Literatur Emailuak
Susa literatura argitaletxea

 


Manuel Curros Enriquez

 

Duela 100 urte, 1908ko otsailaren 7an, hil zen Manuel Curros Enriquez poeta galiziarra, Habanan. XIX. mendeko idazle galiziarren artean handietako bat, ideia errepublikar eta galegisten arteko trantsizioan bizi izan zen. A Virxe do cristal eta batez ere Aires da miña terra poemarioekin arrakasta eta baita polemika bizi izandakoa, 1888an argitaratu zuen O Divino Sainete liburua, zatia euskaratuta duen bakarra. Gabriel Arestik, Jostirudi Jainkotarra izenez, Sarrera eta I. Kantua euskaratu zituen —obrak zortzi kantu ditu—, orain hemen eskaintzen dizkizugunak. Egileari buruzko informazio gehiago.

 


 

 

JOSTIRUDI JAINKOTARRA

(Poema zortzi kantutan)

 

Manuel Curros Enriquez

euskaratzailea: Gabriel Aresti

 

Galiziako gazteriari

 

Sarrera

 

Harnasa galtzen dut bularrean,

nola bertan autsikiko banindute

zazpi dozena dogo-zakurrek

 

Nere mila bekatuen,

nere ehun kulpen

damuak omen dira.

 

Kristau gaiztoaren erruak,

herejearen bekatuen zeinentzat

ez dagoen sendakizunik.

 

Sendatzeagatik, urak edan,

belarrak zapaldu, loriak errezatu,

santuak musukatu eta negarrak ¡sur¡ nituen.

 

Ez dago ez jairik, ez erromeriarik

ni egon gabeak. Inoiz ez nuen

hobekuntzarik aurkitu.

 

Orenseko kristoa ikustera joan nintzen

Santiagon manta hartu nuen

izurte honetatik libratzeagatik

 

Iluntzetan geratu nintzen gauean,

Ebanjelioak josi zizkidaten,

hibaietan sartu ninduten.

 

Ongi dakitenen iritzian

bakarrik dago salutadore bat

nere gaitzak senda ditzakeena.

 

Erroman dago salutadorea

Osasuna eman diezadan noa...

hea hartzen didan poltsua.

 

                * * *

 

Nere amak esaten zidan:

«Goldetik tiratzen ez duen idia nora

joanen haiz, harakintzara baizik?

 

Hainbat jakituriak itsutzen hau;

baina kondenatu nahi ez bahaiz,

hildora itzuli behar duk.

 

Begira nola doakian bizitzea,

eta egun egin dezakeana

ez zak utz biharko.

 

Heriotzeak ez baikaitu gazteatzen,

eta jantzirik eraman behar bagaitu

ez zaitzala arkondar-hutsik harrapa.»

 

Hala behar! Jainkoak esan zuen!

Kolpe batez, gaitztasunik gabe

gauza guztiak kreatu zituena.

 

Holakorik ez da inoiz ikusiko:

Curros Erromara bidean

Miserere kantatzen duelarik!

 

Baina izanen naiz beti biraoti bat,

judu bat, bekatari bat, Jainkoaren

zihorra? Deabruari otoitz egiok!

 

Nork, haien behar baldin badu,

ez du osagarria eta gloria erosten

kandela batzuren truke?

 

                * * *

 

Dena kariotzen da munduan;

sardina ugariaren moduan,

bakarrik merkatzen da gloria.

 

Andre idazle itsusi batek

erosi zion bat Aristarkori,

afal-osteako mosu bategatik.

 

Lukurrero zoriontsu bati

kosta zitzaion... irainen barkamentua

heriotzeko azken harnasan.

 

Denpora zikoitz honetan

kritika larri baitabil

eta santuak goseak hiltzen dirade!

 

Infernuak ez nau harrapatzen;

gloria apur bat erosi behar dut

eta Aita Santuari erosi behar diot.

 

Bidaje dostagarri bat da.

Nor libertitu nahi da enekin

Leon Hamairuaren jubileora?

 

Gurekin jente asko joanen dira:

abateak, monajk, seroreak...

hala Jainko joanen garela berotuta!

 

Hori izanen da errosarioa, lagunak,

emagalduzko garauekin

eta puta-zalezko hamarrekoekin!

 

                * * *

 

Baina denak doaz damututa,

denak, ni bezala, penatuta

negarrez eta dolututa.

 

Mirakulu santu eta sakona,

Jainkoa eta mundua ikusteko

gutizia noblearen frutua!

 

Nola grazia ez den merkatzen,

trenbideak gutxiago kobratzen ez badigu,

ez dago zerura joateko biderik.

 

                * * *

 

Hirukoak, nire bihotzeko hirukoak,

gezi pozatuen

hiru hariak daramazkizuenak;

 

Neure hiruko balienteak,

Txistuka urra zazue airea

sugeen txistuarekin!

 

Zaunka, autsiki eta barre egizue:

bertuteari mosua emaiozue

eta bizioari zauria.

 

 

I. Kantua

 

Gauona zen; gau hotza

erortzen zen hodei artean,

haize bortitz batek zekarzkienak.

 

Plaza eta karrika hutsak.

Madril ikaratu egiten da

ifarreko bolada gogorrarekin.

 

Nere kaparekin estaldua,

ba nindoan, beti bezala, triste,

estarta luze batetik aurrera,

 

gau honetan ez surik ez oherik

ez dadukatenekin pentsatuaz

buru-makurrik;

 

eta orduan beltztasun haundikaitzean

estaltzen ninduten lanbroen artean,

hilobi-moduko haretan,

 

entzun nuen geldi eta suabe

hitzaren oihartzun grabea,

ikara eman zidana.

 

«Argirik ematen ez duen

kriselu fededunarekin

egia bilatzen duenaren!

 

Itzalpean dabilenaren!

Urdairik eta hirinik gabe

salda egin nahi duenaren!

 

Penetan ihes egiten duelarik

jenteak mejoratu nahi dituen

eta jaiak kondenatzen dituenaren!

 

Boz batek esaten zidan horrela,

koro ikus-ezin eta luze batek

bir-esaten zidan bitartean.

 

Koro hozen bat zen,

eguzkiaren haizeak mugitzen dituen

pinudiaren antzekoa;

 

Kexa mutuekin,

eztarri sikuen eztularekin

eta bihotz apurtuekin;

 

haize bigunen promesak,

aho zabalen aldarriak

eta barre itoen aieroak.

 

Nere burua fubertetzat emateko,

harro zutitu nuen burua

galdetu nuela: «Nor zait mintzatzen?»

 

Berriz bozak: «Ez diotsut

lehenago gurutzearen gainean ez badidazu

zin egiten, nerekin etorriko zarela»

 

«Zin egina, gaur egunean

juramentu faltso bategatik

inor ez baitute preso eramaten»

 

Honela hitzegin nuen; boz bakan batek

bitarte honetan deiadar egin zuen:

«Aurrera Konpainia Santua!»

 

Batzuk saltoka, bestek ausente,

ikusi nuen hilara batean

hilotzen prozesio bat.

 

Harri gogorretan entzun nuen

abarken, sandalien eta

apaiz-jantzien zarata.

 

Hilararen aurrean doa

lehenbizi mintzatu zena,

atzean atabalari bat joakiola.

 

Noizean behin gelditzen dela,

«Rakatrapan», motelki,

«Rakatrapan», doblatzen du.

 

Jakin-nahi gaizto batek eramana,

ilunbe gorrietatik

segitu nituen hilotzak,

 

eta urrats torpearekin

eremu zabal eta hareatsu bat

zeiharkatu genuen.

 

Han hurrutian, dirdirante,

eguzki finko eta etenkor biren

itxuran,

 

argitzen ziren zeru-mugan

mastondonte baten begien antzean

bola gorri bi.

 

«Nora narama jente honek?»

pentsatzen nuen, itxu-muxtuka

nindoala bide harritsu haretatik.

 

«Orain zoratu behar dut?

Edo lamiek harrapatu naute?

Jondone Silbester! Sorginak kanpora!

 

Eta parera neraman atabalak

«Rakatrapan» bakarrikan

«Rakatrapan» erantzuten zidan.

 

                * * *

 

Bat-baten gelditu zen koroa

 

 

O DIVINO SAINETE (A mocedade gallega).

INTRODUCION // Sinto no peito us afogos / que parece que mo morden / sete ducias de cans dogos. // Disque son remordementos / dos meus pecados a miles, / das miñas culpas a centos. // Culpas de home mal cristiano, / pecados de herexe, tales / que non lles val zuruxano. // Pra me curar bebín ágoas, / pisei herbas, recei tríos, / biquei Santos, vertín bágoas. // Non hai festa ou romaría / onde empanado non fose. / ¡Nunca topei milloría! // Pra me librar deste estrago / fun ver o Cristo de Ourense / tomei a manta en Santiago. // Quedei de noite ó recío, / coséronme os Evanxelios, / solagáronme no río... // ¡Prós males de que eu me doio, / dicen os que ben o saben / que hai un curandeiro soio! // O curandeiro está en Roma. / Vou ver se me dá a saúde... / Vou ver se o pulso me toma. // Xa miña nai mo dicía: / ¿Onde has de ir, boi que non aras, / senón á cortaduría?" // "Tanto saber traite cego; / mais, ou morres condanado / ou tes que volver ó rego." // "Que a morte non nos avisa, / e se ha levarnos cubertos, / que non nos colla en camisa." // ¡Tiña de ser! ¡Dio-lo quixo! / ¡El, que criou dun arroto / tódalas cousas, sin lixo! // Nunca outra tal se ha de vere: / ¡Curros camino de Roma / entoando o Miserere! // ¿Pero hei ser sempre un brasfemo, / un xudío, un relaxado, / de Dios azoute?¡Ora o demo!... // ¿Quen, necesitado delas, / non merca saúde e groria / por unhas cantas cadelas? // Todo vai caro na vida; / a groria é que anda barata / como a sardiña manida. // Certa literata fea / mercouna dando a Aristarco / un bico tras dunha cea. // A un usureiro con sorte / custoulle... perdoar inxurias... / nas boqueadas da morte. // ¡I é que neste tempo infame / a Crítica anda saída / i os Santos morren de fame! // O inferno a min non me atrapa: / cómpreme unha pouca groria / e voulla comprar ó Papa. // É un viaxe de recreo. / ¿Quen folga de vir comigo / de León XIII ó xubileo? // Connosco irán moitas xentes: / abades, monxas, beatas... / ¡Xuro a Dios que hemos de ir quentes! // ¡Que rosario, compañeiros, / de contas de amancebadas / con deces de putañeiros! // Mais todos van compunxidos, / todos como eu apenados, / chorosos i arrepentidos. // ¡Milagre santo e profundo, / fillo do nobre deseo / de ver a Dios... e ver mundo! // Como xa a gracia non baixa, / non hai modo de ir pró ceo / se o tren non nos fai rebaixa. // Esa rebaixa está feita. / ¡Tolo de que pra salvarse / tal ocasión n'aproveita! // Mentres o camiño dura / hei de vos cantar cantares / dunha non vista hermosura. // Triadas, miñas triadas, / que levades os tres fíos / das frechas envenenadas: // miñas triadas valentes, / ¡rachade os aires fungando / como fungan as serpentes! // Ladrade, mordede, ride: / onde haxa virtú, bicade, / onde haxa vicio, feride.

CANTO I // Era o Nadal: noite fría / Iba pechando entre nubes / Que un vento forte tanguía. // Desertas prazas e ruas, / Madrí estremélase todo / D'o norte ás rafagas cruas. // N'o meu capote embrullado / Eu iba, cal sempre, triste, / Por longa estrada enfiado, // Pensando co'a testa ó peito / N'aquiles que n'esta noite / Non teñen lume nin leito, // Cando, n'a inmensa negrura / D'a sombra que m'envolvía / Como n'unha sepoltura, // Escoitéi mainiño e quedo / Grave romor de parola / Que m'harripióu de medo. // —¡Ay d'o que busca a verdade / D'a fé c'o candil mortizo, / Que nunca deu craridade! // ¡Ay d'o que en sombras camiña! / ¡Ay d'o que quer facer caldo / E non ten unto e fariña! // ¡Ay d'o que as festas condena, / E quer millorar as xentes / Fuxindo d'elas con pena! // Así unha voz me dicía / Que un longo, invisibre coro / Lentamente repetía. // Era un coro resoante, / Como un piñar que removen / As témporas d'o levante; // Coro en que hai xordos queixidos, / Estralos de gallas secas / E de corazós partidos, // Afagos de suaves brisas, / Berros de gorxas abertas, / Notas d'afogadas risas. // De forte facendo gala / Erguin a testa soberbo / E perguntéi: —¿Quén me fala? // Y-a voz tornóu: —Non ch'o digo / S'antes sobr'a crus non xuras / Ir, ond'eu vaya, comigo. // —Xurado está, s'é por eso; / Que oxe por xurar en falso / A ninguén che levan preso. // Así falei; voz estraña / Berróu n'este medio tempo: / "¡Adiante a Santa Compaña!". // E us brincando, outros ausortos, / Miréi pasar en ringleira / Unha procesion de mortos, // E sentin n'as pedras duras / Ruxir de zocos, sandalias / E talares vesteduras. // D'a procesión marcha diante / O que falara primeiro / E detrás un redobrante. // De tempo en tempo parando, / ¡Racatapran!... xordamente / ¡Racatapran!... vai dobrando. // D'insana curiosidade / Levado, seguín ós mortos / Pol-a densa escuridade, // E fomos con paso incerto / D'ancha gándara areosa / Atravesando o deserto. // Alá lonxe, fulgurantes, / Asomellando dous soles / Fixos e parpadexantes, // Relocian n'o hourizonte / Dous discos roxos, que finxen / Os ollos d'un mastodonte. // —¿Onde esta xente me leva? / Pensaba eu, indo ás palpadas / Pol-o camiño de treva. // ¿Volveréime tolo agora / Ou pillaríanme as bruxas?... / ¡San Silvestre! ¡meigas fora! // Y-o tambor que ó par levaba: / ¡Racatapran! —solasmentes / ¡Racatapran! —contestaba.

 

 

 

www.susa-literatura.eus