inprimatu egileen aurkibidea
Elizondo, Jose
 
Izena:  Elizondo, Jose

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
66  bertso/olerki      
 

—1— "Adur" ibaitik Malatoraño, Tierra Vasca. 1 (1933, 31.zk.) 4

—2— "Endo", Euskal-Esnalea. 1 (1911, 20-21.zk.) 261-267

—3— "Irargia", Tierra Vasca. 1 (1933, 70.zk.) 4

—4— "Irargia", La Vasconia - La Baskonia. 27 (1920, 955.zk.) 298

—5— Abenda ta aberria, Tierra Vasca. 1 (1933, 55.zk.) 4

—6— Aberri maitia!, Baserritarra. 6 (1909, 117.zk.) 2

—7— Aberri maitia!, Baserritarra. 6 (1909, 118.zk.) 2

—8— Aizkorri'ri (Amalauduna), Gipuzkoarra. 5 (1911, 226.zk.) 4

—9— Alkate berriya, Argia'ren egutegia. 14 (1935 ) 165-167

—10— Alkate berriya, Argia. 2 (1922, 53.zk.) 1

—11— Alkate berriya, Tierra Vasca. 1 (1933, 53.zk.) 4

—12— Ama!, Celedón. (1980, 62.zk.) [63]

—13— Amaren obiyan, Euskal-Erria. 69 (1913 ) 179-182

—14— Artzayaren amesa, Euskal-Erria. 67 (1912 ) 254

—15— Bereziko lorea, Gipuzkoarra. 3 (1909, 129.zk.) 4

—16— Berriketak eta abar, Tierra Vasca. 1 (1933, 27.zk.) 6

—17— Betiko uda, Escualduna.(Eskualduna). 25 (1911, 1266.zk.) 4

—18— Chirrixkal arrua, Euskal-Erria. 68 (1913 ) 21

—19— Choriñuen ama, Euskal-Erria. 71 (1914 ) 168-169

—20— Deba'ri, Tierra Vasca. 1 (1933, 31.zk.) 4

—21— Deba'ri, Argia. 3 (1923, 111.zk.) 1

—22— Ekaitza, Euskal-Erria. 71 (1914 ) 378-379

—23— Ernadaren tarantzia, Euzko Deya. 2 (1937, 78.zk.) 3

—24— Euskaldunak gora bitez, Tierra Vasca. 1 (1933, 31.zk.) 4

—25— Euskera. Zaude zere orubean, Euskal-Esnalea. 18 (1928, 289-290.zk.) 4-7

—26— Euzkera, Tierra Vasca. 1 (1933, 82.zk.) 4

—27— Ezkutukoa, Euskal-Erria. 73 (1915 ) 405-306

—28— Gaudalupe'ko Amabirjiñari. Zeruko argiya, Euskal-Esnalea. 15 (1925, 261.zk.) 163-164

—29— Igandea, La Vasconia - La Baskonia. 37 (1930, 1322.zk.) 406

—30— Igandea, Tierra Vasca. 1 (1933, 78.zk.) 7

—31— Ioalda, Tierra Vasca. 1 (1933, 46.zk.) 4

—32— Iparragirre'ri, La Vasconia - La Baskonia. 38 (1930, 1334.zk.) 24

—33— Iparragirre'ri, Argia. 1 (1921, 5.zk.) 1

—34— Jesus kurutzekoari, Tierra Vasca. 1 (1933, 83.zk.) 4

—35— Jesus kurutzekoari, Euskal-Esnalea. 2 (1912, 32.zk.) 97-98

—36— Joaira, Euskal-Erria. 76 (1917 ) 163-164

—37— Judasen laztana, Tierra Vasca. 1 (1933, 83.zk.) 4

—38— Lagun maite bati, Tierra Vasca. 1 (1933, 61.zk.) 4

—39— Landarien dema, Euskal-Erria. 70 (1914 ) 207-209

—40— Malen ta Zenon, Tierra Vasca. 1 (1933, 79.zk.) 4

—41— Mendiko pakea, Tierra Vasca. 1 (1933, 83.zk.) 4

—42— Mendiko pakea edo baserritar bat uriyan, Euskal-Erria. 68 (1913 ) 504-506

—43— Migel Salaberria'ri. Zorion bedizu, Euskal-Erria. 72 (1915 ) 409

—44— Nere ama!, La Vasconia - La Baskonia. 8 (1901, 264.zk.) 145

—45— Nere ama!, Euskal-Erria. 65 (1911 ) 589-591

—46— Nere gogoa, Euskal-Erria. (1911 ) 567-568

—47— Nere zerua, Tierra Vasca. 1 (1933, 43.zk.) 6

—48— Obian, Tierra Vasca. 1 (1933, 53.zk.) 4

—49— Oroipenagatik, Euskal-Erria. 66 (1912 ) 168 (Zat.)

—50— Pichichi, Euskal-Erria. 72 (1915 ) 570

—51— Seaska maitagarriya, Tierra Vasca. 1 (1933, 58.zk.) 4

—52— Seaska maitagarriya, Euskal-Erria. 70 (1914 ) 17-18

—53— Serafin Baroja-ri. Otoi-arrena, Euskal-Erria. 67 (1912 ) 67

—54— Txoriñoen ama, Tierra Vasca. 1 (1933, 16.zk.) 4

—55— Uda berriko goiz baten, Ibaizabal. 1 (1902, 17.zk.) 1

—56— Udaberri, Tierra Vasca. 1 (1933, 67.zk.) 4

—57— Udaberri, Euskal-Esnalea. 18 (1928, 293.zk.) 78-80

—58— Udaberria, Euskal-Erria. 67 (1912 ) 161

—59— Udaberrian, Tierra Vasca. 1 (1933, 73.zk.) 4

—60— Udaberriko goiz bat, Escualduna.(Eskualduna). 23 (1909, 1160.zk.) 2

—61— Udaberriko goiz bat, Gipuzkoarra. 3 (1909, 110.zk.) 3

—62— Usoa, Aranzazu. 8 (1928, 82.zk.) 91

—63— Usoa, Tierra Vasca. 1 (1933, 45.zk.) 4

—64— Usoa, La Vasconia - La Baskonia. 34 (1927, 1209.zk.) 326

—65— Usoa, Euskal-Esnalea. 2 (1912, 34.zk.) 125-126

—66— Zerura bedi, Euskal-Erria. 63 (1910 ) 80

66 bertso/olerki