...eta zure ezpainetako bidexur goxoetatik gora ur freskoaren usainaren atzetik, elurte zurienean zure oinhatz beltzak, eder.

 

 

© Pello Lizarralde