06 19 19

Basa Durangon

Miren Amuriza Basa nobelari buruz berbaz egongo da Maite Berriozabalegaz ekainaren 19an (asteazkena) 18:00etan Durangoko andragunean.

Agenda

Efemerideak

Kritikak