inprimatu egileen aurkibidea
Zubigar (Garbizu, Juan)
 
Izena:  Garbizu, Juan

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
149  bertso/olerki       1 [2] 
 

—1— "E." idazle argiari eskerrikasko, Argia. 6 (1926, 252.zk.) 1

—2— "Iturrixar"-i, Euzkadi. 8 (1920, 2759.zk.) 1

—3— "Satarka" olerkaria, Argia. 2 (1922, 57.zk.) 1

—4— "Tene"-ri, Euzkadi. 11 (1923, 3327.zk.) 6

—5— Aberriyarren, Euzkadi. 7 (1919, 2393.zk.) 1

—6— Agur zuaitz ederra!, Argia. 3 (1923, 108.zk.) 1

—7— Agur, aiskide!, Argia. 4 (1924, 159.zk.) 1

—8— Aizea, Argia'ren egutegia. 9 (1930 ) 65-66

—9— Aizkorri ta itsasoa, Euskal-Esnalea. 21 (1931, 326.zk.) 30-34

—10— Aizkorri ta itsasoa, Euskalerriaren alde. 21 (1931 ) 30-34

—11— Aldi garratza, Argia. 9 (1929, 408.zk.) 2

—12— Alleluia!, Euzkadi. 15 (1927, 4631.zk.) 4

—13— Ama Aberrija, Euzkadi. 8 (1920, 2622.zk.) 6

—14— Ama, ni zuretzat!, Euzkadi. 9 (1921, 2927.zk., IX-28) 1

—15— Amari deika, Euzkadi. 18 (1930, 5385.zk.) 5

—16— Arantz ondoren eztia. (Nere biotzeko adizkide batentzat), Euzkadi. 14 (1926, 4423.zk.) 4

—17— Aritz agurgarriari, Aranzazu. 10 (1930, 105.zk.) 49

—18— Arrai tokia, Argia. 4 (1924, 169.zk.) 1

—19— Artzain kutunai, Euzkadi. 16 (1928, 5043.zk.) 8

—20— Au edertasuna!, Argia. 3 (1923, 116.zk.) 1

—21— Azilla, Aranzazu. 9 (1929, 102.zk.) 344

—22— Azke utzi. Nere semetxo kutun Jon'i, Argia. 6 (1926, 293.zk.) 1

—23— Berdintza, Zeruko Argia. 9 (1927, 105.zk.) 138

—24— Berpizkundea, Argia. 3 (1923, 103.zk.) 3

—25— Beti elizkoi. Iesus jaio berriari, Argia. 5 (1925, 194.zk.) 1

—26— Betiko lotan, Euskal-Esnalea. 17 (1927, 279.zk.) 64-68

—27— Bide-ertzeko gurutzea, Zeruko Argia. 10 (1928, 112.zk.) 252

—28— Bide-ertzeko gurutzea, Argia. 8 (1928, 361.zk.) 5

—29— Bularraren gozoa utzita laister, Argia. 10 (1930, 473.zk.) 1 (Zat.?)

—30— Dagonilla, Aranzazu. 9 (1929, 99.zk.) 236

—31— Donokiko Ama'ri, Argia. 5 (1925, 236.zk.) 1

—32— Eguarri, Euzkadi. 15 (1927, 4735.zk.) 1

—33— Ekaitza, Argia. 7 (1927, 300.zk.) 1

—34— Enara galdua!, Euzko Deya. [4] (1942, 100.zk.) 7

—35— Enara galdua!, Euzkadi. 14 (1926, 4367.zk.,X-21) 1

—36— Enara zauritua, Argia'ren egutegia. 8 (1929 ) 68-69

—37— Epaila, Aranzazu. 9 (1929, 94.zk.) 88

—38— Eriotza!, Argia. 6 (1926, 258.zk.) 1

—39— Errukarria, Argia. 6 (1926, 290.zk.) 1

—40— Eskale zarra, Euskal-Esnalea. 16 (1926, 268-269.zk.) 79-81

—41— Esnatu bada abertzaleak, Euzkadi. 7 (1919, 2478.zk.) 7

—42— Euskal egunean, Argia. 8 (1928, 388.zk.) 2

—43— Euskera arrobitzat, Gure herria. 4 (1924, 11.zk.) 668-670

—44— Eusko yatorrak kabian, Argia'ren egutegia. 10 (1931 ) 103-104

—45— Euzkadi loretan, Euzkadi. 8 (1920, 2573.zk.) 6

—46— Ez dedilla il, Euzkadi. 17 (1929, 5167.zk.) 4

—47— Ez dedilla il, Argia. 9 (1929, 422.zk.) 8

—48— Ezin poztu!, Euskal-Esnalea. 16 (1926, 275.zk.) 218-220

—49— Ezin poztu!, Euzkadi. 14 (1926, 4372.zk., X-27) 1

—50— Ezti-mordo gaņean, Zeruko Argia. 10 (1928, 116.zk.) 314-315

—51— Gain eder, Euzkadi. 14 (1926, 4379.zk., XI-4) 1

—52— Garagarrilla, Aranzazu. 9 (1929, 97.zk.) 178

—53— Gari tarteko oloa, Euzkadi. 16 (1928, 4888.zk.) 4

—54— Gau artan..., Euzkadi. 16 (1928, 5038.zk.) 4

—55— Gaxoa!, Zeruko Argia. 9 (1927, 98.zk.) 25

—56— Gernika'ko zuaitza'ri, Euskal-Esnalea. 16 (1926, 266.zk.) 27-29

—57— Gipuzkoa'ko erriak itxasoaren gain duten goibe edo altura, Argia. 3 (1923, 130.zk.) 1

—58— Gogape-zimikoa, Euzkadi. 18 (1930, 5441.zk.) 1

—59— Gogape-zimikoa, Zeruko Argia. 12 (1930, 135.zk.) 36

—60— Goi nabar zori goi nabarzori, Argia. 10 (1930, 470.zk.) 1

—61— Gu olloagoak, Argia. 2 (1922, 67.zk.) 1

—62— Hosanna Filio David, Euzkadi. 18 (1930, 5345.zk.) 5

—63— Hosanna Filio David, Aranzazu. 10 (1930, 104.zk.) 14

—64— Ibiltaldi gozoa, Argia. 8 (1928, 380.zk.) 1

—65— Igaropidea, Euskal-Esnalea. 17 (1927, 282.zk.) 137-138

—66— Igaropidea, La Vasconia - La Baskonia. 37 (1929, 1302.zk.) 70

—67— Ikasi, Zeruko Argia. 10 (1928, 115.zk.) 286

—68— Ikasi. (Nere alabatxo maite Miren-Arantzazu'ri), Euzkadi. 18 (1930, 5445.zk.) 1

—69— Ilbeltza, Aranzazu. 9 (1929, 92.zk.) 26

—70— Illargi beteko gauean, Euzkadi. 15 (1927, 4598.zk.) 1

—71— Irailla, Aranzazu. 9 (1929, 100.zk.) 280

—72— Irakurgai txarak, Argia. 6 (1926, 275.zk.) 1

—73— Iturri agorra, Argia. 9 (1929, 440.zk.) 2

—74— Izoztutako biotz ergelak, Argia. 4 (1924, 179.zk.) 1

—75— Jaiki, Argia. 2 (1922, 74.zk.) 3

—76— Jesus'en jaiotza, Argia. 1 (1921, 36.zk.) 1

—77— Jorrailla, Aranzazu. 9 (1929, 95.zk.) 120

—78— Kaiol utsa!, La Vasconia - La Baskonia. 38 (1931, 1349.zk.) 262

—79— Kaiol utsa!, Zeruko Argia. 10 (1928, 110.zk.) 212

—80— Kaiol utsa!, Euzkadi. 18 (1930, 5446.zk.) 1

—81— Laborantzari ihesi, Euzkadi. 16 (1928, 4943.zk.) 4

—82— Larrabeiti Ustakiri, Euzkadi. 16 (1928, 5037.zk.) 6

—83— Laztasun guria, Euzkadi. 14 (1926, 4358.zk., X-10) 1

—84— Laztasun guria, Euzko Deya. [4] (1942, 102.zk.) 4

—85— Laztasun guria, Zeruko Argia. 9 (1927, 106.zk.) 151

—86— Lenago joan dan uri badator, Argia. 10 (1930, 470.zk.) 1

—87— Lengoak juan ziran, oroitu!, Argia. 4 (1924, 192.zk.) 1

—88— Lili gaxoa!, Argia. 5 (1925, 238.zk.) 1

—89— Lili gaxoa!, La Vasconia - La Baskonia. 33 (1926, 1167.zk.) 232

—90— Lili-sorta, Euzkadi. 16 (1928, 4894.zk.) 6

—91— Lili-sorta, Argia. 8 (1928, 377.zk.) 1

—92— Lo artze gozoa, Zeruko Argia. 10 (1928, 120.zk.) 373

—93— Lo artze gozoa, Aranzazu. 8 (1928, 212.zk.) 212

—94— Lotazilla, Aranzazu. 9 (1929, 103.zk.) 370

—95— Lurgin samurrean sotill dagoan, Argia. 11 (1931, 517.zk.) 1

—96— Maite Jainkoa, Argia. 6 (1926, 266.zk.) 1

—97— Maite det ama, Euzkadi. 11 (1923, 3334.zk.) 6

—98— Marruecos'ko euzko idazliei, Euzkadi. 9 (1921, 2962.zk.) 3

—99— Negargarria!, Argia. 2 (1922, 69.zk.) 1

—100— Negarrez daukat biotza!, Gure herria. 4 (1924, 12.zk.) 764-766

149 bertso/olerki       1 [2]