inprimatu
Galai bat etorri zait
Izenburua:
Galai bat etorri zait
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
22.zk.
Orrialdea:
142

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Galai bat etorri zait

 

Txirrita

 

 1

 

 Galai bat etorri zait

 prestubaren gisa

 bertso berri batzuek

 para albanitza

 arrazoyaren bidez

 nai duela mintza

 sayatuko nitzala

 eman niyon itza.

 

 2

 

 Aita bati bezela

 esan dizkit itz bi

 oien despreziyuak

 goguan daukazki

 kontrariyo pranko

 izandu du noski

 tontua izan balitz

 etzeguen gaizki.

 

 3

 

 Dama gazte eder bat

 ain gustagarriya

 berez naparra zan da

 ununtz etorriya

 benta polit batian

 serbitzen jarriya

 eta Astiarraga

 deitzen da erriya.

 

 4

 

 Dizdiz egiten zuen

 izar baten gisa

 biartu nua eta

 eman zian itza

 esanaz beste danak

 alperrik dabilltza

 zuk dadukazu nere

 zarrallaren giltza.

 

 5

 

 Etxian da kanpuan

 tabernan t'elizan

 bi urtez zaitu zaitut

 zu nola zabiltzan

 beste aitzakiyarik

 ez dezu deus izan

 piska bat mudakorra

 gaur askoren gisan.

 

 6

 

 Lenengo erromeriya

 Astigarragan zan

 beste mutill batekin

 auntzian juantzan

 alkar billatu degu

 beriala plazan

 beste sobranti ori

 an zebillen saltsan.

 

 7

 

 Bentako tabernatik

 lenengo auzua

 an eztu mutill batek

 jeniyo gozua,

 biyotz gogorrekua

 t'eskandalosua,

 arretxek tira ziyon

 neskari basua.

 

 8

 

 Ze pikardi izan zan

 nua esatera,

 autzi ziran basua

 ta iru platera,

 neskatxa erne zegon

 makurtu zain bera

 gaxua justutikan

 eskapatu zera.

 

 9

 

 Ori da izatia

 jeniyo torpia

 mostradorian tira

 zeniyon kolpia

 arrek deitu baziņo

 biardan tokia

 seguru zan luzaro

 preso egotia

 

 10

 

 Beste bat auzokua

 sujeto zuzena

 ni ill biar nauela

 askotan esana

 neskatx orren nobiyo

 lenago izana

 arrua ta koraje

 gutxiko gizona.

 

 11

 

 Bentako iturriyan

 illunabar baten

 neskatx ori ikusi det

 aspaldiko partez

 izketan egon giņan

 biyak borondatez

 ez degu ezer esan

 iņorentzat kaltez.

 

 12

 

 Bire bastar batian

 an zegon gordia

 makilla motz batekiņ,

 aiņ zan kobardia,

 buruan jota kendu

 nai zian kordia

 neoni ere lotan

 ez negon ordia

 

 13

 

 Itza eman bazizun

 orri egin kaso

 ez neri kulpa gabe

 makillarik jaso,

 nola izandu geran

 lagun eta auzo,

 barkatzen dizut baņo

 gaizki dago oso.

 

 14

 

 Beti guri segika

 baserri ta kale,

 beste lagun batzuek

 bazituen alde

 bi kolpe eman diskat

 ukabillaz dale

 andik aurrera etzan

 okasiyo zale.

 

 15

 

 Ni baņo larriyago

 ezkontzeko bera

 zorrotz galdetu ziran

 noiz egiņgo gera

 oraindik lazu ortan

 eznua sartzera

 nai dezun martxa artu

 presaka bazera

 

 16

 

 Orra Migel Altunak

 aunditxua lertu

 ojala izar ori

 ez balitz agertu,

 ba ezpada ez nitzan

 aurreregi sartu,

 oraindik libre dago

 nai dubenak artu.

 


inprimatu