inprimatu
Bi gauzik onenak, zer ote diran?
Izenburua:
Bi gauzik onenak, zer ote diran?
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
16.zk.
Orrialdea:
106

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Bi gauzik onenak, zer ote diran?

 

Txirrita

 

 1

 

 Santo Tomasetan Donostiyara

 juan naiz betiko moduan

 ni bezelako baserritarrak

 asko ziran inguruan

 nere lagun bat an billatu det

 moza nagusi onduan

 tabernan sartu ote zurrut bi

 eran ditugun orduan

 sekulan artzen eztan seta bat

 onlaxe artu genduan.

 

 2

 

 -Beste lan gabe etorriya nak

 juntatziatik irekiņ

 oraindik lengo jeniyo zarrak

 omen zauzkiyak nerekin,

 iņondik ere legerik balitz

 kontu bat nikek jakiņ

 mundu ontan bi gauzik onenak

 zer ote diran, Serafiņ?

 osasuna eta dirua

 artuko nizkikek, Juakin.

 

 3

 

 -Jesus! Serafiņ, ori dek ire

 itz egiteko modua

 onez onian esaten diyat

 aiņ aiz gizon onradua,

 urtiak ere juan zaizkik eta

 nastuba daukak buruba

 konfian dek gauzik onena

 fiņa eta seguruba

 artatik asko daukan gizonak

 zertarako dik diruba?

 

 4

 

 -Konfiantzakiņ gauza karrayo

 baldin baziņa asiko

 saltzen daudenak ez luke asko

 zurekiņ irabaziko,

 ori da gauza baliyosua

 baņa denbora gutxiko

 urte askuan ala ibiltzen

 ez lizuteke utziko.

 

 5

 

 -Baņa, Serafin, xinista zazu

 profeta zarren esana,

 jakintsunaren arrazoyetan

 izan zaitia etzana

 beraz diruba berozi dezu

 asko gustatzen zaitzuna

 bata bestia istimatzia

 munduan zeņen gauz ona

 lapurrak ere oz dute iltzen

 konpiantzako gizona.

 

 6

 

 -Nekatu gabe jan biar badu

 diru gabeko gizonak

 laxter akabo konfiantza ta

 aren amigotasunak

 xinistatuta bizi gaitezen

 guraso zarren esanak,

 oraņ bajuban asko dabiltza

 lenago altu izanak

 konfiantzaren faltarik ez du

 diru askoko gizonak.

 

 7

 

 -Konfiantza da gizonarentzat

 oso gauza egokiya

 diruba baņo obiagotzat

 jakintsunak edukiya

 daukan guziyak emango diyo

 erariya edo jakiya

 kuidado gabe ari liteke

 kendu artian plakiya

 baitare beste zer nai gauza ta

 lo ogiteko tokiya.

 

 8

 

 -Gazte denboran aldegin ziran

 allegatu zait zartzia,

 argatik nai dot ezdakitenek

 abertentziya jartzia

 pobriak laundu nekatu gabe

 bizi modua sartzia

 edo bestela prezisua du

 etxe askotan sartzia

 beņ eman eta lotsa biar du

 berriz ara otortzia.

 

 9

 

 -Anaya batek bere arrebari

 baso bat sagardo ekatzu,

 erantzun ziyon an dauka giltza,

 juanda zedorrek arzazu

 bai ta iru ta lau ta bost ere

 komeni baldiņ bazazu

 zu zaitutzera guazela gu

 iruritzen alzaizu?

 ortik naikua berdindutzian

 gora iyo ta janzazu.

 

 10

 

 -Amaika biar juan gera, Juakiņ,

 periya ikusitzera

 ta berriz ere desio nuke

 lagun maitien antzera,

 anaya baten puestora zuaz

 bei esne dun bat artzera

 konfiantzak zer esanai duen

 ongi fijatzen bazera

 emango dizu gustora baņo

 zorretan zuaz etxera.

 

 11

 

 -Atzo juan nitzan dirurik gabe

 zekor erdi bat artzera

 arakiņ zarrak eta andriak

 etzuten egiņ atzera

 izketan ere tratatu naute

 obispo baten antzera:

 gure morroyak eramango du

 zu bizizeran etxera,

 kuidado gabe janzazu lasai

 gizon gaixtua etzera.

 

 12

 

 Konfiantzaren alde izketan

 jarduten dira batzubak

 artzen duenak berak askotan

 ipiņtzen ditu plazuak

 ola denbora datorrenian

 eztutzen dira lazuak

 berriz bertara etorri biar

 luzaturikan besuak

 dirubak eta errezibuak

 bukatzen ditu bertsuak.

 


inprimatu