inprimatu
Arrantzale bat niganatu da
Izenburua:
Arrantzale bat niganatu da
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1931
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
8.zk.
Orrialdea:
46

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Arrantzale bat niganatu da

 

Txirrita

 

 1

 

 Arrantzale bat niganatu da

 gizon prestuaren gisa,

 Ezkion dagon ausuntu ortaz

 kantak jarri albanitza;

 itzas gaņian omen darama

 bere munduko bizitza

 biyotzetikan maitatzen ditu,

 Jaungoikuak ta Eliza

 arren negarrak urrikalduta

 bayetz eman diyot itza.

 

 2

 

 Izugarrizko pasadizuak

 jaun orren diskit kontatu,

 oraņ pena det ez nituela

 paperian apuntatu,

 eziņ kontala jende nola zan

 Ezkiyo-mendiņ juntatu

 pobre ta aberatz danak nastuan,

 errezatu ta kantatu

 aurten bizirik gelditzen dana

 izan liteke kontentu.

 

 3

 

 Ama Birjiņa datorrian

 ikusten dute batzuak.

 berari beira gelditzen dira

 zabaldurikan besuak;

 gezurra dala kontari daude

 gaxto soberbiosuak,

 badirudite ardi leyala

 baten dabiltzan otsuak,

 eskarmentua sartu diye

 gure Jauna amorosuak.

 

 4

 

 Askotan ara juaten zerate

 sinismenikan gabiak,

 desanparatu nai dituzute

 Jesukristoren legiak,

 zuek desio dituzutenak

 ez dira askoz obiak,

 modu'orretan bajatutzia

 ez du merezi fediak,

 milagro on bat egingo digu

 zeru lurraren jabiak.

 

 5

 

 Nik sinisten det Jesus dagoela

 Altueneko graduan

 ta Ezkioko kontuak ere

 kasik alako moduan

 ori txantxetan etorri danik

 ez iņor artu buruan

 Ama Birjiņak ikusi arren

 jende asko inguruan

 oyek ez dute apuratutzen

 geyago dago zeruan.

 

 6

 

 Ama Birjiņa askok ikusi

 Ezkioko larrian,

 jende franko juntatzen zayo

 iņoiz iņulabarrian

 ankak jartzeko tokirik iņork

 eziņ billatu larrian;

 Zumarragatik beraxiago,

 Ormaiztegitik urrian,

 Andua deitzen zayon tokiyaz

 Santa Luziko aurrian.

 

 7

 

 Oraindik ere, enpeņatzenda

 gu salbatzeko lanakiņ,

 sinistamen bat egiyazkua

 jarri nai luke danakiņ

 bire txarretan gabiltzalako

 sentimentu ta penakiņ

 gaxto guziyak gonbertitzera

 bere ejenplo onakiņ,

 gaurko eguneko batzuek baņo

 luziagoko gonakiņ.

 

 8

 

 Orren semiak ez balu egiņ

 amoriyozko bixita,

 gaur oraindikan egongo ziran

 zeruko atiak itxita,

 zenbaitek gogor egiten digu

 ori esaten asita,

 guk ez dizugu sinistatuko

 ez genduan ikusita,

 orrelakuak egon litezke

 beren animaz etzita.

 

 9

 

 Amak badaki zerengatik zan

 Jesukristoren bixita,

 nola jakintzun ez da, egongo

 berak egin ta azita

 kulparik gabe eman ziyoten

 zenbait kolpe itxusi ta

 biyotz erdibi egin liteke

 arren planta ikusita.

 Kalbariyoko mendiyan illtzan

 gurutze batian josita.

 

 10

 

 Jesus'en Ama maitagarriya,

 Aingeruen Erregiņa,

 zeruan sartu obegenduke

 inpernuan erre baņa,

 gauzori guri adierazten

 bazabiltza alegiņa,

 bera jetxita, negar egiņaz,

 ain dezu jeniyo fiņa,

 guziyak ongi konbertitutzen

 badaukazu zer egiņa.

 

 11

 

 Espaņi ontan bizi izanaiz

 iņoizka juanaz Frantzia,

 ni neonire zabarkeriyan

 urtia franko pasia,

 gorputza ala dakillenian

 animak daukan trantzia,

 gazte denborak aldegiņ ziran

 allegatu zait zartzia

 ondunitzan da esperatzen det

 zeruetara sartzia.

 

 12

 

 Urtian beingo konpesiyuan

 zabartutzia neguan

 Donostiyako Jesuitetan

 izandu nitsun lenguan,

 beldur beldurrak arrimatu naiz

 "Padre" zar baten onduan;

 galdetu ziran zer estadutan

 ibilli nitzan munduan

 bi "aguriak" ordu, erdibat

 gustora pasa genduan.

 


inprimatu