inprimatu egileen aurkibidea
Lauaxeta (Urkiaga, Estepan)
 
Izena:  Urkiaga, Estepan

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
139  bertso/olerki       1 [2] 
 

—1— Ad Jesum, Olerti. (1981, 1981) 61-62

—2— Agur, Euzkadi!, Gaiak. (1977, 4.zk.) 626-627

—3— Agur, Euzkadi!, Eguna. 2 (1987, 178.zk.) 25

—4— Agur, Euzkadi!, Zer. (1987, 113.zk.) 12

—5— Agur, ama, Eibar. (1987, 292.zk.) 5

—6— Agur, ama, Eibar. (1984, 259.zk.) 11

—7— Ama gaxua!, Euzkadi. 16 (1928, 4944.zk.) 3

—8— Amaiur gaztelu baltza, Agur. 4 (1973, 71.zk.) 5

—9— Amaiur gaztelu baltza, Alderdi. 1 (1947, 4.zk.) 17

—10— Amaiur gaztelu baltza, Deustu'ko ikastola. (1980, 9.zk.) 20

—11— Amaiur gaztelu baltza, Yakintza. 3 (1935, 14.zk.) 103-104

—12— Amaiur gaztelu baltza, Urraspide. (1983, 11.zk.) 98

—13— Amaiur gaztelu baltza, Zer. (1987, 113.zk.) 12 (Zat.)

—14— Amaiur gaztelu baltza, Zer. (1982, 60.zk.) 9 (Zat.)

—15— Amaiur gaztelu baltza, Euzkadi. (1978, 68.zk.) 25

—16— Amaiur gaztelu baltza, Bertso papera. (1986, 19.zk.) 5

—17— Amaiur gaztelu baltza, Príncipe de Viana. 8 (1973, 83.zk.) 3

—18— Amayur gaztelu beltz ori, Euzko Deya. 4 (1939, 154.zk.) 4 (Zat.)

—19— Amets kutuna, Euzkadi. 18 (1930, 5357.zk.) 1 (Eusk. Lauaxeta)

—20— Arrats-beran, Euzkadi. 3 (1944, 25.zk.) 56

—21— Arrats-beran, Euzkeria. 6 (1934, 5-6.zk.) 313

—22— Artzai ona, Euzkadi. 18 (1930, 5393.zk.) 1

—23— Artzain baten erijotzean, Yakintza. 2 (1934, 8.zk.) 87

—24— Artzain baten erijotzean, Euzko Deya. 2 (1944, 28.zk.) 12

—25— Asketsi, Euzkadi. 17 (1929, 5117.zk.) 1

—26— Atetan nago, Gaiak. (1977, 4.zk.) 623

—27— Atetan nago, Euskerazaintza. (1988, 3.zk.) 8

—28— Azken oyua. Zubillaga'tar Karla'ri, Euzko Deya. (1987, 1.zk.) 4

—29— Azken oyua. Zubillaga'tar Karla'ri, Gaiak. (1977, 4.zk.) 627-628

—30— Badakit, Euzkadi. 17 (1929, 5137.zk.) 1

—31— Beatrice'en agurra, Euzkadi. 18 (1930, 5417.zk.) 1

—32— Begijen omenez, Euzkeria. 6 (1934, 1.zk.) 17

—33— Bere illobian, Bertso papera. (1986, 19.zk.) 17

—34— Bide-ziar abesten, Euzkeria. 2 (1930, 22.zk.) 500

—35— Bijotzian, Excerpta. (1986, 4.zk.) 77

—36— Bijotzian, Euzkeria. 3 (1931, 26.zk.) 562

—37— Bijotzian, Euzkadi. 19 (1931, 5896.zk.) 6

—38— Bijotzian, Argia. 12 (1932, 577.zk.) 1

—39— Baudelaire, Charles Biok zarie ixilkor eta lañotsubat, Euzkadi. 19 (1931, 5765.zk.) 5 (Eusk.: Lauaxeta)

—40— Biotz Donea, Gaiak. (1977, 4.zk.) 624

—41— Biotz ganean, Euzkadi. 17 (1929, 5242.zk.) 1

—42— Bizitza-biotzak, Euzkadi. 17 (1929, 5213.zk.) 3

—43— Bolutxu zuria, Yakintza. 2 (1934, 9.zk.) 174

—44— Eguna berantz doa, Príncipe de Viana. 9 (1974, 95.zk.) 5

—45— Eguna berantz doa, Gaiak. (1977, 4.zk.) 622

—46— Eleizako aingeruak, Jaungoiko-zale. 17 (1928, 337.zk.) 260

—47— Erdu..., Euzkadi. 18 (1930, 5388.zk.) 1

—48— Eresi bakuna, Jaungoiko-zale. 18 (1929, 351.zk.) 198

—49— Errukarri zara, Euzkadi. 17 (1929, 5243.zk.) 1

—50— Espetxekuarena, Euzkeria. 7 (1935, 8.zk.) 487-488

—51— Etxeko alaba. (Aita nuen saltzaile), Yakintza. 2 (1934, 11.zk.) 338

—52— Euria dagi, Euzkadi. 18 (1930, 5415.zk.) 1

—53— Hugo, Victor Extase, Euzkadi. 16 (1928, 4936.zk.) 1 (Eusk.: Lauaxeta)

—54— Ez digarru, Euzkadi. 17 (1929, 5124.zk.) 1

—55— Gabeko irrintzia, Bertso papera. (1986, 19.zk.) 1

—56— Gabon-kantak. Gojeaskoetxea'tar Joseba Mirena'ri, Euzkadi. 18 (1930, 5630.zk.) 4

—57— Garbaia. Urtzi'ren asarrea, Gaiak. (1977, 4.zk.) 624-626

—58— Gastedi orren didarra, Euzkadi. (1978, 72.zk.) 22

—59— Gastedi orren didarra, Euzkadi. (1978, 75.zk.) 22 (Zat.?)

—60— Gaurko irrintzia, Euzkadi. 16 (1928, 4972.zk.) 6

—61— Gaztaya ta katuba. (Alegija), Euzkadi. 20 (1932, 6058.zk.) 5

—62— Gazte orreik goruntz duaz, Euzko Deya. 3 (1941, 76.zk.) 11

—63— Goguaren eresija, Euzkeria. 2 (1930, 14.zk.) 294

—64— Verlaine, Paul Golzparkijak, Euzkadi. 19 (1931, 5688.zk.) 4 (Eusk.: Lauaxeta)

—65— Gorantza, Agur. 6 (1975, 175.zk.) 8

—66— Gorantza, Jaungoiko-zale. 19 (1930, 370.zk.) 110

—67— Baudelaire, Charles Gorapena, Euzkadi. 18 (1930, 5592.zk.) 4 (Eusk.: Lauaxeta)

—68— Verlaine, Paul Green, Euzkadi. 18 (1930, 5383.zk.) 2 (Eusk.: Lauaxeta)

—69— Gura neukena, Euzkeria. 3 (1931, 26.zk.) 562

—70— Gurutze-aldera, Aranzazu. 31 (1951, 328.zk.) 224a

—71— Gurutzeko jakintza, Jaungoiko-zale. 19 (1930, 383.zk.) 313

—72— Iauna! eriotz au, arren emostazu, Anaitasuna. (1967, 149.zk.) 11

—73— Carducci Idia, Euzkadi. 16 (1928, 4991.zk.) 6 (Eusk.: Lauaxeta)

—74— Igande goiz baten, Euzkeria. 4 (1932, 5.zk.) 95

—75— Verdaguer, Jacint Ikaslearen eriotza, Euzkadi. 18 (1930, 5627.zk.) 4 (Eusk.: Lauaxeta)

—76— Illuntzeko izarra, Euzkadi. 17 (1929, 5109.zk.) 1

—77— Iru neskatillak, Idatz & Mintz. (1982, 3/4.zk.) 18-19

—78— Maeterlinck, Maurice Iru neskatillak, Euzkadi. 18 (1930, 5384.zk.) 1 (Eusk.: Lauaxeta)

—79— Itauna, Amilamia. (1987, apirila) [4]

—80— Baudelaire, Charles Itsaso billa, beti gixon aske ori, Euzkadi. 19 (1931, 5765.zk.) 5 (Eusk.: Lauaxeta)

—81— Iturri-Legortua, Euzkadi. 18 (1930, 5410.zk.) 1

—82— Iturri-negarra, Euzkadi. 17 (1929, 5153.zk.) 1

—83— Iturri-negarra, Euzko Deya. 16 (1958, 211.zk.) [39]

—84— Baudelaire, Charles Izaya, Euzkadi. 18 (1930, 5580.zk.) 5 (Eusk.: Lauaxeta)

—85— Izlapurra, Euzkeria. 6 (1934, 2.zk.) 87

—86— Jadetsi-Eziña, Euzko Deya. 15 (1957, 210.zk.) 15

—87— Jaungoikotija. Aguirre'tar Joseba Andoni'ri, Ikatz bizi. 2 (1982, 11.zk.) 8-9

—88— Kiñuba (Cocteau'ren antzpidez), Argia'ren egutegia. 12 (1933 ) 86-87

—89— Kiñuba (Cocteau'ren antzpidez), Euzkadi. 20 (1932, 6258.zk.) 8

—90— Kiñuba (Cocteau'ren antzpidez), Euzkadi. 3 (1944, 16.zk.) 40

—91— Langille eraildu bati, Euzkeria. 6 (1934, 3.zk.) 154-155

—92— Langille eraildu bati, Deia. 4 (1980, 1022.zk.) 12

—93— Larrosea eta txarrija. (Alegjia), Euzkadi. 20 (1932, 6052.zk.) 4

—94— Lenago il!, Euzko. 1 (1932, 18.zk.) 2

—95— Verlaine, Paul Leuntasuna, Euzkadi. 18 (1930, 5407.zk.) 1 (Eusk.: Lauaxeta)

—96— Lied, Euzkeria. 3 (1931, 26.zk.) 562

—97— Lili gorri..., Euzkadi. 17 (1929, 5326.zk.) 1

—98— Loreskin joten, Euzkadi. 18 (1930, 5404.zk.) 1

—99— Loretan lore..., Euzkadi. 18 (1930, 5427.zk.) 3

—100— Lorontzi ausia, Euzkadi. 18 (1930, 5368.zk.) 1

139 bertso/olerki       1 [2]