inprimatu egileen aurkibidea
Ormaetxea, Pedro
 
Izena:  Ormaetxea, Pedro

Ezizena:  Ormalda
Sinadurak:  
 
244  bertso/olerki       1 [2] [3] 
 

—1— "Ipuintxuak". Edozer albait ondoren, Euzko Deya. 15 (1950, 320.zk.) 12

—2— Aberatsa ta txiroa, Karmen'go Argia. 4 (1934, 45.zk.) 271

—3— Aberatsa ta txiroa, Jaungoiko-zale. 17 (1928, 338.zk.) 280

—4— Aberri-agurra, Ekin. 4 (1935, 168.zk.) 3

—5— Agiņa sartzen, Euzko Deya. 13 (1948, 293.zk.) 12

—6— Agiņa sartzen, Eusko gaztedi. (1948, 5.zk.) [21]

—7— Aitu ondo, Euzko Deya. 14 (1949, 308.zk.) 11

—8— Alabatxu argia, Euzko Deya. 17 (1952, 347.zk.) 12

—9— Alatzen alatza, Ekin. 4 (1935, 159.zk.) 3

—10— Ama baten bitxiak, Euzko Deya. 17 (1952, 348.zk.) 12

—11— Ama gaxoa, Príncipe de Viana. 8 (1973, 89-90.zk.) 4

—12— Ama txiroa, Euzko Deya. 16 (1951, 336.zk.) 12

—13— Ama-alabaen jarduna, Karmen'go Argia. 5 (1935, 53.zk.) 82

—14— Ama-alabak barriketan, Jaungoiko-zale. 17 (1928, 324.zk.) 106

—15— Amaren aldez, Euzko Deya. 14 (1949, 309.zk.) 12

—16— Amaren eskutik, Ekin. 4 (1935, 178.zk.) 2

—17— Amaren eskutik, Ekin. 4 (1935, 162.zk.) 3

—18— Amaren eskutik, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 247.zk.) 22

—19— Amaren oņazeak, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 143.zk.) 58-59

—20— Amaren oņazeak, Karmen'go Argia. 4 (1934, 39.zk.) 75

—21— Amerika zalientzat, Karmen'go Argia. 2 (1932, 21.zk.) 279

—22— Anaitasunik-eza, Karmen'go Argia. 5 (1935, 57.zk.) 224

—23— Andra askoren gexoa, Euzko Deya. 13 (1948, 300.zk.) 8

—24— Arri-andi, Zer. (1981, 41.zk.) 16

—25— Arrigarrizko izarra, Jaungoiko-zale. 15 (1926, 270.zk.) 3

—26— Artzain opariak, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 246.zk.) 8

—27— Asmakizun polita, Euzko Deya. [9] (1947, 283.zk.) 11

—28— Atsegiņa ta zoruna!, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 175.zk.) 121

—29— Atsegiņaren ondorena, Karmen'go Argia. 2 (1932, 13.zk.) 13

—30— Atzain opariak, Karmen'go Argia. 3 (1933, 36.zk.) 369

—31— Aundikeri itzak, Ekin. 5 (1936, 190.zk.) 3

—32— Aunditasunaren itzak, Jaungoiko-zale. 13 (1924, 227.zk.) 16

—33— Aur errugia, Karmen'go Argia. 2 (1932, 18.zk.) 167

—34— Aur errugia, Ekin. 4 (1935, 175.zk.) 3

—35— Autorkuntza, Ekin. 4 (1935, 173.zk.) 3

—36— Autorkuntza polita, Euzko Deya. 14 (1949, 302.zk.) 12

—37— Autsa zara, Ekin. 5 (1936, 189.zk.) 7

—38— Autsa zara, Karmen'go Argia. 1 (1931, 2.zk.) 37

—39— Autsen alatzak, Euzko Deya. 16 (1951, 332.zk.) 12

—40— Azken-nai irakasgarria, Euzko Deya. 13 (1948, 287.zk.) 12

—41— Bakaldunen opariak, Karmen'go Argia. 6 (1936, 61.zk.) 10

—42— Bakaldunen opariak, Jaungoiko-zale. 17 (1928, 316.zk.) 5

—43— Bakartade larria, Euzko Deya. 14 (1949, 315.zk.) 12

—44— Bakartade larria, Karmen'go Argia. 4 (1934, 43.zk.) 216

—45— Bakartadearen larria, Argia. 9 (1929, 402.zk.) 13

—46— Bakartasunari igeska, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 153.zk.) 139

—47— Bakotxa berean, Euzko Deya. 15 (1950, 329.zk.) 11

—48— Baltseo-zalekeria, Karmen'go Argia. 1 (1931, 5.zk.) 142

—49— Bardinzale indartsua, Karmen'go Argia. 1 (1931, 4.zk.) 116

—50— Begi-biotzak gora, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 207.zk.) 276

—51— Begi-biotzak gora, Karmen'go Argia. 4 (1934, 44.zk.) 230

—52— Benazko maittaliak, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 180.zk.) 161

—53— Besterik ezean, Euzko Deya. 15 (1950, 325.zk.) 11

—54— Beti norbera, Euzko Deya. 16 (1951, 341.zk.) 12

—55— Beti zurea, Karmen'go Argia. 4 (1934, 43.zk.) 209

—56— Biotz-begiak gora, Ekin. 4 (1935, 160.zk.) 8

—57— Danean neurria, Euzko Deya. 14 (1949, 302.zk.) 11

—58— Deunen bidea, Jaungoiko-zale. 9 (1920, 155.zk.) 153

—59— Deunen bidea, Adarra. ([1922], 47.zk.,Urr.) [49-50]

—60— Donoki-egarria, Euskal-Esnalea. 15 (1925, 255.zk.) 43-47

—61— Ebatzalleak, Karmen'go Argia. 3 (1933, 34.zk.) 303

—62— Egia argi, Karmel. 1 (1951 ) 46

—63— Egia argi, Euzko Deya. 13 (1948, 287.zk.) 12

—64— Ego makalak, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 184.zk.) 199

—65— Elayak, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 170.zk.) 80

—66— Erara aituten, Euzko Deya. 13 (1948, 299.zk.) 12

—67— Eresia, Karmel. 1 (1951 ) 35

—68— Eriotz-begiak, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 188.zk.) 44

—69— Eriotza gogorra, Karmen'go Argia. 4 (1934, 38.zk.) 41

—70— Eroapena ta eroapena, Euzko Deya. 14 (1949, 317.zk.) 10

—71— Errira begira, Euzko Deya. 13 (1948, 283.zk.) 12

—72— Errira begira, Euzko Deya. 9 (1947, 305.zk.) 7

—73— Eskardun bat, Euzko Deya. 14 (1949, 313.zk.) 11

—74— Eskerrak euriari, Euzko Deya. 13 (1948, 297.zk.) 12

—75— Eskiņi neurriz, Euzko Deya. 17 (1952, 345.zk.) 12

—76— Etxeko bakegillea, Euzko Deya. 13 (1950, 327.zk.) 12

—77— Etxeko bakegillea, Euzko Deya. 13 (1948, 301.zk.) 12

—78— Euskerarearen indarra, Ekin. 4 (1935, 158.zk.) 3

—79— Euzkeldunik asko, Euzko Deya. 9 (1947, 305.zk.) 7

—80— Garbaya ta erabakia, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 164.zk.) 29

—81— Garbitegi-gutuna, Jaungoiko-zale. 11 (1922, 206.zk.) 252

—82— Garbitokiko gutuna, Karmen'go Argia. 3 (1933, 35.zk.) 337

—83— Garbittegijaren gomuta, Jaungoiko-zale. 10 (1921, 181.zk.) 171

—84— Geldi egon bearra, Euzko Deya. 17 (1952, 348.zk.) 11

—85— Gertakizun ederra, Euzko Deya. 14 (1949, 315.zk.) 12

—86— Gizon erdi, Euzko Deya. 14 (1949, 310.zk.) 12

—87— Gizonaren adizkideak, Euzko Deya. 17 (1952, 344.zk.) 12

—88— Gizonaren ezereztasuna, Jaungoiko-zale. 14 (1925, 267.zk.) 259

—89— Gogoaren gurakunak, Jaungoiko-zale. 12 (1923, 210.zk.) 19

—90— Goi-maitetasun-egarria, Ekin. 5 (1936, 186.zk.) 2

—91— Gomuta onuragarria, Karmen'go Argia. 3 (1933, 35.zk.) 328

—92— Gonadun gizonak, Euzko Deya. 16 (1951, 340.zk.) 12

—93— Gorputzaren azkena, Jaungoiko-zale. 17 (1928, 321.zk.) 68

—94— Gozo zale bat, Euzko Deya. 4 (1947, 91.zk.) 12

—95— Gurasoen ardurea, Euzko Deya. 17 (1952, 343.zk.) 12

—96— Gure Ama, Karmen'go Argia. 3 (1933, 31.zk.) 197

—97— Gure Ama, Argia'ren egutegia. 13 (1934 ) 139

—98— Gure Ama, Ekin. 4 (1935, 161.zk.) 3

—99— Gure indarra, Karmen'go Argia. 1 (1931, 2.zk.) 47

—100— Gure osasuna, Jaungoiko-zale. 18 (1929, 341.zk.) 21

244 bertso/olerki       1 [2] [3]