Baikor ta Ezkor

 

     Erdi beterik

ta erdi utsik

zatoa,

ezin obea

ta indargea

ardoa,

bero, ausarti,

epel, beldurti,

gogoa,

Baikor ta Ezkor,

bi mozkor.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Ipui antzeko" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia