inprimatu egileen aurkibidea
Txirrita (Lujanbio, Jose Manuel)
 
Izena:  Lujanbio, Jose Manuel

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
219  bertso/olerki       1 [2] [3] 
 

—1— "Hil da Canovas...", Zeruko Argia. (1986, 1108.zk.) 31

—2— "Zuk hil zenuen artzaia...", Zeruko Argia. (1986, 1108.zk.) 31

—3— (Ezkioko agerpenetan), Punto y hora de Euskal Herria. (1985, 403.zk.) 40 (Zat.)

—4— (Juan de Urbietari), Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—5— Abenduaren ogei ta bata, Zeruko Argia. 26 (1963, 43.zk.) 3

—6— Agur eder bat egiten diet, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 149

—7— Aitona batek bestiai galde, Bidasoan. (1988, Irungo jaiak) 33

—8— Aiziak biali du, Gazte zar. (1978, 12.zk.) 18

—9— Alperraren suertia, Bertsolaria. 1 (1932, 45.zk.) 280

—10— Ameriketako bizitza, Bertsolaria. 1 (1932, 20.zk.) 128-129

—11— Amets bat, Euzko Deya. 4 (1939, 163.zk.) 4

—12— Amets bat, Bertsolaria. 1 (1932, 31.zk.) 198

—13— Antxoko Euskal Festeri... (1931), Pasaia - Gaur. (1979, 15.zk.) 31

—14— Apellidua Olazabal det, Bidasoan. (1983, Irungo jaiak) 43

—15— Armario zar batian nuan, Goiz-argi. 15 (1974, 216.zk.) 3

—16— Arrantzale bat niganatu da, Bertsolaria. 1 (1931, 8.zk.) 46

—17— Arrosa baño zebalagoko, Euzko Deya. 4 (1939, [166].zk.) 3

—18— Astelenian goa egosi, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—19— Astigarragari, Astigarraga. (1982, 1.zk.) 14

—20— Atso gezurti bati, Bertsolaria. 1 (1932, 38.zk.) 242

—21— Atso gezurti bati, Zeruko Argia. (1986, 1106.zk.) 45

—22— Atzo goizian labak aldian, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—23— Aurten bi urte durua zan da, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2 (Zat.?)

—24— Aurtengo Estropadari (1931), Pasaia. (1986, 2.zk.) 36-37

—25— Aurtengo estropadari, Bertsolaria. 1 (1931, 1.zk.) 2-3

—26— Aurtengo estropadari, Bertsolaria. 1 (1932, 54.zk.) 330

—27— Aurtengo estropadari, Tierra Vasca. 1 (1944, 47.zk.) 4

—28— Aurtengo estropadari (1932), Pasaia - Gaur. (1979, 13.zk.) 25

—29— Aurtengo estropadari [1972?], Pasaia. (1989, 5.zk.) 32

—30— Aurtengo ilbeltzean ogeita sei, Goiz-argi. 14 (1973, 171.zk.) 4

—31— Bare bati, Euzko Deya. [4] (1942, 106.zk.) 12

—32— Bart arratsean Panplonan, Anaitasuna. (1973, 253.zk.) 4

—33— Bart arratsean etorri nintzen, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 18

—34— Bartolo ta Mari Iñasi'ren pasadizuak, Tierra Vasca. 1 (1933, 62.zk.) 4

—35— Bartolo ta Mari Iñasi'ren pasadizuak, Bertsolaria. 1 (1931, 5.zk.) 28

—36— Bertso polit bat kantatuko det, Eguna. 3 (1988, 248.zk.) 37

—37— Bertso zarrak Fueruen gañian, Tierra Vasca. 1 (1933, 39.zk.) 4

—38— Bertso zarrak Fueruen gañian, Goiz-argi. 21 (1980, 505-506.zk.) 30

—39— Bi gauzik onenak, zer ote diran?, Bertsolaria. 1 (1932, 16.zk.) 106

—40— Biarko zertan utziko ditut, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2 (Zat.?)

—41— Biba don Tiburtzio, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—42— Bilbon izandu naiz, Deia. 12 (1988, 3778.zk.) 10

—43— Deklaratzera nua kaso bat, Lecaroz. (1973, 69.zk.) [19]

—44— Duru earra biali dezu, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—45— Ema lepho luze hoi, dezue nere ama, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 66

—46— Emakume bat hobiagorik, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—47— Emen enterratzen da, Anaitasuna. 7 (1951, 86.zk.) 3

—48— Ernaniko apaiz jaun bati, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2

—49— Etorri ez zineten zaldikokume akerrei, Egin. (1983, 1664.zk.) 19

—50— Etxe-maiorazkoa, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 8

—51— Ez dezazute esan, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 149

—52— Ez du urte baña nik ikusten det, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2 (Zat.?)

—53— Ezkioga'ko Amabirjiñak 50 urte, Goiz-argi. 22 (1981, 521.zk.) 22

—54— Eztul utziak ez du balio, Yakintza. (1936, 20.zk.) 155

—55— Fernando eta Amezketa'ko apaiza, Príncipe de Viana. 14 (1980, 144.zk.) 9

—56— Fernando eta Prailea, Príncipe de Viana. 14 (1980, 144.zk.) 9

—57— Fernando eta apaiza, Príncipe de Viana. 14 (1980, 144.zk.) 9

—58— Fernando eta injinieroa, Príncipe de Viana. 14 (1980, 144.zk.) 9

—59— Fueroak kendu zituanari, Bertsolaria. 1 (1931, 9.zk.) 56

—60— Fueroak kendu zituanari, Eguna. 2 (1987, 185.zk.) 24

—61— Fueruak, La Euskaria. 3 (1908, 119.zk.) 1

—62— Fueruen gañian, Punto y hora de Euskal Herria. (1985, 389.zk.) 43 (Zat.)

—63— Fueruen gañian, Bertsolaria. 1 (1931, 2.zk.) 11

—64— Gabonetako oitura zer dan, Deia. 8 (1984, 2098.zk.) 16

—65— Galai bat etorri zait, Bertsolaria. 1 (1932, 22.zk.) 142

—66— Galai on bat, Bertsolaria. 1 (1931, 12.zk.) 67

—67— Gau ederrik juntatu bihar, Egin. 6 (1982, 1499.zk.) 16

—68— Gaude milla ta bederatzi eun, Bertsolaria. 1 (1931, 3.zk.) 15

—69— Gauza au nola dan deklaratzeko, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 157

—70— Gazte gazterik asi nintzan da, Aizu. 7 (1988, 65.zk.) 46

—71— Gazte gazterik asi nintzan da, Goiz-argi. 16 (1975, 273.zk.) 13

—72— Gazterik hasi nintzela eta, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 9

—73— Gernikako Arbolari, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 9

—74— Gernikako Arbolari, Egin. (1986, 2774.zk.) 24

—75— Gerra kontuan ni aritzea, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 150

—76— Gerra kontuan ni aritzea, Euzko Deya. 4 (1939, 162.zk.) 4

—77— Gizon hunek egin nahi dauzkit, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 67

—78— Gona laburrak jantzi, Aranzazu. (1971 ) 241

—79— Gu biok emen ikusi eta, Yakintza. 4 (1936, 20.zk.) 153

—80— Gure aurreko asaba zarrak, Agur. 4 (1973, 106.zk.) 5

—81— Gure aurreko asaba zarrak, Goiz-argi. 21 (1980, 488-489.zk.) 19

—82— Gure aurreko asaba zarrak, Euzkadi. (1980, 185.zk.) 25

—83— Gure aurreko guraso zarrak, Argia. 14 (1934, 686.zk.) 7

—84— Gure bertsua aitziagatik, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 2 (ZAt.?)

—85— Gure etxian asarre daude, Bidasoan. (1988, Irungo jaiak) 33

—86— Gure etxian asarre daude, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 18

—87— Gure fueroak, Bertsolaria. 1 (1931, 11.zk.) 66

—88— Gure herriko bikario jaunak, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 18

—89— Gure munduko bizimodua, Anaitasuna. (1973, 253.zk.) 4

—90— Gure munduko bizimodua, Goiz-argi. 15 (1974, 216.zk.) 3

—91— Gure tartian gauza bat dago, Goiz-argi. 15 (1974, 216.zk.) 3

—92— Gure txakurrari, Bertsolaria. 1 (1931, 9.zk.) 52

—93— Gure txakurrari, Eguna. 3 (1988, 223.zk.) 27

—94— Haruntzean Motrikun, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 18

—95— Hauche da lotsa, dutana hartu, Gure herria. 30 (1958, 2.zk.) 66

—96— Hauxen da lotsa eman didana, Aizu. 6 (1987, 61.zk.) 50

—97— Hauxen da lotsa eman didana, Punto y hora de Euskal Herria. (1983, 320.zk.) 50

—98— Hauxen da lotsa eman didana, Habe. (1983, 29.zk.) 29

—99— Hiru hogei ta hamabost urte, Anaitasuna. (1971, 209.zk.) 9

—100— Hogei ta bi urtetarako, Hots. 2 (1984, 10.zk.) 18-19

219 bertso/olerki       1 [2] [3]