inprimatu egileen aurkibidea
Gallastegi, Klaudio
 
Izena:  Gallastegi, Klaudio

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
83  bertso/olerki      
 

—1— (San Anton Abesbatza-ri ereserkia), Zer. (1979, 20.zk.) 13

—2— Agur urte zaar, Zer. (1980, 28.zk.) 10

—3— Agur urte zar!, Zer. (1979, 18.zk.) 16

—4— Agur, lagun (On Juan Agirrezeziaga'ren eriotzan), Zer. (1982, 53.zk.) 2

—5— Aitari, Zer. (1981, 42.zk.) 16

—6— Ama il yat, Zeruko Argia. (1969, 311.zk.) 11

—7— Ama ta aurtxoa, Zer. (1980, 31.zk.) 2

—8— Amama, Zeruko Argia. (1969, 311.zk.) 11

—9— Amaren egunean, Zer. (1984, 72.zk.) 12

—10— Amari, Zer. (1981, 42.zk.) 16

—11— Aritz ondoa, Zer. (1985, 86.zk.) 12

—12— Aupa San Anton dilin dalan kanpaiak, Zer. (1983, 68.zk.) 6

—13— Azkenez, Zer. (1985, 86.zk.) 13

—14— Bai da eder ederra, Zer. (1983, 63.zk.) 2

—15— Bakez bizi, Zer. (1980, 38.zk.) 15

—16— Barriztu bai birrindu ez, Agur. 3 (1972, 38.zk.) 8

—17— Bein batean Loiola'n, Agur. 3 (1972, 54.zk.) 8

—18— Beraren billa, Zer. (1982, 60.zk.) 2

—19— Beti gora, Zer. (1985, 86.zk.) 3

—20— Beti pozik, Zer. (1984, 71.zk.) 6

—21— Bidegarroaren mezua, Zer. (1981, 45.zk.) 6

—22— Bilbori, Zer. (1981, 41.zk.) 14

—23— Bizkaiko euskera, Zer. (1985, 85.zk.) 14 la

—24— Ekin danok, Zer. (1984, 71.zk.) 10

—25— Eldu bei berriro Gabon, Zer. (1981, 49.zk.) 9

—26— Eliza barria gurean, Zer. (1989, 127.zk.) 4

—27— Errezola'tar Joseba, Gudari. (1972, 62.zk.) 6

—28— Euskal-Erria lurbira guztiruntz, Zer. (1981, 48.zk.) 10

—29— Euskaldun abata barri bat, Agur. 3 (1972, 34.zk.) 8

—30— Ezkon-barriai onuak, Zer. (1981, 43.zk.) 14

—31— Gabon ingurua, Agur. 6 (1975, 167.zk.) 4

—32— Gabonetan, zorionak, Zer. (1979, 17.zk.) 7

—33— Gaztedia erromes, Agur. 5 (1974, 141.zk.) 8

—34— Gizadia! Jagi zaite! (1980'ko gabonetan), Zer. (1980, 38.zk.) 4

—35— Goixoentzat, Zer. (1983, 70.zk.) 10

—36— Gure Patxi, Zer. (1989, 130.zk.) 13

—37— Gure guraso urtesun onak, Zer. (1978, 12.zk.) 14

—38— Illunabarrean, Zer. (1983, 61.zk.) 12

—39— Intxaur-ondoa, Zer. (1985, 86.zk.) 13

—40— Iraunpentsu, Agur. 5 (1974, 144.zk.) 2

—41— Iru izkuntza ta erdi, Zer. (1984, 72.zk.) 16

—42— Iru txipilota, Príncipe de Viana. 7 (1972, 81-82.zk.) 4

—43— Itsas ondoan, Olerti. (1981, 1981) 109-110

—44— Iturritxoa, Olerti. (1984, 1983) 221

—45— Jaiki euskera, Príncipe de Viana. 8 (1973, 92.zk.) 5

—46— Kezkati, Zer. (1981, 41.zk.) 3

—47— Lorerik ederrenak, Zer. (1983, 68.zk.) 6

—48— Maitasun bidetik, Zer. (1979, 27.zk.) 2

—49— Mendiak ezin dira, Zer. (1983, 65.zk.) 13

—50— Mendietan durunda, Olerti. (1984, 1983) 221

—51— Naparroa'ri, Príncipe de Viana. 8 (1973, 85.zk.) 4

—52— Negua dator, Zer. (1983, 62.zk.) 11

—53— Nere baserri aundi zabala, Zer. (1981, 43.zk.) 12

—54— Nire amaren arpegia, Zer. (1985, 86.zk.) 5

—55— Noiz gure artean, Agur. 3 (1972, 40.zk.) 6

—56— Noizean bein, Agur. 5 (1974 ) 6

—57— O Maria!, Zer. (1982, 54.zk.) 6

—58— On Manuel Estonba (G.B.),, Zer. (1982, 59.zk.) 15

—59— Orreaga, Zer. (1979, [25].zk.) 2

—60— Pagondoa, Zer. (1985, 86.zk.) 12

—61— Pakea nun?, Príncipe de Viana. 8 (1973, 87.zk.) 4

—62— Puztu beti, Zer. (1983, 64.zk.) 14

—63— Sagarrondoa, Zer. (1985, 86.zk.) 12

—64— San Anton dorreko irudiari, Agur. 3 (1972, 30.zk.) 6

—65— San Anton'go eleiza, Zer. (1979, 19.zk.) 6

—66— Tontor batean erri polit bat, Agur. 3 (1972, 40.zk.) 7

—67— Txabola maitea, Zer. (1984, 75.zk.) 14

—68— Txindor gaisoa, Zer. (1980, 33.zk.) 7

—69— Txoritxu ama gaixoak, Zer. (1981, 47.zk.) 11

—70— Txoritxu polit alai!, Zer. (1983, 69.zk.) 3

—71— Udabarri-udabarri, Zer. (1985, 85.zk.) 3 la

—72— Udalaitz goian agertu yaku, Agur. 2 (1971, 25.zk.) 7

—73— Ume jaio barria, Zer. (1979, 24.zk.) 3

—74— Umea ta bildotsa, Olerti. (1982, 1982) 59-60

—75— Urkiolan ameslari, Zer. (1981, 44.zk.) 15

—76— Urkiolan ameslari, Zer. (1981, 46.zk.) 15

—77— Urte barri, Zer. (1985, 82.zk.) 11

—78— Urte zarra, Agur. 5 (1974, 120.zk.) 4

—79— Zaarrak zertarako?, Príncipe de Viana. 9 (1974, 95.zk.) 4

—80— Zatoz ume, Agur. 4 (1973, 117.zk.) 1

—81— Ziortza'ko Amari, Zer. (1980, 35.zk.) 10

—82— Zu Balendin!, Zer. (1980, 34.zk.) 2

—83— Zugatz ames sortzailleak, Zer. (1985, 86.zk.) 12

83 bertso/olerki