inprimatu
Fueruen gaņian
Izenburua:
Fueruen gaņian
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1931
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
2.zk.
Orrialdea:
11

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Fueruen gaņian

 

Txirrita

 

 1

 

 Orain bi milla urte igaru

 bezela ziran asiyak

 Erromatarrak berendunairik

 gure zazpi probintziyak;

 garai artako abarka dunak

 ziran jeniyoa biziyak;

 baziran penaz amildu eta

 beren ezurrak autsiyak,

 lastimosuak izandu ziran

 ayen orduko antsiyak.

 

 2

 

 Denbora artako gerrero zarrak

 ziran gizon onraduak,

 aziyuetan irabazita

 jazten zituzten graduak,

 irurogeita lau urtekuak.

 bazebiltzan soldaduak,

 orain bezela etzuen iņor

 engaņatutzen diruak,

 Legobide ta Osabal ziran

 Kantabriako buruak.

 

 3

 

 Aitona oyek zer pensatu zuten

 azkeneko eriyotzian

 ezgenduela jakiņ izandu

 pena daukat biyotzian;

 arrats guziyan otsae guardiyan,

 egunaz erdi gosian,

 zenbait nai gabe sufritu zuten

 Erniyoko gurutzian,

 ayen orduko ereziyuak

 ederrak izango ziran.

 

 4

 

 Gure izeben amen amonen

 osaben aiten aitonak

 emen Fueruak defenditutzen

 ibillitako gizonak,

 bertan batalla irabazi ta

 gero Erromara juanak,

 Otabiande galdu zituen

 bere erriko lagunak,

 aundi gaistuak diran tokiyan

 pagatzendu txiki onak.

 

 5

 

 Arrosa baņo zabalagoko

 gure zazpi probiniziyak

 baratza eder bat bezela zeuden

 guziyak lorez jantziyak,

 lau Espaņiyan morroi gaudenak

 iru an ditu Frantziyak,

 gizon gaisto bat dala mediyo

 ondatu giņan guziyak,

 beste munduban ikusten badet

 eman biazkat graziyak.

 

 6

 

 Persegituak izandu gera

 juandan zenbait urtian,

 asko zabiltzan agindu nairik

 Kantabriako partian,

 mantxa gabeko lore ederrak

 eztalirikan lau pian

 errespetua guardatzen zuten

 Lartau ementzan artian,

 oraindikan ere denbora dago

 berriro saya gaitian.

 

 7

 

 Geren sallari segi zayogun

 ez bestetara mugitu,

 motiborikan asko badaukat

 ongi esanai banitu,

 ni engaņatzen ez baldin banaiz

 Euskal-erriyak baditu

 Kantabriaren izenik ere

 nai ez dutenak aditu,

 zazpi senede aita batenak

 egin gerade unitu.

 

 8

 

 Zazpi senide aita batenak

 danak euskaldun garbiyak,

 Tubal zarraren artaldedikan

 banatutako ardiyak,

 diran aitona nungua zuten

 ez dakitenak erdiyak,

 utzi ditzagun bide illunak

 billa ditzagun argiyak,

 beti betiko bere izena

 izan dezan Kantabriyak.

 

 9

 

 Beren idea beste gauzarik

 ez daukatenak buruan,

 gaurko egunian alako asko

 baditugu inguruan,

 esaten tzaye Kantakria onek

 bere jabia nor duan

 kontra egiten asten zaizkigu

 setosuaren moduan,

 geren anayak ez ditugula

 esan genetzake orduan.

 

 10

 

 Baldiņ egiyaz egiņa bada

 aurreko zorren papera,

 zazpi probintzi euskerazkuak

 Kantabriatarrak gera

 nere biyotzak daukan asmua

 beti dijuan pakera,

 bide askotatik martxa zuzenik

 ezin gentzauke atera,

 onena zein dan ongi neurtuta

 bildu gaitezen batera.

 

 11

 

 Zazpi senide aita batenak.

 egotia onen triste

 fortunatu da desgrazi batez,

 baņo ez genduan uste

 maitatzen dute etorri dana

 besteren gauzaren eske

 egunen batez aserre samar

 ikusi biar gaituzte,

 jakin dezaten bagerala gu

 izena degun ainbeste.

 

 12

 

 Mundu onetan ezin bizi ta

 ez degu juan nai bestera,

 gezurra esanda ez dago andik

 etorritzerik ostera,

 arrazoi gabe eman ziguten

 lege kontrako jazkera,

 gaņera berriz kontrari daude

 galduko dala ez eskera,

 gogor egiten ezpazayote

 oyentzat aņa ez gera.

 

 13

 

 Kolka txarraren azpiyan dauden

 txito urri kalgarriyak,

 amarretatik bost iltzen dira ta

 beste bostak elbarriyak,

 pisti gaistuen bildurrez beti

 gora begira jarriyak,

 indar gutxiko gorputzak eta

 suspiriyuak berriyak

 kastigu onen mendian bizi

 gera gaur Euuskal-erriyak.

 


inprimatu