www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzOgeta bost lezinoe ta sermoe bat
Frai Bartolome
1807

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen jatorria: Bizkaiko Foru Aldundia: Idazlan guztiak, Frai Bartolome Santa Teresa (Julen Urkizaren eta Luis Baraiazarraren edizioa), Euskaltzaindia / Bizkaiko Foru Aldundia, 2000

 

  hurrengoa

BIZKAI GUZTIZ NOBLE TA
GUZTIZ LEIJALEKO KURA JAUNAI

 

Kura jaunak

 

        Errazoe guztiagaz eskatuten dau euroen meseden eikuzun altubak eta santubak, nik borondate osuagaz eta bijotz pinagaz amar mandamentuben lelengo parteko dotrinak euroen ebanjelijoko zelo egijazkuari ta agirijari oprezidutia geure Bizkai guztiz noblia ta guztiz leijala bada Europa osuan ta arutzago bere pama andikua bai gobernuban, bai eutsi-indartsuban, bai peliadaan, bai iraun-onian, bai asmo-biarrian, bai jakiturijan ta bai leijaltasunian, oraindino argijago, ikusgarrijago ta erabagijago da kristandadian, Elexako egitaden osotasunian, oitura santubetan, pedeko sinistute egijazkuan, lege santubaren erakustian ta bizkaitarrak eurenez leez gauza onerako, zuzenerako, errukiorrerako ta maiteena errazuazkorako daukeen jaijokera ta bijotz prestian ta zabalian.

        Santijagok, san Pablok eta areen ondorengo obispo santubak zorijonian geure gurasuai ekarri eutseen Jangoikuaren ta Jesukristoren sinistute egijaz kua ; gaurko egunian gordeetan da España bazterreko Bizkai guztiz noblian lelengo egunian sartu zan baixen zuzena, argitsuba, eutsija, bizija ta obra ongina. Bizkai ditxoso onetan ez dau sekula illuneko agintarijak atzi txaarra erinda, pruturik batu. Ez dau geure erri nobleetan inos oinagaz luurrik berotu ez judeguk, ez morok, ez sinistute-barrikok, ez burubagako-elexadunek, ez jakitun-deskuidotarrek ta ezda, juizijo oneko askoren eitxijan, Jangoiko-askodunek bere. Munduko baztar gitxik buruba jasota esan leije bizkaijak leez ainbeste gizaalditan illundu bagarik, lausotu bagarik ta naastau bagarik beti eutsijaz, beti zietz, beti zintzoro, beti bardin ta beti garbiro gorde dabeela Jangoiko bakarraren ta Jesukristo geure Jaunaren pede santuba.

        Geure Bizkai pamaubaren illargi beteko argi une guztiz altu onek euroen mesedeetan dauka, jaunak, bere arrimuba, edertasuna, sendogarrija, aurrerabidia ta atseena. Eurok jasoten dabee geure kristandadeko obra grazijazko au. Eurok janarija emoten deutsee Jangoikuaren berbiagaz Jesukristoren bijotzeko ardi aldra oni. Eurok erakusten deutsee Jangoikuari, proximuari ta noberari zor deutseena. Eurok zaintu ta gordeetan dabee otso gaistuetati. Eurok osatuten ditubee pekatubaren sarniagaz gaixotuten dirianak, irakoiten ditubee jausijak, aurreratuten ditubee zutinik dagozanak, gogo biztuten ditubee guztiak ta eruaten ditube beti ondo izateko zeruko bizitzara.

        Nire poz eta ondrarik andijena izango litzaateke, jaunak, euroen mesedioi daukeen eikuzun altuban, jangoikozkuan ta pisutsuban zelanbit lagundutia. Neke guztiagaz aaztuko nintzaateke, ditxa au jadiistiagaiti. Txito zorijonian salduko nituke neure indarrak, jakite puskia ta alegin gogozkua euroen mesedeen ondra jasuaren apur bategaz geratutia gaiti. Nire borondate onak ta entendimentu laburrak lelengo argitara etaraten daben prutuba da amar mo Mandamentuben lelengo partia, ogeta bost lezinoetan zabalduta, sermoe bat erdijan dabeela. Ta oneek eskintzen deutseedaz oan euroen mesedioi, mandamentuben bigarren partia, sakramentuben ta kreduaren lezinoiak zerbait geijagogaz laster etarateko ustian geratuta. Ojala, nire desiua egijazkua dan leez, euroen jakiturija altubaren ondo eitxikuak balira oneek! Artu beije bada, jaunak, nire bijotz zintzuak eta samurrak euroen mesedioi egiten deutseen neke labur au. Begiratu beijue ez onen balijo txikijari, ezpada gustoz eskintzen dabenaren borondate pinari, zeñegaz eukiko daben neurribagako poza euroen kapillau humilde ta prestu.

 

Prai Bartolome Santa Teresak

 

  hurrengoa