www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzEguren Jaunaren Metodoa
Klaudio Otaegi
c. 1867, 2004

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak, (Rosa Miren Pagola eta taldearen edizioa). CD-ROMa, Bilduma osoaren edizio digitala. Deustuko Ubibertsitatea / Eusko Jaurlaritza, 2004

 

 

  hurrengoa

EGUREN JAUNEN METODON
LAUGARREN PARTEA

 

        Bijo Jainkokin. Eun on, Jaunak. Betor Jainkokin. Atsalde on diela. Bai zuri re. Eun on Jainko tiela. Gau on dezela. Adio, aiskirea. Beori serbitzeko. Zer dio? Txit ondo, ta beori? Ondo, eztao nobedade partikularrik, Jainkoi eskerrak. Alegratzen naiz. Eskerrikasko. Atera otseiten doe. Nor da or? Zeñ da? Iñor ez. Zeñ etor da? Ezaune eztan jaun bat. Zer nai do? Beorrekin hitzein nai do. Nola deitzo beorri? Ez nau ezautzen? Enaiz akordatzen istante ontan. Irungo Garzia naiz. Ondo etorri dala. Zer aindu bear dit? Zer deseatzen do? Eztet beori ezautzeko ondraik. Erderaz hitzeiten do? Bai jaune - Ez jaune. Eskeldune naiz ta eztet entenditzen erderaz. Aitzen dit? Eztakit eskueraz hitz eiten. Zer da ori? Mesede bat eingo dit? Gusto aundikin. Noiz dator korreoa? Atsalden - Gauen. Ai beza. Aitzen diot. Ezer bear do? Zertan gusto eman daikiot? Zer esan nai do orrek? Zesan nai do rrekin? Barka beza, ekibokau nitzen? Nai dit esan ze ordu dan? Amaika ta erdi tie. Biar zer eun da? Biar domeikea da. Zer ordutan baskaltzen do? Ordu bat eta erditan bazkaltzet. Beorren menden nao. Beorrek aindu beira nao. Eztet inkonbenienteik. Nekin konta beza. Aldean guztie eingo det. Ne kontura eutzi beza. Ortan gusto aundie dauket. Nekin konta daike. Beori serbitu nai noke. Egiz, bai por zierto. Oañ oañ bezela ezin liteke. Ezte (sic) nik kulpaik. Iñolare ez taiket. Erreutzen diot barka dizala. Eztaikiot gusto eman. Beste zerbaitetan serbituko det. Jainkok nai dezala. Norabuenea ematen diot. Eskerrak ematen diot. Ezta zeati. Eztitu mezi. Etzat astuko beñ e orremeste mesede. Eztakit eskerrak nola eman beorri. Ori guztiz egie da. Eztao dudaik. Dudai pae ala da. Ortaz guztiz seguru nao. Asegurau daikiot. Seguro eon daike. Progauko diot. Ekibokatzen da. Ezta egie. Ezta orla ori. Ezinisgarrie da ori. Ezta posible orlako gauzaik pentsatzea. Palsoa da. Utseite bata ori. Astue da beori. Orlako gauzaik ezta egie. Engañau doe beori. Ori ezin izan diteke. Ez, ezta ori. Izan diteke. Itxuraundikoa da. Ezta bate arritzekoik. Ezta ezer errezagoik. Ori jakine da. Beti ikusten deu ori. Eztao arritzeko motiboik. Zeñek dudatzen do? Ezta zer dudatuik. Zer eingo loke (sic) beorrek orlako kason? Ezautzen do beorrek ne itzie. Arrazoi do. Zer konseju ematen dit? Jarri bei ne lekun. Gogorazio bat, etortzen zat. Zer deitzo beorri? Zir ero zart ein bear da. Eztao beste erremedioik. Estenditue nao. Beori seguru dao? Asko dudatzet. Oso arritzen nau. Sekula enon uste orlakoik. Izutue nao. Nork pentsa zezaken. Sekula eztet ikusi orlako gauzaik. Marabilla bata. Zori onekoa naiz. Pozez zoratzen nao Nere aundinaie betea dao. Satisfazio aundi bata. Zer lastima! Pena aundie dauket. Zorigaizto bata. Ernegatzen nao. Zer desgrazi aundie! Zer suerte txarra! Eztao orremesteañoko eamateik. Zer infamie! Au izugarrie da. Suk artue nao. Eztao pazientzik asko. Eztakit zer ein. Giar giarren ikutu dit. Jainkok nai dona izan bei. Guztira jartzen naiz. Zer ein bear diou? Eztauke erremedioik. Guztie eraman bearra dao Jainkoa guztin gañen.

 

  hurrengoa