inprimatu egileen aurkibidea
Azkarate, Ramos
 
Izena:  Azkarate, Ramos

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
38  bertso/olerki      
 

—1— Agur, agur bizkarrondo!, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 5-6

—2— Ama euskararen bakartasuna, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 561-562

—3— Ama euskararen bakartasuna, Baserritarra. 6 (1909, 115.zk.) 2

—4— Ama euskararen bakartasuna, La Vasconia - La Baskonia. 15 (1908, 532.zk.) 449

—5— Ama euskararen bakartasuna, Ibaizabal. 1 (1902, 14.zk.) 2

—6— Ama euskerak eliztar batzuei oju bat, Euskal-Erria. 45 (1901 ) 300-305

—7— Amaika egi eder, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 16

—8— Apaiz jaun on Jose Joakin Urangako-ari lenengo meza zelebratutako egunean, Euskal-Erria. 45 (1901 ) 7-9

—9— Churruka biyotz aundiko umant denaren umantari, 1885-garren urtean garagar-, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 171-172

—10— Elosegui-ko on Jose jaunari bere dei edo pregoi bakarreko igandean, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 495-496

—11— Euskal-Erriari, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 550-552

—12— Euskal-erriaren alde, Euskal-Erria. 17 (1887 ) 535-536

—13— Euskal-erriko neskatxatxoak, Argia. 15 (1935, 738.zk.) 8

—14— Euskeraz jeiki eta, Euzko Deya. 6 (1944, 192.zk.) 7

—15— Galtzaundi, Zeruko Argia. (1985, 1048.zk.) 23

—16— Galtzaundiren piztuera, Ibaizabal. 2 (1903, 76.zk.) 2-4

—17— Gure Jaunari zerurako igoeran, Euskal-Erria. 42 (1900 ) 441-442

—18— Iparragirre-ko on Jose Mari illezkorrari, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 275-276

—19— Iparragirre-ri, Euskal-Erria. 15 (1886 ) 377-378

—20— Jesukristo gure Jaunak Gurutzean esan zituen zazpi itzak, Euskalzale. 2 (1898 ) 112

—21— Jesukristo gure Jaunaren gurutzeko zazpi itzak, Euskal-Erria. 44 (1901 ) 276-277

—22— Jesus gurutzilltzetuari, Euskal-Erria. 40 (1899 ) 281-282

—23— Kristau guzien batzarrearen errege maitagarriari, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 389-391

—24— Letemendia-ko Modesto-ri, Euskal-Erria. 16 (1887 ) 568

—25— Mariacho Elosegi eta Larraņaga deritzan aingeruari, Euskal-Erria. 39 (1898 ) 522-523

—26— Masoietan ta liberaletan, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 13

—27— Mayatz-illeko loreak, Ibaizabal. 1 (1902, 26.zk.) 2

—28— Mayatz-illeko loreak, Euskal-Erria. 44 (1901 ) 374-375

—29— Nafarroako senar-emazte batzuek, Ibaizabal. 1 (1902, 18.zk.) 2

—30— Salzedo-ko on Pedro jaunari bere lendabiziko eukidan, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 59-60

—31— San Ignazio eta bere semeai, Euskal-Erria. 13 (1885 ) 138-139

—32— Zapatari baten aizkenaia edo testamentua, Ibaizabal. 2 (1903, 73.zk.) 2-3

—33— Zer onra dan gipuzkoatarra izatea!, Ibaizabal. 1 (1902, 47.zk.) 3

—34— Zer onra dan gipuzkoatarra izatea!, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 453.zk.) 329

—35— Zer onra dan gipuzkoatarra izatea!, Euskal-Erria. 47 (1902 ) 307-310

—36— Zergaitik daude emengo beltzak, Argia. 8 (1928, 365.zk.) 3

—37— Zertarako oiekin ezkontzen zerate?, Ibaizabal. 2 (1903, 71.zk.) 2-4

—38— Zertarako oiekin ezkontzen zerate?, Euskalzale. 3 (1899 ) 228-229

38 bertso/olerki