inprimatu egileen aurkibidea
Etxeberri, Joanes
 
Izena:  Etxeberri, Joanes

Ezizena:  Etcheberri, Joannes
Sinadurak:  
 
29  bertso/olerki      
 

—1— Agur, Maria, dohain eta, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 270-271 (Zat.?)

—2— Ama tristeak zeroan, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 272 (Zat.?)

—3— Andredena Mariaren elizan sartzearen gaņean, Gure herria. 6 (1926, 2.zk.) 125-126

—4— Artzainak Bethleemen, Gure herria. 5 (1925, 12.zk.) 708-710

—5— Balea zaleen othoitzak, Gure herria. 9 (1929, 2.zk.) 158-159

—6— Baleazaleen otoitzak, Maiatz. (1985, 8.zk.) 4

—7— Benedika zaitezela, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 272 (Zat.?)

—8— Birjina Saindua laztu, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 271 (Zat.?)

—9— Birjina ona, norat zoaz?, Egan. (1955, 5/6) 16

—10— Edozein emazte sainduen bestetakoz, Agur. 35 (1987, 193.zk.) 6

—11— Giristinoa, eman diot eskarazko bertsutan, Jaunaren deia. (1975, 50.zk.) 42 (Xat.?)

—12— Haur Inozentak, Gure herria. 6 (1926, 1.zk.) 35-40

—13— Haur ttipientzat, Gure herria. 9 (1929, 2.zk.) 160-161

—14— Herioa, Gure herria. 2 (1922, 7.zk.) 391

—15— Ilargiaak zuenean, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 271-272 (Zat.?)

—16— Inocenten amen dolorearen gaņean noela, Euskal-Erria. 14 (1886 ) 12

—17— Inocenten amen dolorearen gaņean noela, Gure herria. 6 (1926, 1.zk.) 46-48

—18— Itsasturi iracurtzailleari abisua, Gure herria. 1 (1921, 3.zk.) 192

—19— Jesus haurra templuan aurkitzearen gaņean, Gure herria. 6 (1926, 2.zk.) 126-128

—20— Manual devotionezcoa. Buru IX, Gure herria. 1 (1921, 8.zk.) 492-493

—21— Noela, Ihintza. (1990, 20.zk.) 48 (Zat.)

—22— Noelak, Euskalerriaren alde. 13 (1923 ) 252-257

—23— Nola Salbatzaillea sorthu zen gauean gauza guztiak boztu ziren noela, Ager. (1982, 18.zk.) 20

—24— O Joinkoaren Ama, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 273 (Zat.?)

—25— O gloriosa Virginum (O Andre gloriosa), Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 273-274 (Itzulp.)

—26— Othoitza da, Jongoikoa, zure erranen ereduz, Jaunaren deia. (1975, 50.zk.) 43-44 (Zat?)

—27— Quibus te laudibus (Eztakit nola zu lauda), Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 273 (Itzulp.)

—28— Sentimendu handirekin, Jaunaren deia. (1973, 44-45.zk.) 272 (Zat.?)

—29— Trufaniako erregeak, Gure herria. 6 (1926, 1.zk.) 32-35

29 bertso/olerki