inprimatu
Ad Jesum
Izenburua:
Ad Jesum
Sinadura:
Lauaxeta
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Urkiaga, Estepan

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1981
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1981
Orrialdea:
61-62

Ad Jesum

 

Stephanus Urguiaga, S. J.

euskaratzailea: A.O.

 

         (Lengoan —81-111-6—, Aita Colinas Deustu'ko Ikasgu Nagusian irakasle

 danak, eta Lauaxeta'ren bizitza idazten diarduanak, idatzi eustan, E.

 Urkiaga'ren latiñezko olerki au bialduaz. Onela iñostan: «Ara emen Lauaxeta'k

 Latiñez idatzitako olerkia. Loiola'ko artxiboan aurkitu nuan beste lan askoren

 artean galduta. Zuretzat kopi au». Josulagun gazteak, izkuntza klasikuak

 ikasten ebiltzanak batez be, Erregen jai aurretik eta San Pedro aurretik,

 urtean birritan, Eskintzak barriztatzen ebezalako, literatur lantxo batzuk

 burutzeko oitura eben; olerkiak ziran sarri latiñez, griegoz, hebreoz...

 1926'ko Urtarrillean egiña da poematxo au. Liraiña dalako eta edozeiñek ulertu

 dagian, berton doa euskeralpena be).

 

 Natus est nobis puer et venustus

 parvulus, surgens teneris in annis

 e sinu aurorae, roseisgue manis

         solis ab ortu.

 

 Tu potes nubes oculis serenis

 cernere et rivos vitreos morari.

 Rupe muscosa et tumido reponis

         aeguora motu.

 

 Quin dolores tu lacrymasque risu

 admoves tanta est tibi grata virtus.

 Dulce dum rieles niveos dant flores

         lumina pratis.

 

 Non meae vero lacrymae cadentes

 et dolores animum lacessent?

 Heu! puer preces tibi rite dicam

         vulnere laesus!

 

Jesus'i

 

 Aurra jaio yaku eder bizia,

 urte gozotan argi aldez jauzia,

 larrosazko eskukin zoragarria

         euzki sortzetik.

 

 Al dozuz odeiak begiño eztiz

 so, ta leiar latsak geldi-erazi.

 Aitz orolditsu ta ur zeleiak igi

         zakar naretzen.

 

 Zuk bai neke-miñak eta malkoak

 irriparrez uxa, ona bait darizu.

 Goxo barrez Zu, ta edur-liliak

         sortzen zelaiak.

 

 Ez ete dauste nik eror malkoak,

 samiñak zauritzen biotz barnea?

 Ai! Zuri dautzut, Aur, otoitz nik bizi

         zauriz asea!

 

 


inprimatu