LAU KANTARI ETA XORI BAT

(«Zurgin Zaharra»tik artua)

 

Telesforo Monzon

 

1957-garren Epailean

Donibane Lohitzun-go «Dukontenia» teatru berrian

lehen aldiz emateko den

IKUSGARRIA

 

NORTZUEK ZER

 

BEÑAT: Zurgin zaharra.

GANIX: «Dies Ire». 60 urte.

PETTAN: Sankristaua, 80 urte.

GAXUXA: Andre Serora xaharra.

KATTALIN: 14 urteko neskatxa pullita.

BERRI-EMAILEA: Gizon gazte bat.

 

 

 

 

"Lau kantari eta xori bat"

"Telesforo Monzon - Literatur lanen bilduma" orrialde nagusia