inprimatu egileen aurkibidea
Mujika, Tene (Mujika, Robustiana)
 
Izena:  Mujika, Robustiana

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
118  bertso/olerki       1 [2] 
 

—1— "Ama" olerkia, Euskera. (1981, -2) 669-670

—2— Aberkoyak, Euzko Deya. 1 (1916, 12.zk.) 7

—3— Agur Euzkadi!, Euzkadi. 5 (1917, 1592.zk.) 9

—4— Aitona, Euzkadi. 4 (1916, 1221.zk.) 1

—5— Aitona, Euzkadi. 4 (1916, 1142.zk.) 1

—6— Aizkora-jokua, Euzkadi. 5 (1917, 1509.zk.) 1

—7— Ama, Gure herria. 3 (1923, 9.zk.) 576

—8— Ama, Jaungoiko-zale. 12 (1923, 224.zk.) 191-192 (Zat.)

—9— Ama, Argia. 3 (1923, 121.zk.) 1

—10— Amairik ez!, Euzko Deya. 2 (1917, 30.zk.) 3

—11— Amari, Euzko Deya. 4 (1919, 79.zk.) 5

—12— Amari, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 125.zk.) 107

—13— Amari, Laurak bat. (1921, Ab.) 67

—14— Amona, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 39

—15— Amonaren poza, Euzkadi. 10 (1922, 3020.zk.) 1

—16— Arno'ko kurutza, Argia'ren egutegia. 14 (1935 ) 165-167

—17— Arno'ko kurutza, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 41 (Zat.)

—18— Arrantsalien abestia, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 37

—19— Arrantzaliaren abestia, Euzkadi. 7 (1919, 2419.zk.) 1

—20— Arrantzaliaren otoya, Euzko Deya. (1923 ) 115-116

—21— Arrantzaliaren otoya, Euzkadi. 8 (1920, 2561.zk.) 1

—22— Arren, lore ederra!, Euzko Deya. 2 (1917, 29.zk.) 6

—23— Astoa eta azeria. (Ipuya), Euzko Deya. 3 (1918, 61.zk.) 4

—24— Atsekabea, Euzkadi. 4 (1916, 1158.zk.) 8

—25— Aurtxuaren irriparria, La Vasconia - La Baskonia. 35 (1928, 1241.zk.) 260

—26— Aurtxuaren irriparria, Euzkadi. 5 (1917, 1748.zk.) 1

—27— Azken agurra, Euzko Deya. 4 (1919, 70.zk.) 6

—28— Azken agurra, Laurak bat. (1921, Urr.) 42

—29— Basatxonua, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 129-130.zk.) 141

—30— Baselizako Ama Neketsua, Argia'ren egutegia. 5 (1926 ) 81-83

—31— Baserriko jauparia, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 132.zk.) 158

—32— Begijen omenez, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1966 ) 181

—33— Begiyak zitun bezin beltza zan, Euzkadi. 11 (1923, 3321.zk.) 5 (Zat.?)

—34— Bekaitz gaiztoa!, Euzko Deya. 2 (1917, 39.zk.) 5

—35— Belen'en, Jaungoiko-zale. 8 (1919, 136.zk.) 188

—36— Berrerosliaren oņetan, Euzko Deya. 3 (1918, 48.zk.) 6

—37— Biotza, maitekor, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 40

—38— Biotza, maitekor, Euzkadi. 7 (1919, 2185.zk.) 1

—39— Biyotz-beraz, Euzko Deya. 2 (1917, 33.zk.) 6

—40— Eder-ederrenari, Jaungoiko-zale. 13 (1924, 232.zk.) 85

—41— Egabera gaxua!, Euzko Deya. 2 (1917, 25.zk.) 4

—42— Zorrilla, Jose Egaka ta igeska, Zeruko Argia. (1967, 233.zk.) 12 (Eusk.: Tene)

—43— Egiyaren bildur. (Ipuya), Euzko Deya. 4 (1919, 68.zk.) 4

—44— Elurtza, Euzko Deya. 3 (1918, 43.zk.) 5

—45— Enaratxua!, Euzko Deya. 3 (1918, 58.zk.) 3

—46— Ene mendi maittiak!, Euzko Deya. 1 (1916, 16.zk.) 7

—47— Ereserkia, Jaungoiko-zale. 20 (1931, 400.zk.) 197

—48— Euzki-eguna, Euzko Deya. 4 (1919, 72.zk.) 2

—49— Euzkia gorri, geldi-geldika, Jesus'sen Biotzaren Deya. (1966 ) 121-123

—50— Ez txarra!..., Euzko Deya. 2 (1917, 24.zk.) 3

—51— Galdea eta erantzuna, Euzkadi. 10 (1922, 3085.zk.) 1

—52— Gogo-negarra, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 41 (Zat.)

—53— Gogo-negarra, Euzkadi. 7 (1919, 2171.zk.) 1

—54— Goruntz begira, Euzkadi. 7 (1919, 2225.zk.) 1

—55— Gotzontzuaren musua, Euzkadi. 6 (1918, 1955.zk.) 1

—56— Ikazkin lilluratuarena, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 37

—57— Iltegian, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 39

—58— Iltegian, Euzkadi. 8 (1920, 2762.zk.) 1

—59— Iņude legorra, Euzkadi. 4 (1916, 1155.zk.) 8

—60— Iraun beti!, Euzko Deya. 1 (1916, 18.zk.) 3

—61— Itxaropena, Euzko Deya. 1 (1916, 14.zk.) 8

—62— Itziar bidean..., Jesus'sen Biotzaren Deya. (1967 ) 63

—63— Joseba Deunari, Euzkadi. 8 (1920, 2572.zk.) 1

—64— Josu Aurrari, Euzko Deya. 2 (1917, 21.zk.) 3

—65— Josu-Biotza'ri. Maitasun-ala, Euzkadi. 8 (1920, 2639.zk.) 1

—66— Juan zaigu..., Euzkadi. 7 (1919, 2430.zk.) 1

—67— Kardantxoloa eta Ormatxoria. (Ipuya), Euzko Deya. 3 (1918, 62.zk.) 3

—68— Larrebeya. (Ipuya), Euzko Deya. 3 (1918, 60.zk.) 5

—69— Leiotik neretzat aurrez aurre beti, Euskerazaintza. (1988, 3.zk.) 22

—70— Lenbiziko arantzalilla, Euzko Deya. 2 (1917, 28.zk.) 6

—71— Leyotik, Argia. 5 (1925, 232.zk.) 1

—72— Lo gozoa, Euzko Deya. 1 (1916, 17.zk.) 4-5

—73— Maintoni'ri, Euzko Deya. 2 (1917, 22.zk.) 6

—74— Maitale ituna, Euzko Deya. (1923 ) 41

—75— Maitasuna, Aberri. 2 (1917, 22.zk.) 3

—76— Maitearen nekea, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 143.zk.) 56

—77— Maitta zazu..., Euzko Deya. 2 (1917, 32.zk.) 3

—78— Mariņel zarra, Euzkadi. 5 (1917, 1724.zk.) 1

—79— Mendi maitiak!, Euzkadi. 6 (1918, 1893.zk.) 1

—80— Mendiyan illunabarra, Euzko Deya. 2 (1917, 31.zk.) 3

—81— Miren'i, Euzkadi. 7 (1919, 2479.zk.) 1

—82— Miren'i, Euzkadi. 10 (1922, 3143.zk.) 1

—83— Miren'i, Laurak bat. (1923, Martx.-Apir.) 300

—84— Nai ta ezin, Euzko Deya. 2 (1917, 23.zk.) 5

—85— Nere aitaren jayotetxeari, Euzkadi. 4 (1916, 1144.zk.) 8

—86— Nere albistariak, Euzkadi. 4 (1916, 1178.zk.) 1

—87— Nere biotza, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 37

—88— Nere leyotik, Euzkadi. 8 (1920, 2740.zk.) 1

—89— Nere leyua, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 40

—90— Nere leyua, Príncipe de Viana. 10 (1975, 113-114.zk.) 4

—91— Nere maiteari, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 148.zk.) 98

—92— Nere maittia, Euzko Deya. 1 (1916, 10.zk.) 4

—93— Nere txoriyakin, Euzkadi. 4 (1916, 1373.zk.) 1

—94— Neskutz minduari, Euzkadi. 7 (1919, 2243.zk.) 1

—95— Neurekikoak, Euskerazaintza. (1989, 7.zk.) 42

—96— Neurekikoak, Karmel. (1970, 4) 38

—97— Nola Sabin'i...?, Laurak bat. (1921, Az.) 52

—98— Nola Sabin'i...?, Euzko Deya. 3 (1918, 64.zk.) 3

—99— Ogena, iņorena. (Ipuya), Euzko Deya. 3 (1918, 55.zk.) 4

—100— Olerki baten edestia, Euzkadi. 11 (1923, 16.zk.) 5

118 bertso/olerki       1 [2]