurogeita, Tierra Vasca. 1 (1933, 31.zk.) 4

—146— Milla zortzireun irurogeita, Deia. 6 (1982, 1673.zk.) 11

—147— Milla zortzireun irurogeita, Aizu. 7 (1988, 65.zk.) 46

—148— Milla zortzireun irurogeita, Agur. 4 (1973, 116.zk.) 8

—149— Milla zortzireun irurogeita, Bertsolaria. 1 (1931, 2.zk.) 9

—150— Milla zortzireun irurogeita, Zer. (1990, 137.zk.) 9

—151— Milla zortzireun irurogeita, Deia. 3 (1979, 618.zk.) 2

—152— Mundu onetan dijuan martxa, Goiz-argi. 15 (1974, 216.zk.) 3

—153— Mundu onetan pizkorragorik, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 154

—154— Mundu ontako bizi modua, Bertsolaria. 1 (1931, 4.zk.) 21

—155— Munduan asko bizi gerade, Euzko Deya. 4 (1939, 162.zk.) 4

—156— Nagusiya ta maisterra, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 74-75

—157— Nagusiya ta maisterra, Bertsolaria. 1 (1932, 23.zk.) [146]

—158— Nahi nuke baneukake, Eguna. 3 (1988, 252.zk.) 37

—159— Nahiz izan beti gure apaiza, Egin. (1985, 2391.zk.) 23

—160— Naparruatik ardo-karraio, Egin. (1984, 2064.zk.) 29

—161— Nehoiz ezin ichildu errotaren tranka, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 67

—162— Nere andreari, Aizu. 7 (1988, 65.zk.) 46

—163— Nere andreari, Bertsolaria. 1 (1931, 11.zk.) 62

—164— Nere idiak ibiltzen dira, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 154

—165— Nere idiari komeni zaie, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 154

—166— Neri ez esan zu bertsolari, Egin. (1985, 2391.zk.) 23

—167— Neska zar bat tentatzen, Bertsolaria. 1 (1932, 18.zk.) 117

—168— Neska zar bat tentatzen, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 72-73

—169— Neska zar gaztia, Bertsolaria. 1 (1932, 29.zk.) 184

—170— Ni etxerako negon, Bidasoan. (1988, Irungo jaiak) 33

—171— Ni hil naizela sortu omen du, Eguna. 3 (1988, 252.zk.) 37

—172— Nork haundiagoak esan, Eguna. 2 (1987, 200.zk.) 25

—173— Norte'ko trenbide'ari, Bertsolaria. 1 (1931, 7.zk.) 40

—174— Oain bi urte duro bat eta, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—175— Orain bi mila urte inguru, Argia. 13 (1933, 648.zk.) 7

—176— Orain bi mila urte inguru, Euzkadi. 21 (1933, 6269.zk.) 8

—177— Orain bi mila urte inguru, Argia. 13 (1933, 647.zk.) 7

—178— Oraingo neskatxen jazkera, Bertsolaria. 1 (1931, 6.zk.) 33

—179— Pasai San Pedro egun onetan, Ahurka. (1987, 2.zk.) 15

—180— Pasaiko huelga, Pasaia - Gaur. (1977, l.zk.) 27

—181— Pedro Mari Amerikara juan zanian, Pasaia - Gaur. (1977, 7.zk.) 42

—182— Penagarriak izaten dira, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 8

—183— Proporziyo bat izandu nuen..., Eguna. 3 (1988, 250.zk.) 37

—184— Proporziyo bat izandu nuen..., Bertsolaria. 1 (1932, 19.zk.) 122

—185— Santo Tomaseko feriya..., Bertsolaria. 1 (1931, 14.zk.) 89

—186— Santo Tomaseko feriya..., Goiz-argi. 21 (1980, 507.zk.) 22

—187— Senarra ta emaztia, Bertsolaria. 1 (1932, 46.zk.) 283

—188— Tempestaldi au Auzatian, Lecaroz. (1973, 69.zk.) [20]

—189— Txakur bat galdu zaigu, Eguna. 4 (1989, 273.zk.) 26

—190— Xipi-xipitik hartua nuen, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 8

—191— Yarraiozu zeorrek, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 148

—192— Zenbat errezo egin izan det, Deia. 11 (1987, 3381.zk.) 49

—193— Zenbat errezo egin izan det, Euzko Deya. 4 (1939, 167.zk.) 2

—194— Zenbat errezo egin izan det, Deia. 3 (1979, 618.zk.) 2

—195— Zenbat errezo egin izan det, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 151

—196— Zenbat errezo egin izan det, Deia. 6 (1982, 1537.zk.) 2

—197— Zenbat errezo egin izan det, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 19

—198— Zer dala-ta zabiltza, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 150

—199— Zer egiten dezu or, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 152

—200— Zori gaiztoan fundatutako, Euskera. (1959, IV) 184-185

219 bertso/olerki      [1]  2 [3]