inprimatu egileen aurkibidea
Etxegarai, Bizente
 
Izena:  Etxegarai, Bizente

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
71  bertso/olerki      
 

—1— (Lezoko erromeriak), Egin. (1985, 2559.zk.) 23

—2— Adiskide maiteak, Euzko Deya. [5] (1943, 139.zk.) 11

—3— Adiskide maiteak, La Euskaria. 8 (1913, 372.zk.) 2

—4— Adiskide maiteak, Agur. 6 (1975, 169.zk.) 8

—5— Arzaigokia, Euskal-Erria. 58 (1908 ) 162-166

—6— Arzaigokia, La Vasconia - La Baskonia. 18 (1911, 627.zk.) 241

—7— Arzaigokia, Euskal-Erria. 8 (1883 ) 110-111

—8— Arzaigokia, La Vasconia - La Baskonia. 14 (1907, 481.zk.) 200

—9— Au gabaren guztizko, Euskal-Erria. 55 (1906 ) 578-580

—10— Baratzagilleak iñaute festan, 1850-garren urtean, Euskal-Erria. 40 (1899 ) 95-96

—11— Bigarren arzaigokia, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 127-128

—12— Donostiako gazteak, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 148-150

—13— Donostiako gazteak 1850garren urteko errege bezpera gauean, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 38-39

—14— Donostiako gazteak Jesusen jayotzari 1833-garren urteko onenzaro gabian, Euskal-Erria. 43 (1900 ) 548-549

—15— Donostiako gazteak langille maisuben festa, Igande iñauterian eguberdian, 1, Euskal-Erria. 38 (1898 ) 126-128

—16— Donostiako gazteak, Langille maisuben festa, Igande iñauteri eguerdian, 183, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 145-147

—17— Donostiako gazteak, langillle maisuen festa, 1832-garren urteko zanpanzart, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 115-117

—18— Donostiako gazteak, langillle maisuen festa, 1832-garren urteko zanpanzart, Euskal-Erria. 34 (1896 ) 115-117

—19— Donostiako gazteak; maisu langille festa, zanpanzart iñaute eguardian 1846g, Euskal-Erria. 40 (1899 ) 126-128

—20— Donostiako plaza berriko metarriyen asierari. Zortzikoa, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 236-237

—21— Donostian irugarren arzaigokia, 1828garrengo, igande iñauteri goizian, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 57

—22— Donostian, 1853-garren urteko iñauteriyetan, Euskal-Erria. 50 (1904 ) 118

—23— Donostiarrak 1845-eko iñauteriyetan, Euskal-Erria. 44 (1901 ) 96

—24— Donostiya'ko alkate jaunak, Agur. 6 (1975, 169.zk.) 8

—25— Donostiyako gazteak, Erregeen gurtea edo adoraziyoa, beren egunaren bezpera, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 7-9

—26— Donostiyako gazteak, erregeen gurtea edo adoraziyua, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 564

—27— Donostiyan irugarren arzaigokia, 1828-garreneko igande iñauteri goizean, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 85-86

—28— Donostiyan zapatari festa, 1827-garren urteko, astelen iñauteri eguerdiyan, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 94-95

—29— Eguberri kantac, Euskal-Erria. 1 (1880 ) 278

—30— Eguberri kantak, Euskal-Erria. 57 (1907 ) 548-549

—31— Eguberri kantak. Donostiyako Santa Mariyako premileizan kantatubak 1816garr, Euskal-Erria. 9 (1883 ) 542 , 543

—32— Eguberriyetako kantak, La Vasconia - La Baskonia. 24 (1917, 872.zk.) 120

—33— Eguberriyetako kantak, Euskal-Erria. 53 (1905 ) 497-499

—34— Eguberriyetako kantak, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 535-536

—35— Eguberriyetako kantak, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 530-531

—36— Eguberriyetako kantak, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 539-540

—37— Ernai guztiok, ez da gaur lorik, Euskal-Erria. 59 (1908 ) 586

—38— Esna ari, Prachubel, La Vasconia - La Baskonia. 15 (1907, 512.zk.) 123

—39— Esna ari, Prachubel, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 283

—40— Esna ari, Prachubel, Euskal-Erria. 61 (1909 ) 577-578

—41— Estribillo, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 283

—42— Euskal festak Donostian, uzta 6-15 1906, Euskal-Erria. 54 (1906 ) 577

—43— Festarik bear bada, Euskal-Erria. 60 (1909 ) 188

—44— Festarik bear bada, Dantzariak. (1983, 26.zk.) 15

—45— Festarik bear bada, Euskal-Erria. 58 (1908 ) 156

—46— Festarik bear bada, Euskor. (1984, 7.zk.) 27

—47— Festarik bear bada, Euskal-Erria. 55 (1906 ) 1

—48— Festarik bear bada, Euzko Deya. [5] (1943, 139.zk.) 11

—49— Festarik bear bada, Boletín de información municipal. 5 (1963, 18.zk.) 42-43

—50— Festarik bear bada, Euskalerriaren alde. 7 (1917 ) 13-16

—51— Gabon-kanta, Euskal-Erria. 51 (1904 ) 578-579

—52— Gambraco gazteak, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 236

—53— Gambrako gazteak, 1852garren urteko eguerri bespera gabean, Euskal-Erria. 7 (1882 ) 395

—54— Gure errege Fernadok, Euskal-Erria. 51 (1904 ) 337

—55— Gurutze santu Lezokoaren bederatziurreneko gozoa, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 230-231

—56— Iltzeko zezenak, Donostiako plaza berrian, zalduniote eta azken iñautez 184, Euskal-Erria. 34 (1896 ) 153-154

—57— Iru errege gabean, Donostian, Ilion berriko gazteak 1833-garren urtean, Euskal-Erria. 43 (1900 ) 585-586

—58— Jardinzayen festa, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 56-57

—59— Lenagoko antzikan, Euskal-Erria. 58 (1908 ) 151 (Zat.)

—60— Nere Donostico, Euskal-Erria. 69 (1913 ) 162-163

—61— Pelegrinoak beren Donostiara etorreran egiñ ta ondoren Santiago-ra promesa,, Euskal-Erria. 42 (1900 ) 124-125

—62— Pelegrinoaren bizi-modu negargarria, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 120-121

—63— Senar-emazte donostiarrak lengo iñauteriyetan, Euskal-Erria. 44 (1901 ) 102-103

—64— Zortzico, Euskal-Erria. 4 (1881 ) 283

—65— Zortzico, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 190-191

—66— Zortzico, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 96

—67— Zortzico, Euskal-Erria. 58 (1908 ) 150-151 (Zat.)

—68— Zortziko para la comparsa de jardineros (Nekazariak maite), Euskal-Erria. 16 (1887 ) 153

—69— Zortzikoa, Euskal-Erria. 10 (1884 ) 74-75

—70— [Infanta Dª Luisa Fernanda-ri], Euskal-Erria. 53 (1905 ) 200-203

—71— [Lezo-ko Kristori], Euskal-Erria. 56 (1907 ) 367-369

71 bertso/olerki