inprimatu
Bartolo ta Mari Iñasi'ren pasadizuak
Izenburua:
Bartolo ta Mari Iñasi'ren pasadizuak
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1931
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
5.zk.
Orrialdea:
28

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Bartolo ta Mari Iñasi'ren pasadizuak

 

Txirrita

 

 1

 

 -Jaungoikuak egun on

 dizuela, Ma'Iñasi,

 ¿zer zabiltza zu emen

 makilla ta guzi?

 -Ardi kontu, Bartolo,

 nai banazu ikusi,

 beste ofiziyorik

 ez nuan ikusi.

 

 2

 

 -Ez aldezu artu biar,

 Ma'Iñasi, gizonik?

 bizi modu obia

 jarriko dizut nik.

 -Ez daukat dirurik

 eta ondasunik,

 ez det uste, Bartolo,

 zuk naiko nazunik.

 

 3

 

 -Zu egonagatikan

 arlote ta pobre 

 zerbait aberets baño

 neretzako obe;

 atoz, zauden bezela,

 xentimorik gabe

 ta zu egingo zera

 nere gauzen jabe.

 

 4

 

 -Ni izan agatikan

 etxe pobrekua,

 badakizu naizela

 biyotz noblekua,

 beste batzuek baño

 konduta obekua,

 zirri bat iñork

 egin gabekua.

 

 5

 

 -Berrogeita biña urte

 zaizkigu kunplitu,

 iya bada garaya

 nai bada muitu,

 berel berelakuan

 etzera kupitu,

 jainkuak bestek eztu

 nik ainbat sufritu.

 

 6

 

 Arreba monja juantzait,

 ¡au da desgraziya!

 fameliyan dadukat

 indar eskasiya,

 orañ ipintzen dizut

 komenientziya

 zuria izateko

 nik dudan guziya.

 

 7

 

 Iru bei ta ogei ollo,

 zakurra ta astua,

 lau katu eta bi auntz,

 ¡zer bizi poztua!

 morroi bat artuko det

 pulamentuzkua,

 ez dago sayatzeko

 paraje gaxtua.

 

 8

 

 Etxia neria det,

 baditut bi txerri,

 baita mendiyan ere

 berrogei bat ardi,

 pobria izan arren

 azaltzen naiz argi,

 zor artzekuak kito,

 kontuetan garbi.

 

 9

 

 Bi aizpa bizi giñan,

 aita eta ama,

 bestiak gobernatzen

 nik bakarrik lana,

 ayentzat justu justu

 sortzen nuen dana,

 irabazi orduko

 aurretikan jana.

 

 10

 

 Aste batian illak

 aita eta ama,

 ta aizpa "reumak" artu

 ura gure lana

 izeba batek artu

 zuan beregana,

 zerbait biar zanian

 beti neregana.

 

 11

 

 Sokorritutzen nuen

 onradamentian,

 negar egiten zuen

 begiyak betian,

 orañ bi illabete

 sartu zan lurpian

 galanki sufrituta

 amarbat urtian.

 

 12

 

 Ez bagera sayatzen

 ez dago gauzonik,

 ez dezu adituko

 alperra naizenik

 egiñala guziya

 egingo dizut nik

 nere partetik ezta

 galduko gizonik.

 

 13

 

 Bartolo arkitzen zan

 estadu motxian

 iñor emakumerik

 etzaukan etxian,

 dudan ibilli gabe

 denbora luzian

 illabete baño len

 esposatu zian.

 

 14

 

 Orra pasadizuak

 guk adierazi,

 sayatzen danak eztu

 burlarik merezi;

 orañ egin biagu

 lengo penak utzi,

 alkar istimatuaz

 ondo ondo bizi.

 


inprimatu