inprimatu egileen aurkibidea
Otaño, Pedro Maria
 
Izena:  Otaño, Pedro Maria

Ezizena:  Katarro; Pello Maria
Sinadurak:  
 
238  bertso/olerki       1 [2] [3] 
 

—1— "Algorri" il da!, Euzkadi. 20 (1932, 6000.zk.) 5

—2— "Euskal-Echea"-ko euskaldunak kantari, La Vasconia - La Baskonia. 20 (1912, 688.zk.) 81

—3— "Iritzi bat". Zamarripa-ko Paulo-ri, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1905, 439.zk.) 3

—4— "Orfeon Donostiarra"-ri Agur!, Euskal-Erria. 43 (1900 ) 42

—5— Agur nere osaba, Eguna. 2 (1987, 194.zk.) 25

—6— Agur!, La unión vascongada. 10 (1900, 3106.zk.) 1

—7— Ai, txorakeri asko egiten, Euzko Deya. 4 (1939, 177.zk.) 3

—8— Aita eta aitona, artzayak nituban, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 391.zk.) 493

—9— Aita-semeak, Zeruko Argia. 28 (1965, 115.zk.) 1

—10— Aita-semeak, Society of basque studies in America. (1981, 2) 52

—11— Aita-semeak, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 226.zk.) 123

—12— Aita-semeak, Bertsolaria. 1 (1931, 9.zk.) 54

—13— Aitak semeari, Euskal-Erria. 42 (1900 ) 248

—14— Aitaren azken erranak, Luzaide. (1959, 8.zk.) 13

—15— Aitona gizagaisoa, Bertsolaria. 1 (1932, 53.zk.) 319-320

—16— Aitona gizagaisoa, La Euskaria. 2 (1907, 63.zk.) 1

—17— Aitona gizagaisoa, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 8-10

—18— Aitona gizagaisoa, La Vasconia - La Baskonia. 6 (1898, 183.zk.) 35-36

—19— Aitona gizagaisoa, Baserritarra. 7 (1910, 145.zk.) 2

—20— Aitona gizagaxoa, Euzkadi. 22 (1934, 6635.zk.) 10

—21— Alaba, suya eta illobak, Argia. 14 (1934, 677.zk.) 7

—22— Ama euskara, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 118-120

—23— Ama euskara, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 245.zk.) 356

—24— Ama euskara, Bertsolaria. 1 (1932, 39.zk.) 246

—25— Amacho laztana, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1905, 435.zk.) 41

—26— Amacho laztana, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 386.zk.) 415

—27— Amacho laztana, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. 18 (1967, 71.zk.) 183

—28— Amerikako panpetan, Urraspide. (1983, 11.zk.) 153

—29— Amerikako panpetan, Príncipe de Viana. 16 (1982, 148.zk.) 6

—30— Amerikako panpetan, Gure erria. (1985, 341.zk.) 2

—31— Amerikako panpetan, Euzko Deya. 4 (1942, 130.zk.) 11

—32— Amerikako panpetan, Euskal-Erria. 65 (1911 ) 425

—33— Amerikako panpetan, Goiz-argi. 6 (1965, 68.zk.) 4

—34— Amerikako panpetan, Eguna. 2 (1987, 156.zk.) 28

—35— Amerikatik etorri eta (...), La Vasconia - La Baskonia. 6 (1899, 207.zk.) 324

—36— Amets bat. On Ramon Artola euskal-izkribalari zarrari (ordañez), Euskal-Erria. 24 (1891 ) 229-237

—37— Anaitasuna. (Pakea), Euskal-Erria. 37 (1897 ) 14-18

—38— Arbola baten zañetatikan, Zeruko Argia. (1970, 387.zk.) 7

—39— Arbola baten zañetatikan, Euzko Deya. 5 (1940, 201.zk.) 8

—40— Ariatza auzunian, Euzkadi. 21 (1933, 6428.zk.) 8

—41— Auntza larrera, Ibaizabal. 2 (1903, 87.zk.) 1-2

—42— Aurreratu duala, Goiz-argi. 17 (1976, 291.zk.) 9 (Zat.?)

—43— B-rekiñ, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 416

—44— B-rekiñ, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1899, 217.zk.) 8

—45— Baiña bai ziran baita, Euzkadi. 16 (1928, 4964.zk.) 5

—46— Bastilla, Bertsolaria. 1 (1932, 44.zk.) 276

—47— Batasuna, Bertsolaria. 1 (1932, 32.zk.) 199

—48— Bere adiskide Begari, Rosario de Santa Fe-tik Plata-ko errira biralduak, Bertsolaria. 1 (1932, 46.zk.) 284

—49— Beti jarraitzen diotalako, Goiz-argi. 15 (1974, 222.zk.) 2

—50— Bidaniako Labaka-n jaio, Euskal-Erria. 50 (1904 ) 573

—51— Bigañiako Labaka-n jayo, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 382.zk.) 354

—52— Biyotza, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 454.zk.) 348

—53— Bost urte ia igaro dira, Euzkadi. 23 (1935, 7896.zk.) 1

—54— Bukatu bedi, La Vasconia - La Baskonia. 50 (1943, 166[2].zk.) 298

—55— Bukatu bedi, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 389.zk.) 465

—56— Bukatu bitez gaiztakeriak, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1905, 441.zk.) 133

—57— Chokuan azturik ala, Euzko Deya. [7] (1945, 205.zk.) 10

—58— Danok bat egin eta saiatu, Euzko Deya. 5 (1940, 202.zk.) 8

—59— Donostia, Baserritarra. 7 (1910, 153.zk.) 2

—60— Donostiya. Usua, Euskal-Erria. 63 (1910 ) 67-70

—61— Donostiya. Usua, La Vasconia - La Baskonia. 6 (1899, 193.zk.) 158

—62— Donostiya. Usua, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 7-9

—63— Eder bati, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 252.zk.) 439

—64— Eder bati, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. 19 (1968, 72.zk.) 36-37

—65— Eder bati, Euskal-Erria. 44 (1901 ) 25

—66— Elizakuak edo ¡Au mundua!, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 236.zk.) 246

—67— Elizakuak edo ¡Au mundua!, Bertsolaria. 1 (1932, 20.zk.) 130

—68— Emon eiozu, Euzkadi. 17 (1929, 5270.zk.) 5

—69— Ernani, Bertsolaria. 1 (1932, 28.zk.) 180

—70— Erritar Maixuari, Aranzazu. (1963 ) 42

—71— Españolak eta moruak, Bertsolaria. 1 (1932, 38.zk.) 241

—72— Españolak eta moruak, Euzko Deya. 5 (1948, 97.zk.) 12-13

—73— Españolak eta moruak, Euskal-Erria. 29 (1893 ) 426

—74— Esperatutzen nuen bezela, Saski - naski. (1981, 14.zk.) 17

—75— Esperatutzen nuen bezela, Eguna. 2 (1987, 156.zk.) 28

—76— Eta ik, Pillipa, lagun on orrek, Euzkadi. 10 (1922, 3112.zk.) 2

—77— Eta jarraitu zuben esanaz, Euzko Deya. 4 (1939, 177.zk.) 3

—78— Euskal-erriko lur maite artan, Euskal-Esnalea. 21 (1931, 332-334.zk.) 162-163 (Zat.?)

—79— Euskal-erriko lur maite artan, Euzkadi. 20 (1932, 6051.zk.) 5 (Zat.?)

—80— Euskal-lurreko txoriyetan dan, Eguna. 4 (1989, 273.zk.) 26

—81— Euskal-oitura zar maitagarri, La Vasconia - La Baskonia. 14 (1906, 477.zk.) 141

—82— Euskaldun batek bakar jolasak. Amerikako Pampetan, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 234.zk.) 222

—83— Euskaldun batek bakar jolasak. Amerikako Pampetan, Euskal-Erria. 42 (1900 ) 572

—84— Euskaldunak Arjentina'n, Euskal-Erria. 73 (1915 ) 222

—85— Ez nizuke utziko, Euzko Deya. 4 (1939, 176.zk.) 3

—86— Ezkontza, Euzkadi. 20 (1932, 6006.zk.) 5

—87— Filipinako Aberrian Aitari, Zeruko Argia. 28 (1965, 143.zk.) 9

—88— Gau eta egun hausiaz dago, Society of basque studies in America. (1989, 9) 19

—89— Gau eta egun hausiaz dago, Eguna. 2 (1987, 156.zk.) 28

—90— Gaztelu-gorriya, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 443.zk.) 172

—91— Gexorik, Euzkadi. 18 (1930, 5449.zk.) 5

—92— Gizon eta erriak, Goiz-argi. 17 (1976, 291.zk.) 9 (Zat.?)

—93— Gizonak lorian guzan, Euzko Deya. [7] (1945, 205.zk.) 10

—94— Gorde zazu buruan, Euzko Deya. 4 (1939, 176.zk.) 3

—95— Gu gera iru probintzi, Euzko Deya. 5 (1940, 201.zk.) 8

—96— Gu geyenian gabiltza emen, Society of basque studies in America. (1989, 9) 20-21 (Zat.?)

—97— Gu ta gu-tarrak, Euzko Deya. 6 (1944, 199.zk.) 4

—98— Gu ta gu-tarrak, Euzko Deya. 5 (1943, 153.zk.) 23

—99— Gu ta gu-tarrak, La Vasconia - La Baskonia. 6 (1899, 204.zk.) 289

—100— Gu ta guk, Bertsolaria. 1 (1932, 29.zk.) 182-183

238 bertso/olerki       1 [2] [3]