bihotz bakartien klubaren literatura eta ideia barriak

 


gabriel aresti

 

GIZONAREN AHOA

Ez zazue tapa
gizonaren ahoa.
Defendi dadin.
Hainbeste bidegabe
egin zaio
azken ehun mila urte honetan...

Orain,
besoak
indar-gabeturik ditu,
burua erdi-bitan;
ez diozue
kopetan adarrik ernatzen
utzi;

ebaki dizkiozue
eskuak,
ez dezan
ezpatarik astin.

Hor datza.

Ezin defendi diteke
indarrez.
Bakar-bakar-bakarrikan
geratzen zaio
hitza.

Baina ez zazue,
baina ez zazue,
baina ez zazue,
ez zazue tapa
gizonaren ahoa.

Hitzaz
balia dadin,
hitzaz
zerbitza dadin.

Honela konpreni
dezazuen
zertarako
jaiotzen den
mundura.

Ez,
ez zazue tapa
gizonaren ahoa.

 

gabriel aresti

 

 

 

 

 

bihotz bakartien kluba '03