Prefazio gisan

Ipartar batek erran dit, emaztekoa arras

Bidaia dela...

 

 

© Jon Casenave