inprimatu egileen aurkibidea
Otaño, Pedro Maria
 
Izena:  Otaño, Pedro Maria

Ezizena:  Katarro; Pello Maria
Sinadurak:  
 
238  bertso/olerki      [1]  2 [3] 
 

—101— Gure aritza, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 453.zk.) 332

—102— Gure euskal lur eder maitean, Euzko Deya. 5 (1940, 202.zk.) 8

—103— Gure jaupari onak, Euzkadi. 19 (1931, 5710.zk.) 5

—104— Gure mendi alai ta, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 250.zk.) 417

—105— Ik baldin bakauke, Goiz-argi. 6 (1965, 68.zk.) 4

—106— Inoiz pentzatzen nere artian, Euzko Deya. 4 (1939, 177.zk.) 3

—107— Iparraguirre zein izandu zan, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 387.zk.) 441

—108— Irakasle bikaña, Euzkadi. 17 (1929, 5208.zk.) 5

—109— Iritxi da ordua, Euzko Deya. 4 (1939, 176.zk.) 3

—110— Itotzeko bildurrez, Euskal-Esnalea. 21 (1931, 332-33.zk.) 161 (Zat.?)

—111— Izpar baltza, Euzkadi. 21 (1933, 6519.zk.) 10

—112— Karidadea!, Bertsolaria. 1 (1932, 50.zk.) 306

—113— Karidadea!, Txantxikitin elgarrekin. (1967, 6.zk.) 24

—114— Kayetano S.Irure-ri, La Euskaria. 1 (1907, 42.zk.) 2

—115— Kepea artutzen det, Saski - naski. (1981, 14.zk.) 16

—116— Kubako gure anayai, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 37-41

—117— Kubako gure anayai, Bertsolaria. 1 (1931, 14.zk.) 79-81

—118— Lagundurikan danoi, Eguna. 2 (1987, 194.zk.) 25

—119— Lagundurikan danoi, Euzko Deya. 4 (1939, 176.zk.) 3

—120— Larralde-ko Magdalena. Sara, Bertsolaria. 1 (1932, 43.zk.) 272

—121— Larralde-ko Magdalena. Sara, Euskal-Erria. 33 (1895 ) 218-219

—122— Larriya, Bertsolaria. 1 (1932, 41.zk.) 257

—123— Larriya, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1899, 223.zk.) 84

—124— Laztan edo musurik onena, La Vasconia - La Baskonia. 6 (1899, 195.zk.) 184

—125— Legazpi aundiari, Euskal-Erria. 37 (1897 ) 312

—126— Lenago ainbat aintzat artzen ez, Euskal-Esnalea. 21 (1931, 332-334.zk.) 163 (Zat.?)

—127— Lenago ainbat aintzat artzen ez, Euzkadi. 20 (1932, 6053.zk.) 5

—128— Limosnacho bat, Habe. (1988, 131.zk.) 42 (Zat.)

—129— Limosnacho bat, Gure erria. (1962, 63.zk.) 1 (Zat.)

—130— Limosnacho bat, Príncipe de Viana. 16 (1982, 149.zk.) 7 (Zat.)

—131— Limosnacho bat, Eusko gaztedi. (1955, 43.zk.) 10 (Zat.)

—132— Limosnacho bat, Vasconia. (1981, 17.zk.) 19 (Zat.)

—133— Limosnacho bat, La unión vascongada. 3 (1893, 680[bis].zk.) 1

—134— Limosnacho bat, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 248.zk.) 388

—135— Limosnacho bat, Euzko Deya. 4 (1942, 114.zk.) 11 (Zat.)

—136— Limosnacho bat, Euskal-Erria. 62 (1910 ) 551-552 (Zat.)

—137— Limosnacho bat, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 563-564

—138— Limosnacho bat, Bertsolaria. 1 (1932, 25.zk.) 160

—139— Lora, La Euskaria. 1 (1907, 36.zk.) 1 (at.)

—140— Loriak usaya berez, Euzko Deya. [7] (1945, 205.zk.) 10

—141— Maisubari, Tierra Vasca. 1 (1933, 38.zk.) 4

—142— Maisubari, Bertsolaria. 1 (1931, 2.zk.) 12

—143— Mila zortzireun larogei eta, Bertsolaria. 1 (1932, 16.zk.) 102-103

—144— Moltezko letretan bera, Euzko Deya. [7] (1945, 205.zk.) 10

—145— Mutil koxkor bat, Eguna. 2 (1987, 156.zk.) 28

—146— Mutil koxkor bat, Pan - Pin. (1963, 21.zk.) 3

—147— Mutil koxkor bat, Argia. 1 (1921, 35.zk.) 3

—148— Mutil koxkor bat, Argia'ren egutegia. 1 (1922 ) 58

—149— Mutil koxkor bat itxu aurreko, Euzko Deya. 4 (1939, 177.zk.) 3

—150— Mutil koxkor bat itxu aurreko, Argia. 9 (1929, 452.zk.) 4

—151— Muxika, Euzkadi. 10 (1922, 3143.zk.) 6

—152— Muxika, Euzkadi. 10 (1934, 6632.zk.) 22 12

—153— Muxika, Euzkadi. 22 (1934, 6707.zk.) 12 12

—154— Naskerak, La Vasconia - La Baskonia. 16 (1909, 564.zk.) 372

—155— Naskerak, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 88-92

—156— Nere adiskide Bonifacio Lacha-ri, La Vasconia - La Baskonia. 12 (1905, 420.zk.) 376

—157— Nere aita ta anaya, joan zaizkit peri-ra, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 394.zk.) 540

—158— Nere barrengo eztuasun bat, Umeen-deia. (1964 ) [2]

—159— Nere kabiya, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 252.zk.) 437

—160— Nere kabiya, Euskal-Erria. 43 (1900 ) 533

—161— Nere kabiya, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. 19 (1968, 72.zk.) 40-41

—162— Nere lagunik maitatuena, La Vasconia - La Baskonia. 2 (1980, 1692-1693.zk.) 61

—163— Nere lagunik maitatuena, Bermeo. (1988-1989, 7.zk.) 380

—164— Nere lagunik maitatuena, Saski - naski. (1981, 14.zk.) 16

—165— Nere lagunik maitatuena, Goiz-argi. 15 (1974, 222.zk.) 2

—166— Nola gizon gustiak txit aundiak diran, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. 19 (1968, 72.zk.) 35-36

—167— Odola bero eta buruba, Euzko Deya. 4 (1939, 177.zk.) 3

—168— Ogei ta zortzi urte onetan, arrazoi billa, negarrez, La Vasconia - La Baskonia. 11 (1904, 389.zk.) 461

—169— Oialtzat artu zagun euskera, Euzko Deya. 5 (1940, 201.zk.) 8

—170— On Fidel Lezarraga jaunari, Bertsolaria. 1 (1931, 11.zk.) 63

—171— Ongi-etorriya, La Vasconia - La Baskonia. 8 (1901, 286.zk.) 421

—172— Oraiñdikan an dago, jayo ziñan oya..., La Vasconia - La Baskonia. 4 (1897, 138.zk.) 364

—173— Ordañak, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 94-96

—174— Ordañak, Bertsolaria. 1 (1932, 42.zk.) 265

—175— Ordañak, Eskual Herria. 5 (1897, 26.zk.) 4

—176— Ordañak, La Vasconia - La Baskonia. 6 (1899, 216.zk.) 436

—177— Oroitza, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 446.zk.) 218

—178— Oroitza. "Orfeon Donostiarra"-ri, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 462.zk.) 476

—179— Oroitztxoak, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. 19 (1968, 72.zk.) 39-40

—180— Oroitztxoak, Punto y hora de Euskal Herria. (1986, 421.zk.) 25

—181— Orra!, La Vasconia - La Baskonia. 14 (1906, 469.zk.) 6

—182— Osaba Joxebernardo'ri, Príncipe de Viana. 16 (1982, 149.zk.) 9

—183— Osaba! Baldin ez ba-dauka, Euzkadi. 23 (1935, 6896.zk.) 3

—184— Osaba! Baldin ez ba-dauka, Saski - naski. (1981, 14.zk.) 16-17

—185— Osaba! Baldin ez ba-dauka, Eguna. 2 (1987, 156.zk.) 28

—186— Pernando artzaya nor zan, Euzko Deya. [7] (1945, 205.zk.) 10

—187— Perrando Amezketarra, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 369-370

—188— Perrando Amezketarra, Euzko Deya. 9 (1947, 288.zk.) 10

—189— Republika ta Fueroak eta Mendiburuko maiztarra, Bertsolaria. 1 (1931, 10.zk.) 59

—190— Sabino de Arana Goiri-ri, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. 19 (1968, 72.zk.) 43

—191— Seme maite bat bere, Gure erria. (1985, 343.zk.) 2

—192— Seme, izan gogoan, Society of basque studies in America. (1989, 9) 20

—193— Seme, izan gogoan, Euzko Deya. 4 (1939, 176.zk.) 3

—194— Seme, izan gogoan, Goiz-argi. 15 (1974, 222.zk.) 2

—195— Txabal-ondoko "ombu" laztana, Euzkadi. 20 (1932, 6053.zk.) 5

—196— Txepetxa, Bertsolaria. 1 (1932, 26.zk.) 166

—197— Txepetxa, Argia. 2 (1922, 61.zk.) 1

—198— Txepetxa, Euzko Deya. 6 (1944, 203.zk.) 2

—199— Txepetxarenak, Argia. 13 (1933, 655.zk.) 7

—200— Txilin txilin jo zuben, Euzkadi. 11 (1923, 3165.zk.) 1

238 bertso/olerki      [1]  2 [3]