zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
836 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 
 

—1— "Anoeta"n bertsolari zar batek, Príncipe de Viana. 9 (1974 105-106.zk.) 4

—2— Aldabe, Joakin, "Apirilla", Príncipe de Viana. 6 (1971 62.zk.) 3

—3— Aldabe, Joakin, "Basurko" zanaren oroimenian. G.B., Príncipe de Viana. 2 (1967 12.zk.) 3

—4— Iasan, "Bildotx", Príncipe de Viana. 6 (1971 61.zk.) 3

—5— Zabaleta, Patxi (Gorka Trintxerpe), "Boga, biga, higa... sentikaria"-ri, Príncipe de Viana. 6 (1971 69-70.zk.) 5

—6— Arrossagaray, J.C., "Bordele-bertsulariain" bestako kantiak, Kalifomiatik, 1970ian, Príncipe de Viana. 5 (1970 55.zk.) 3

—7— Aldabe, Joakin, "Epailla", Príncipe de Viana. 6 (1971 61.zk.) 3

—8— Aldabe, Joakin, "Estropetan", Príncipe de Viana. 2 (1967 19.zk.) 3

—9— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), "Gabon-zar" gabean, Príncipe de Viana. 15 (1981 147.zk.) 10

—10— Tontorreko nik, "Gerediaga"'koeri, Príncipe de Viana. 10 (1975 117-118.zk.) 4

—11— Urruzola, Estanislao (Uxola), "Goiz argi", Príncipe de Viana. 10 (1975 117-118.zk.) 4

—12— Erkiaga, Eusebio (Endaitz, Erkiagarre), "Larreko"-ren goratzapenetan (1869-1969), Príncipe de Viana. 5 (1970 48.zk.) 4

—13— Aldabe, Joakin, "Mendiyak dauzka bere inguruan", Príncipe de Viana. 2 (1967 17.zk.) 3

—14— Etchamendy, Pedro Juan, "Neure-bizi-manera...", Príncipe de Viana. 7 (1972 80.zk.) 5

—15— Ibarrondo, "Pinpirrin"-ek. erritik etxerakoan, Príncipe de Viana. 2 (1967 17.zk.) 3

—16— Amutxategi Zelaia, Andoni (Lertibe), "Talidomida" zantarra, Príncipe de Viana. 8 (1973 83.zk.) 5

—17— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), "Uztapide" bertsolariari omenaldia, Príncipe de Viana. 7 (1972 80.zk.) 4

—18— Albizu, Gillermo, "Xalbador" lagunari, Príncipe de Viana. 15 (1981 147.zk.) 10

—19— ("Baztandarren Biltzarra"), Príncipe de Viana. 17 (1983 156.zk.) 13

—20— Zuen Zerbitzari, (Chino-ko eskualdun tronpatuek gure tronpatzaileari) Emanak 1971n., Príncipe de Viana. 7 (1972 76.zk.) 6

—21— Aramburu, David, (Euskal-Erriko pi1lotarien txapelketari buruz), Príncipe de Viana. 5 (1970 55.zk.) 3

—22— (Euskerari buruz), Príncipe de Viana. 2 (1967 12.zk.) 3

—23— Narbarte, Andres (Xalto), (Puntuak jarrita), Príncipe de Viana. 6 (1971 60.zk.) 3

—24— Arrossagaray, J.C., (Xalbadorri agur on) 1972-ko azaroan, Príncipe de Viana. 8 (1973 84.zk.) 4

—25— ...Zutirik dago Arbola..., Príncipe de Viana. 17 (1983 151.zk.) 10

—26— Aldabe, Joakin, 1967 urteko estropak, altxa gora biyotzak, Príncipe de Viana. 2 (1967 20.zk.) 3

—27— Aldabe, Joakin, 1969.urtian, dagonillaren amazazpian, Orio'n, Príncipe de Viana. 5 (1970 51.zk.) 3

—28— Ejea, Josu, 65 urte "Orbea"-nean, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 4

—29— Aldabe, Joakin, Abendua, Príncipe de Viana. 1 (1966 10.zk.) 3

—30— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Abeslarl nator, Príncipe de Viana. 7 (1972 71.zk.) 5

—31— Adan ta Eba'ren bertsoak, Príncipe de Viana. 2 (1967 13.zk.) 3

—32— Yantzi, Joseba, Afrika'ko gudarena, Príncipe de Viana. 17 (1983 157.zk.) 7

—33— Yantzi, Joseba, Afrikako gerran berriyak, Príncipe de Viana. 3 (1968 27.zk.) 3

—34— Muniategi, Sabin, Agerpena, Príncipe de Viana. 11 (1976 124-125.zk.) 9

—35— Peña, Matzelino, Agirre Txirrindularia mutikoen txapeldun, Príncipe de Viana. (1974 101-102.zk.) 4-5

—36— Andrinua, Martzel (Aita Martzel), Agur Aita Patxi!, Príncipe de Viana. 10 (1975 116.zk.) 5

—37— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Agur Euskal-erria, Príncipe de Viana. 15 (1981 146.zk.) 9

—38— Andonegi, Ziriako (Kuireka, A. Z.), Agur Maria, Príncipe de Viana. 12 (1977 129-131.zk.) 9

—39— Garde, Martzelino (Erronkari-Txoriño), Agur Xuberoa, Príncipe de Viana. 1 (1966 5.zk.) 4

—40— Garde, Martzelino (Erronkari-Txoriño), Agur Xuberoa, Príncipe de Viana. 12 (1977 135-137.zk.) 8

—41— Arrossagaray, J.C., Agur bat eskualduner, 1968, Príncipe de Viana. 4 (1969 44.zk.) 4

—42— Narbarte, Andres (Xalto), Agur bertsoak, Príncipe de Viana. 6 (1971 60.zk.) 3

—43— Eseberri, Fernando, Agur euskaldun jaunak, Príncipe de Viana. 7 (1972 80.zk.) 8

—44— Rezola, Luis, Agur izar erri, Príncipe de Viana. 10 (1975 115.zk.) 5

—45— Goñi, Luzia, Agur, pobre den guzia, Príncipe de Viana. 13 (1978 138-140.zk.) 9

—46— Madariaga, Bautista, Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—47— Narbarte, Andres (Xalto), Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—48— Aldaz, Angel, Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—49— Uizi, Manuel, Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—50— Oreja, Martin, Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—51— Arozamena, Migel, Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—52— Arozamena, Manuel, Agur-bertsoa, Príncipe de Viana. 2 (1967 14.zk.) 3

—53— Lazkano, Imanol (Gaztelu), Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—54— Pujana, Basilio, Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—55— Alberdi, Jesus (Egileor), Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—56— Etxeberria, (Patxi), Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—57— Garmendia, Txomin, Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—58— Mitxelena, Joxe Joakin, Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—59— Arozamena, Migel, Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—60— Mugartegi, Joan, Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—61— Arregi, Joxe Mari, Agurrak, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—62— Etchamendy, Pedro Juan, Ahal denari ahal bezala, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—63— Borda, Itxaro, Ahetza'ko bertsolaria, Príncipe de Viana. 13 (1978 141-143.zk.) 10

—64— Ai, Maria, Príncipe de Viana. 15 (1981 147.zk.) 11

—65— Batiz Bilbao, Bizente (Barbin, Gar, Oizko Argala, Pake-nai, Tontorreko Nikolas, Xalokin), Aiek bai ziran zindoak..., Príncipe de Viana. 12 (1977 126-128.zk.) 9

—66— Etxeberria, (Patxi), Ainbat seme zital, Príncipe de Viana. 14 (1980 144.zk.) 10

—67— Aingeruak gera, Príncipe de Viana. 9 (1974 98.zk.) 6

—68— Aintza, Príncipe de Viana. 5 (1970 57-58.zk.) 5

—69— Arozamena, Migel, Aita Murieta zanari, Príncipe de Viana. 1 (1966 8.zk.) 3

—70— Loidi Peña, Paben (Fabian, Kirru), Aita Onaindia'ri, Príncipe de Viana. 9 (1974 105-106.zk.) 4

—71— Batiz Bilbao, Bizente (Barbin, Gar, Oizko Argala, Pake-nai, Tontorreko Nikolas, Xalokin), Aita Xanti Onaindia'ri (Bere jaioteguna dela-ta), Príncipe de Viana. 9 (1974 98.zk.) 5

—72— J.M.S., Aitaxo, Príncipe de Viana. 2 (1967 21-22.zk.) 1

—73— Azpiri, Jose Mari (Iparkale, Irabaltza?), Aiton batekin, Príncipe de Viana. 17 (1983 158.zk.) 7

—74— Olabeaga Aldanondo, Iñaki (Txotx), Aitona ta amonari, Príncipe de Viana. 10 (1975 113-114.zk.) 5

—75— Andonegi, Ziriako (Kuireka, A. Z.), Aitorren izkuntz zarra, Príncipe de Viana. 13 (1978 141-143.zk.) 8

—76— Aizak, mutil, Príncipe de Viana. 8 (1973 85.zk.) 5

—77— Goñi, Luzia, Aizaroz'ko errekan, Príncipe de Viana. 10 (1975 112.zk.) 4

—78— Zaloña, Aize berri bat, Príncipe de Viana. 4 (1969 36.zk.) 3

—79— Onaindia Baseta, Santiago (Igotz, Jagoba...), Aize-txinpartaz, Príncipe de Viana. 7 (1972 80.zk.) 5

—80— Enbeita, Jon, Aizea, Príncipe de Viana. 9 (1974 95.zk.) 4

—81— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Aizea, Príncipe de Viana. 17 (1983 156.zk.) 7

—82— Muniategi, Sabin, Aizea nora..., Príncipe de Viana. 11 (1976 120.zk.) 7

—83— Urrestarazu Landazabal, Andoni (Otarra), Alaitasuna, Príncipe de Viana. 8 (1973 85.zk.) 4

—84— Zapirain Irastorza, Jose, Alarguna!, Príncipe de Viana. 17 (1983 152.zk.) 9

—85— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Aldakuntza, Príncipe de Viana. 11 (1976 121.zk.) 7

—86— Rezola, Luis, Aldizkari maitea, Príncipe de Viana. 14 (1980 144.zk.) 10

—87— Pujana, Basilio, Aldizkari oni goratzarrez, Príncipe de Viana. 16 (1982 148.zk.) 7

—88— Petriarena, Joan Frantzisko (Xenpelar), Aldresbeskeriak, Príncipe de Viana. 16 (1982 148.zk.) 9

—89— Alma dieroak, Príncipe de Viana. 4 (1969 43.zk.) 3

—90— Jasan, Alperrari; intzentsu, Príncipe de Viana. 5 (1970 56.zk.) 3

—91— Aurelio, Ama, Príncipe de Viana. 7 (1972 79.zk.) 4

—92— Xantxo, Ama Birjiña fidela, Príncipe de Viana. 3 (1968 24.zk.) 3

—93— E.B. (Bidegain, Ernst ?), Ama euskera, Príncipe de Viana. 8 (1973 85.zk.) 4 (Ik. Sanchez Irure, C. _ Abarrategi, Floren

—94— Ormaetxea Aldana, Pedro (Aita Lontzi, Lontzi Aba, Ormalda), Ama gaxoa, Príncipe de Viana. 8 (1973 89-90.zk.) 4

—95— Duny-Petre, Pierre (Manech, Manex), Ama maitia, Príncipe de Viana. 10 (1975 111.zk.) 4

—96— Ibarrondo, Ama mintzo, Príncipe de Viana. 3 (1968 31.zk.) 1

—97— Ibarrondo, Ama mintzo (II), Príncipe de Viana. 3 (1968 32.zk.) 3

—98— Ibarrondo, Ama mintzo (III), Príncipe de Viana. 3 (1968 33-34.zk.) 5

—99— Urkiaga, Esteban (Lauaxeta), Amaiur gaztelu baltza, Príncipe de Viana. 8 (1973 83.zk.) 3

—100— Andonegi, Ziriako (Kuireka, A. Z.), Amar aginduak, Príncipe de Viana. 12 (1977 132-134.zk.) 8

836 bertso/olerki       1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]