inprimatu
E
Ecos de San Felicísimo. Revista mensual dirigida por PP.Pasionistas.
Egan. Suplemento de literatura del boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País
Egia. Bulletin mensuel du Groupe d'etude et d'information de La Soule.
Egin. 
Eguna. 
Eguna. Udako euskal ikastaroa.
Eguzki begi .
Eibar. Boletín parroquial.
Eibar. Boletín parroquial.
Eibar. Revista de un pueblo. Herri aldizkaria.
Ekaina. Revue d'etudes basques.
Ekaitza. Hebdomadaire d'information politique basque.
Ekin. Jaungoiko Zale Bazkunaren Asterokoa.
El Abra. Revista editada trimestralmente por la sociedad cultural de Portugalete.
El Bidasoa. 
El Correo Vasco. Diario de mañana.
El Correo de Vizcaya. Enciclopedia viva de los pueblos de Vizcaya, editada por la Caja de Ahorros municipal de Bilbao.
El Fuerista. Periódico Católico. Dios, Patria, Rey.
El Pensamiento Vasco. Semanario tradicionalista.
El eco de Erandio. Erandiotarren aldizkaria.
El euskaro. Periódico bisemanal de la tarde.
Elgar. Journal des basques de Paris. Bulletin mensuel d'information de la Société Eskualzaleen Biltzarra.
Elkartasuna. Boletín de la asociación de la caridad.
Emakume. 
Eman. Cuadernos vasco-americanos.
Embor. 
Enbata - Aburu. 
Enbata. Hebdomadaire politique basque.
Ene bada! Legazpiko magazina.
Enkartberriak. Enkarterrietako Aldizkaria. El Periódico de las Encarcaciones.
Enlace. Colegio de Santiago Apóstol.
Enseiucarrean. Deustuko Unibertsitateko Euskal Kultura Mintegia
Erein. Laterandar [kanonigo] gazteak.
Errota. Gasteiz-ko ikastolaren aldizkaria.
Escualduna.(Eskualduna). Le Basque. Journal Basque-Français hebdomadaire.
Eskola. O.H.O. - E.G.B. 
Eskual Herria. Berriketari Eskualduna aguertzen dena Larumbate guziez.
Eskualdunentzat eskuarazko egunari edo almanaka berria. 
Esparavel. Revista de poesía.
Espetxean. 
Estibaliz. Revista mariano-litúrgica.
Estudiante sacramentino. 
Etorri. 
Eudeia. Euskaldun Umeen Deia.
Euskal Erria. Guziak bat. Organo bascongado del Uruguay. - Revistaa decenal [quincenal] bascongada del Uruguay.
Euskal Herriko bertsolari elkartearen boletina. 
Euskal-Erria. Revista vascongada.
Euskal-Erria. Publicación Defensora y Propagadora de las Libertades Vascas.
Euskal-Esnalea. Revista de la sección de linguística y literatura vasca de Euskalerriaren Alde.
Euskalan. Ulgorreko Euskara Batzordea.
Euskalduna - El Vasco. 
Euskalduna. Periódico fuerista.
Euskaldunak - Le peuple basque. Journal mensuel.
Euskaldunon egunkaria. 
Euskalerriaren alde. Revista de cultura vasca.
Euskalerriko eskautak. 
Euskaltzaleak. Revista defensora del idioma vasco.
Euskalzale. Astean asteango albistaria.
Euskara. Organ für die Interessen der "Baskischen Geselllschaft".
Euskera. Euskaltzaindia'ren lan eta agiriak.
Euskeraren iker atalak. Litterae vasconicae.
Euskerazaintza. Euskeraren Erri Akademia.
Eusko gaztedi. 
Eusko jakintza. Revue d'Etudes Basques. Revista de Estudios Vascos.
Eusko lurra - Tierra vasca. Organo de E.A.E. - A.N.V.
Eusko-Ikaskuntza. Hizkuntza eta Literatura.
Euskor. Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren Boletin Albistaria.
Euzkadi azkatuta. 
Euzkadi en Catalunya. 
Euzkadi. Euzko Alderdi Jeltzalearen izpar aldizkaria. Boletín informativo del Partido Nacionalista Vasco.
Euzkadi. Organo del PNV en el interior
Euzkadi. Revista trimestral - bimensual. Revista Euzkadi.
Euzkadi. 
Euzkadi. Centro Vasco de Caracas.
Euzkaria. Revista defensora de las libertades vascas.
Euzkeria. 
Euzko "Etxea Deya". Boletín del Centro Vasco.
Euzko Deya. La voz de Euzkadi - La voix des Basques.
Euzko Deya. La Voz de los Vascos en América.
Euzko Deya. Jaungoikua eta Lagi-zarra.
Euzko Deya. La voz de los vascos en México.
Euzko Enda. Bulletin mensuel dédié à l'union de la Race basque. Boletín mensual dedicado a la unión de la Raza Vasca.
Euzko Gaztedi. 
Euzko-Gogoa. 
Euzko. Jaun-goikua eta Lagi-zarra.
Euzkotarra. Jaun-Goikua eta Lege-Zarra. Organo oficial del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa.
Euzkotarra. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra.
Euzkotarra. 
Excerpta. 
Ezkila. 
Études historiques et religieuses de Diocèse de Bayonne.