Euskal
   literatura II

   Azterbideak, Azterketak,
   Aztergaiak

   Mikel Zarate

 
     
Leopoldo Zugaza

     1978